WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат за видами діяльності - Курсова робота

Облік витрат за видами діяльності - Курсова робота

Кількість енергії (електричної і теплової), холоду, пару, стисненого повітря тощо, відпущених у відповідних одиницях виміру споживачам на виробничі, господарські, побутові потреби істороннім організаціям, визначають за даними вимірювальних приладів, лічильників, манометрів та ін. За відсутності спеціальних приладів кількість енергії визначають за балансами енергії, в яких поряд з її виробництвом наведено розрахунок розподілу кожного виду енергії між споживачами залежно від потужності і тривалості роботи агрегатів, а також дані про розмір споруд, будівель, приміщень та інші виробничо-технічні показники. Щомісяця за даними Звіту про використання електроенергії (ф. №127) списують вартість енергії за плановою собівартістю одиниці на рахунки споживачів електроенергії. При цьому дебетують субрахунки 231, 232, 233, рахунки 91, 92, 93, 15, 99 та інші і кредитують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)". Витрати на утримання і експлуатацію холодильного устаткування розподіляють за споживачами (складами, приміщеннями тощо) пропорційно до розміру обслуговуваних приміщень і відносять на собівартість продукції пропорційно до центнеро-днів її зберігання.

Порядок обліку на субрахунку "Водопостачання"

На субрахунку 2344 "Водопостачання" обліковують витрати на утримання і експлуатацію артезіанських свердловин, водозабірних вузлів, водогонів, внутрішніх мереж та іншого водопостачального устаткування, а також витрати на одержання води від сторонніх водопостачальних організацій. Витрати на утримання артезіанських свердловин, водозабірних пристроїв і водогонів, не пов'язаних із центральною водозабезпечувальною системою (обслуговування тваринницьких ферм, пасовищ та інших відокремлених об'єктів), відносять безпосередньо на витрати відповідного виробництва, яке використовує воду. На субрахунку 2344 не обчислюють витрати на утримання і експлуатацію водогонів та іншого устаткування на об'єктах водоспоживання, їх враховують у витратах відповідних виробництв і господарств.

Облік витрат на субрахунку 2344 "Водопостачання" ведуть за окремими статтями, встановленими П(С) БО 16 "Витрати". На статтю "Паливо" списують вартість палива, використаного для водопостачального устаткування, дебетуючи субрахунок 2344 і кредитуючи субрахунок 203 "Паливо" (80). На статтю "Будівельні матеріали" списують вартість будматеріалів, використаних на ремонт артезіанських свердловин, водосховищ, водозабірних вузлів та іншого водопостачального устаткування. На вартість списаних будматеріалів дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують субрахунок 205 "Будівельні матеріали" (80). На статтю "Запасні частини" списують вартість запчастин, використаних на ремонт машин і обладнання, дебетуючи субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитуючи субрахунок 207 "Запасні частини" (80).

На статті "Малоцінні і швидкозношувані предмети" обліковують вартість таких предметів, використаних для водопостачання. Дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунки 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (80). На етапі "Роботи і послуги" відображають роботи і послуги допоміжних виробництв і обслуговуючих підприємств водопостачання. На вартість списаних робіт і послуг допоміжних виробництв і господарств дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують субрахунки 2341 та ін. На цій же статті відображають роботи і послуги виробничого характеру, що надаються сторонніми організаціями і підприємствами. На вартість таких робіт і послуг дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунки 63,68 (80).

По статті "Витрати на оплату праці" обліковують нараховану основну і додаткову оплату праці слюсаря-водопровідника, майстра та інших робітників, зайнятих обслуговуванням водопровідної мережі і водопостачального устаткування. На суму нарахованої основної і додаткової оплати праці дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" (81).

По етапі "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування від сум оплати праці працівників водопостачання, на соціальні заходи. На суму цих відрахувань дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (82).

По етапі "Амортизація" відображають суму амортизаційних відрахувань на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунок 13 "Знос необоротних активів" (83).

На статтю "Інші операційні витрати" відносять платежі по страхуванню майна. Дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (84).

Витрати на водопостачання розподіляють за споживачами пропорційно до кількості спожитої води і щомісяця на підставі звіту про використання води на виробничі та інші потреби списують за фактичною собівартістю 1 м3 води. На вартість списаної води дебетують субрахунки об'єктів споживачів 231, 232, 233, рахунки 91, 92, 93, 15, 99 та інші і кредитують субрахунок 2344 "Водопостачання".

Порядок обліку на субрахунку "Гужовий транспорт"

На субрахунку 2345 "Гужовий транспорт" враховують витрати по всіх видах робочої худоби (дорослі коні, воли), за винятком витрат на вирощування молодняку. Облік витрат на утримання гужового транспорту ведуть за нижченаведеними статтями витрат. На статтю "Засоби захисту тварин" списують вартість біопрепаратів і медикаментів, використаних на лікування тварин. Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 20 "Виробничі запаси" (80).

На статтю "Корми" відносять вартість кормів, використаних на утримання робочої худоби, за плановою собівартістю, яку в кінці року до фактичного рівня не доводять. На вартість списаних кормів, що були використані на годівлю робочих коней, дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують субрахунок 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення".

На етапі "Будівельні матеріали" відображають вартість будматеріалів, використаних на ремонт основних засобів, обслуговуючих гужовий транспорт. Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують субрахунок 205 "Будівельні матеріали" (80).

На етапі "Малоцінні та швидкозношувані предмети" обліковують вартість таких предметів і їх спрацьованість. Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунки 22 (80).

На статтю "Роботи і послуги" відносять вартість робіт і послуг, виконуваних для гужового транспорту іншими допоміжними виробництвами і сторонніми організаціями. Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунки 23, 63 (80), 68 (80).

У етапі "Витрати на оплату праці" враховують основну і додаткову оплату праці конюхів та інших працівників, зайнятих на обслуговуванні робочої худоби, а також інші виплати, передбачені діючим положенням про оплату праці. На суму нарахованої оплати праці дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" (81).

На етапі "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування у встановленому розмірі від сум нарахованої оплати праці працівників, обслуговуючих гужовий транспорт, на передбачені соціальні заходи. Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (82).

На етапі "Амортизація" відображають суму амортизаційних відрахувань на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи гужового транспорту. Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 13 "Знос необоротних активів" (83).

На статтю "Інші операційні витрати" відносять платежі по страхуванню майна. Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (84).

Послуги гужового транспорту розподіляють щомісяця за споживачами, враховуючи планову собівартість робочого дня. На вартість списаних послуг гужового транспорту дебетують субрахунки споживачів 231, 232, 233, рахунки 91, 92, 93, 99 і кредитують Обрахунок 2345 "Гужовий транспорт".

На вартість приплоду від робочих коней дебетують рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" і кредитують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт". На вартість гною, вовни-линьки дебетують субрахунки 209, 231 і кредитують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт". У кінці року визначають фактичну собівартість одного робочого дня і однієї голови приплоду, а потім їх планову собівартість доводять до рівня фактичної дописуванням витрат або їх сторнуванням.

Облік витрат з утримання та експлуатації машин та обладнання.

Для обліку витрат, пов'язаних з утриманням і експлуатацією тракторів, комбайнів, інших самохідних, причіпних, начіпних сільськогосподарських машин і знарядь для обробітку ґрунту, вирощування та збирання врожаю, використовують субрахунки 2351 "Утримання і експлуатація машинно-тракторного парку", 2352 "Утримання і експлуатація комбайнів та інших самохідних машин". На субрахунку 2351 обліковують витрати на утримання і експлуатацію тракторів на всіх видах робіт, тракторних причепів, сільськогосподарських машин і знарядь, використовуваних на обробітку ґрунту, сівбі, догляді за посівами і збиранні врожаю, а також машинних дворів, гаражів, навісів, майданчиків для зберігання техніки та інших основних засобів машинно-тракторного парку. В межах цього субрахунку ведуть один аналітичний рахунок, на якому обліковують витрати на експлуатацію тракторів на сільськогосподарських і транспортних роботах.


 
 

Цікаве

Загрузка...