WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат за видами діяльності - Курсова робота

Облік витрат за видами діяльності - Курсова робота

На дебет субрахунку 2342 "Автомобільний транспорт" записують витрати на утримання і експлуатацію автомобільного транспорту, на кредит-списання витрат по споживачах послуг пропорційно до обсягу робіт у тонно-кілометрах по фактичній собівартості. При цьому витрати на перевезення людей і по роботах спеціальних автомобілів відносять на відповідні об'єкти пропорційно до кількості машино-днів.

Облік витрат на утримання і експлуатацію автомобільного транспорту ведуть за такими статтями: паливо; малоцінні і швидкозношувані предмети; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.

По етапі "Паливо" списують вартість палива (дизельне паливо, бензин, газ), мастильних матеріалів тощо, використаних на експлуатацію транспортних засобів. На вартість списаного палива дебетують субрахунок 2342 "Автомобільний транспорт" і кредитують субрахунок 203 "Паливо" (80).

На етапі "Малоцінні і швидкозношувані предмети" обліковують вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, використовуваних транспортними засобами. На вартість переданих малоцінних і швидкозношуваних предметів дебетують субрахунок 2342 "Автомобільний транспорт" і кредитують рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (80).

На етапі "Витрати на оплату праці" обліковують суми основної і додаткової оплати праці, нараховані водіям, іншим працівникам, які обслуговують автотранспорт. Оплату праці вантажників, експедиторів, інших працівників, зайнятих на перевезенні вантажів, до елемента "Витрати на оплату праці" не включають, а відносять безпосередньо на рахунки, на яких записують вартість послуг автотранспорту (рахунки обліку матеріалів, витрати на виробництво, реалізацію тощо). На суму нарахованої оплати праці дебетують субрахунок 2342 "Автомобільний транспорт" і кредитують рахунок 66 "Витрати з оплати праці" (81).

На етапі "Відрахування на соціальні заходи" відображають відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, на оплату праці водіїв та інших працівників, що обслуговують автотранспорт. На суму цих відрахувань дебетують субрахунок 2342 "Автомобільний транспорт" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (82). На статті "Амортизація" відображають суми нарахованої амортизації по автомобілях, гаражу та інших основних засобах і необоротних активах, що використовуються на обслуговуванні автомобільного транспорту. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2342 "Автомобільний транспорт" і кредитують рахунок 13 "Знос необоротних активів" (83).

На етапі "Інші операційні витрати" відображають інші витрати автомобільного транспорту:

страхові платежі по страхуванню майна (дебет субрахунку 2342 "Автомобільний транспорт", кредит рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" (84);

витрати на відрядження (дебет субрахунку 2342 "Автомобільний транспорт", кредит субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" (84);

плату стороннім організаціям за пожежну охорону й інші послуги (дебет субрахунку 2342 "Автомобільний транспорт", кредит рахунка 68 "Розрахунки за іншими операціями" (84).

Протягом звітного періоду послуги автотранспорту списують на підставі Накопичувальної відомості обліку роботи вантажного автотранспорту по об'єктах споживачів послуг. На вартість списаних послуг автомобільного транспорту дебетують рахунки 23, 91, 92, 93, 99 та ін., кредитують субрахунок 2342 "Автомобільний транспорт". На кредиті субрахунку 2342, крім списаних виконаних робіт, обліковують вартість відпрацьованого мастила від автомобілів, спрацьованої автогуми і запасних частин, металобрухту в кореспонденції з рахунками матеріальних цінностей (20), утримання за перевитрати нафтопродуктів – у кореспонденції з рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці".

На субрахунку 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" окремо обліковують витрати на електро-, тепло- і газопостачання, експлуатацію холодильного обладнання. До витрат енергетичних виробництв включають всі витрати, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією і ремонтом енергетичного господарства, а також витрати на передавання вироблюваної енергії споживачам (утримання і ремонт електромереж, паропроводів).

Витрати на експлуатацію електростанцій (електрогенераторів), змонтованих з доїльними, стригальними, зварювальними й іншими агрегатами, а також котельного обладнання, не з'єднаного із центральною котельнею і використовуваного для обігрівання приміщення, не відносять до витрат в енергетичному виробництві, а включають в основні витрати відповідних підрозділів.

Витрати по холодильному обладнанню, використовуваному безпосередньо при виробництві продукції (охолодження продукції на потокових лініях, молока на фермах та ін.), включають до собівартості продукції.

Аналітичний облік з кожного виду енергетичних виробництв ведуть по відповідних статтях витрат. За статтю "Паливо" обліковують вартість палива (дизельного палива, бензину, газу), твердого і газоподібного палива, використаних для вироблення енергії. На вартість списаного палива дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 203 "Паливо" (80). На статтю "Будівельні матеріали" списують вартість будівельних матеріалів, використаних на ремонт будівель і споруд енергетичних виробництв (господарств). Дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують субрахунок 205 "Будівельні матеріали" (80). На статтю "Запасні частини" списують вартість запасних частин, використаних на ремонт машин і устаткування енергетичних виробництв. Дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують субрахунок 207 "Запасні частини" (80). На статтю "Малоцінні та швидкозношувані предмети" враховують вартість таких предметів, використаних на енергетичні виробництва. У міру списання малоцінних і швидкозношуваних предметів на витрати виробництва дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (80).

На статті "Роботи і послуги" відображають витрати і послуги допоміжних виробництв (автомобільного і гужового транспорту, ремонтно-механічних майстерень) енергетичному виробництву. Дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують субрахунки 2341, 2342, 2344. На вартість послуг виробничого характеру, наданих енергетичному виробництву сторонніми організаціями і підприємствами, дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунки 63,68 (80).

На етапі "Енергія" обліковують вартість енергії власних електростанцій, компресорного устаткування, яке виробляє холод, паросилових станцій, котелень та ін. На цю статтю відносять також вартість енергії, одержаної з інших підприємств. Дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (80).

На етапі "Витрати на оплату праці" обліковують нараховану оплату праці робітників, інженерно-технічних працівників, безпосередньо пов'язаних з виробітком і доведенням до споживачів електро- і теплоенергії, газу, холоду (електромонтерів, мотористів, машиністів, слюсарів, водопровідників, кочегарів тощо); витрати на виплату надбавок працівникам за перевищення встановлених норм обслуговування обладнання електростанцій і мереж; премій за якість і своєчасне виконання робіт та інші виплати, передбачені діючими положеннями про оплату праці.

На суму нарахованої основної і додаткової оплати праці робітникам енергетичних виробництв дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" (81).

На етапі "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування в установленому розмірі від витрат на оплату праці працівників енергетичних виробництв; на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття. На суму цих відрахувань дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (82). На етапі "Амортизація" відображають суму амортизаційних відрахувань на основні засоби і інші необоротні матеріальні активи. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 13 "Знос необоротних активів" (83).

На статтю "Інші операційні витрати" відносять платежі по страхуванню майна підприємства. При цьому дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (84). На цій же статті відображають плату стороннім організаціям за пожежну охорону й інші витрати, які не належать до вищезазначених статей.


 
 

Цікаве

Загрузка...