WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат за видами діяльності - Курсова робота

Облік витрат за видами діяльності - Курсова робота

1. Облік витрат за видами діяльності

1.1 Види допоміжних виробництв, їх облік та характеристика первинної документації з обліку витрат допоміжних виробництв

Облік витрат, виконаних робіт і послуг ведуть на субрахунку 234 "Допоміжні виробництва". По дебету субрахунку відображають як прямі витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг, так і непрямі, пов'язані з організацією і управлінням допоміжними виробництвами. По кредиту рахунка відображають вартість продукції, виробів, виконаних робіт і наданих послуг.

Залежно від видів допоміжних виробництв субрахунок 234 "Допоміжні виробництва" має такі субрахунки другого порядку: 2341 "Ремонтні виробництва", 2342 "Автомобільний транспорт", 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)", 2344 "Водопостачання", 2345 "Гужовий транспорт".

На субрахунку 2341 "Ремонтні виробництва" обліковують витрати ремонтно-механічних майстерень на ремонт виробничого обладнання, машин, транспортних засобів, модернізацію, устаткування, техобслуговування, виготовлення запчастин, інструментів та інших виробів.

Трактори, комбайни, автомобілі, що надійшли для ремонту, ретельно оглядаються у присутності інженера-механіка і завідувача майстерні, за необхідності розбираються окремі вузли й агрегати. Так визначаються складність ремонту, обсяг робіт і потреба в запчастинах. За результатами огляду складають Відомість дефектів на ремонт машин (ф. №130) у двох примірниках: один залишається в ремонтно-механічній майстерні і є кошторисом для проведення ремонту, другий передається завідувачу складом для видачі потрібних ремонтних матеріалів і запчастин. Після закінчення ремонту Відомість дефектів разом з лімітно-забірними картками, накладними та іншими первинними документами надходить до бухгалтерії, де визначають фактичну вартість витрачених запасних частин і ремонтних матеріалів, оплату праці та інші фактичні витрати на ремонт.

Прямі витрати на ремонт тракторів, машин і устаткування обліковують (групують) у Журналі обліку витрат у ремонтній майстерні (ф. №36), який складається на підставі Відомості дефектів та інших первинних документів по кожній окремій машині (трактору, комбайну,автомобілю), по сільськогосподарських машинах загалом і роботах з виготовлення інвентарю.

У Журналі обліку витрат у ремонтній майстерні (ф. №36) прямі витрати обліковують за такими статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; паливо, будівельні матеріали; запасні частини; малоцінні і швидкозношувані предмети; Роботи і послуги.

На статтю "Паливо" списують вартість палива, витраченого на обкатку машин після ремонту і промивання деталей під час ремонту. На вартість списаного палива дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" по кожному ремонтованому об'єкту і кредитують субрахунок 203 "Паливо" (80).

На статті "Будівельні матеріали" відображають вартість будівельних матеріалів, витрачених на ремонт. Дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" по кожному ремонтованому об'єкту і кредитують субрахунок 205 "Будівельні матеріали" (80).

На статтю "Запасні частини" списують вартість запасних частин, шин, акумуляторів, готових виробів, використовуваних для заміни спрацьованих деталей, вузлів і обладнання під час ремонту основних засобів. На вартість запасних частин, списаних на ремонт об'єктів у ремонтній майстерні, дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" і кредитують субрахунок 207 "Запасні частини" (80).

На етапі "Малоцінні і швидкозношувані предмети" обліковують вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, використаних на ремонті об'єкта. Дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" і кредитують рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (80).

На статті "Роботи і послуги" відображають вартість робіт і послуг, виконаних сторонніми організаціями або власними допоміжними виробництвами для цього ремонтованого об'єкта. Дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" і кредитують рахунки 63,68 та ін. (80).

На етапі "Витрати на оплату праці" обліковують суми нарахованої основної і додаткової оплати праці робітникам ремонтної майстерні, зайнятим на ремонті машин, обладнання, тракторів тощо, а також на виготовленні виробів та інвентарю.

Суму нарахованої заробітної плати (оплати праці) записують на дебет субрахунку 2341 "Ремонтні виробництва" і кредит рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" (81).

По етапі "Відрахування на соціальні заходи" відображають відрахування від витрат на оплату праці робітників ремонтно-механічних майстерень, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття в установленому розмірі. На суму відрахувань дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (82).

Поряд із прямими витратами в ремонтно-механічних майстернях є витрати, які не можна безпосередньо включити до собівартості ремонтованих об'єктів. Тому такі витрати обліковують на окремому аналітичному рахунку "Цехові витрати" за такими статтями: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація основних засобів; інші витрати.

На етапі "Матеріальні витрати" обліковують вартість списаних ремонтних матеріалів, виділених на ремонт майстерні та її обладнання. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати" і кредитують рахунок 20 (80). Тут же обліковують вартість електроенергії і води, використаних майстернею. На вартість списаної електроенергії, води, робіт і послуг, виконаних допоміжними виробництвами й іншими організаціями, дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати" і кредитують рахунки 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та ін. (80). На статтю "Матеріальні витрати" відносять також вартість спецодягу і спецвзуття, малоцінного інвентарю. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати" і кредитують рахунок 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" (80).

На статтю "Витрати на оплату праці" відносять оплату праці завідувача ремонтної майстерні, інженера, механіка, нормувальника, комірника й іншого персоналу майстерні. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати", кредитують рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" (81).

На статтю "Відрахування на соціальні заходи" відносять відрахування від витрат на оплату праці працівників органам соціального страхування до Пенсійного фонду, в установленому розмірі. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати", кредитують рахунок 65 (82).

На етапі "Амортизація" обліковують суму нарахованої амортизації за основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати", кредитують рахунок 13 "Знос необоротних активів".

На статтю "Інші витрати" відносять інші загальні витрати майстерні:

страхові платежі (дебет субрахунку 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати", кредит рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" (84);

витрати на відрядження (дебет субрахунку 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати",кредит субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" (84);

плата стороннім організаціям за пожежну охорону, послуги зв'язку та ін. (дебет субрахунку 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати", кредит рахунка 68 "Розрахунки за іншими операціями" (84).

Щомісяця цехові витрати по ремонтно-механічній майстерні списують у плановому розмірі, а в кінці року їх коригують до фактичного рівня. При цьому складають Відомість розподілу цехових витрат. Цехові витрати ремонтної майстерні розподіляють пропорційно до оплати праці, нарахованої безпосередньо за ремонти.

На суму розподілених цехових витрат ремонтної майстерні дебетують субрахунок 2341 (аналітичні рахунки по кожному ремонтованому об'єкту) і кредитують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати".

Після розподілу непрямих витрат аналітичний рахунок "Цехові цитрати" буде закрито, а на інших аналітичних рахунках субрахунку 2341 відображатимуться фактичні витрати на ремонт і роботи. Фактичні витрати по кожному ремонтованому об'єкту записують у Журнал обліку витрат у ремонтній майстерні (ф. №36).

У кінці року витрати на закінчений ремонт по об'єктах списують на підставі Відомості списання витрат по закінчених ремонтованих об'єктах і виконаних роботах на ті Рахунки, на яких обліковують витрати на їх утримання. Дебетують рахунки 23,91,92,93 і кредитують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва".

Витрати по незавершеному виробництву в кінці року залишаються на субрахунку 2341 "Ремонтні виробництва".

На субрахунку 2342 "Автомобільний транспорт" обліковують витрати на утримання і експлуатацію вантажного автотранспорту, який знаходиться на балансі господарства.

Основним первинним документом обліку роботи вантажного автотранспорту є Подорожній лист вантажного автомобіля. За даними дорожніх листів для обліку кількості годин роботи водіїв у наряді, суми нарахованої заробітної плати, витрат нафтопродуктів і обсягу виконаних робіт (вантажним транспортом – у тонно-кілометрах, пасажирським транспортом і спеціальними автомобілями нетранспортного призначення – у машино-днях) у бухгалтерії складають по кожному автомобілю і водію Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту (ф. №38).


 
 

Цікаве

Загрузка...