WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих витрат у птахівництві - Курсова робота

Облік виробничих витрат у птахівництві - Курсова робота

-

-

-

Насіння соняшника

162

2,8

212

3,7

470

9,6

290,1

308

Інша продукція рослинництва

-

-

35

0,6

2

0,1

-

-

Всього по рослинництву

368

6,3

404

7

499

10,2

135,6

131

Яйця курячі

2690

46,2

2377

41,2

2733

55,8

101,6

43

Птиця

195

3,4

233

4

128

2,6

65,6

-67

Інша продукція тваринництва

1765

30,3

1914

33,2

897

18,3

50,8

-868

Всього по тваринництву

4650

79,9

4524

78,4

3758

76,7

80,8

-892

Продовження таблиці 2.1.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Інша продукція

434

7,5

374

6,5

397

8,1

91,5

-37

Промислова продукція

371

6,3

466

8,1

243

5

65,5

-128

Всього по підприємству

5823

100

5768

100

4897

100

84,1

-926

Аналізуючи дану таблицю треба сказати. Що на протязі трьох років найбільшу питому вагу у виручці від реалізації займає галузь тваринництва, вона відповідно складає у 2001р. – 80%, 2002р. – 78%, 2003р. – 77%. Найбільшу частку у структурі товарної продукції становлять – яйця курячі 2001р. 46%, 2002р. – 41,2, 2003р. – 56%.

За дані роки спостерігається тенденція до зменшення виручки від реалізації продукції тваринництва на 20%, це відбулося за рахунок зменшення птиці.

В рослинництві виробництво від реалізації продукції взагалі – зросло на 36%.

Взагалі по господарству у 2003р. виручка зменшилась на 15% в порівнянні з 2001р.

Таким чином можна сказати, що спеціалізація СВК "Вільнянськ" є м'ясо-яєчний напрямок з нахилом на виробництво соняшника.

Одним з основних економічних показників є забезпеченість господарства земельними ресурсами. (таблиця 2.1.3).

Таблиця 2.1.3 – Структура земельних угідь.

Види угідь

Базисний рік

2001

Минулий рік

2002

Звітний рік

2003

Відхилення звітного року від базисного

Площа, га

Структура, %

Площа, га

Структура, %

Площа, га

Структура, %

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рілля

1069,7

98,2

1069,7

98,2

1069,7

98,2

-

100

Сінокоси

-

-

-

-

-

-

-

-

Пасовища

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Багаторічні насадження

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом с.-г. угідь

1069,7

98,2

1069,7

98,2

1069,7

98,2

-

100

Інші землі

20

1,8

20

1,8

20

1,8

-

-

Всього земельних угідь

1089,7

100

1089,7

100

1089,7

100

-

100

З даної таблиці видно, що земельні угіддя на протязі трьох років залишилися незмінними і складають 1069,7 га. Так як всі землі СВК "Вільнянськ" знаходяться в оренді, то відповідно структура земельних угідь не диференційована і 100% складають землі сільськогосподарського призначення, а саме орні землі – рілля.

Не менш важливим показником є забезпечення господарства трудовими ресурсами. Від ефективності їх використання залежать обсяги і своєчасність виконання сільськогосподарських робіт, ефективність використання техніки, і як результат, обсяги виробництва продукції, її собівартість, прибуток та інші економічні показники.

Таблиця 2.1.4 – Забезпеченість господарства трудовими ресурсами та ефективність їх використання.

Показники

2001р.

2002р.

2003р.

Відхилення звітного року від базисного

+/-

%

1

2

3

4

5

6

Середньорічна чисельність робітників, чол.

98

154

154

56

157,2

Витрати праці тис. люд. год.

322

371

229

-93

71,1

Відпрацьовано люд. - днів робітником за рік.

469,4

344,2

212,4

-257

45,2

Середня тривалість робочого дня, год.

7

7

7

-

100

Вартість валової продукції, тис. грн.

4455,2

5027,8

4554,8

99,6

102,2

1

2

3

4

5

6

Виробіток одного робітника:

-середньорічний, тис. грн.

45,5

32,6

29,6

-15,9

65,1

-середньодобовий, грн.

97

94,7

139,4

42,4

143,7

-середньогодинний, грн.

13,9

13,5

19,9

6

143,2

Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу.

1,6

1,2

0,7

-0,9

43,8

Проаналізувавши дані таблиці можна зробити такі висновки, що кількість працюючих робітників в 2003 році зросла на 57% ніж було у 2001р., але відпрацьовані дні робітником за рік зменшились на 55%, це обумовлено тим, що витрати праці зменшились у 2003р. на 30%. Виходячи з цього коефіцієнт використання річного фонду робочого часу теж зменшився у 2003р. на 44%.

Наступним показником є забезпеченість господарства основними та оборотними фондами (таблиця 2.1.5).

Таблиця 2.1.5 – Показники забезпеченості основними фондами і ефективність їх використання.

Показники

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Відхилення 2003р.від 2001

+/-

%

1

2

3

4

5

6

Вартість валової продукції, тис. грн.

4455,2

2027,8

4554,8

99,6

102,2

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

634,1

658,3

698,7

64,6

110,2

Площа с.-г. угідь, га.

1069,7

1069,7

1069,7

-

100

Середньорічна кількість робітників, чол.

98

154

154

56

157,2

Фондовіддача, грн.

7

3,1

6,5

-0,5

92,9

Фондомісткість, грн.

0,1

0,3

0,2

0,1

200

Фондоозброєність, тис. грн.

6,2

4,3

4,5

-1,7

72,6

1

2

3

4

5

6

Фондозабезпеченість, тис. грн.

0,6

0,6

0,7

0,1

116,7

Фондорентабельність, %

221,1

192,8

63,1

-158

-


 
 

Цікаве

Загрузка...