WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих витрат у птахівництві - Курсова робота

Облік виробничих витрат у птахівництві - Курсова робота

Контроль за дотриманням законодавства України з питань праці і її охорони покладається на Голову кооперативу.

Кооператив може реорганізовуватися в іншу форму господарювання за рішенням загальних зборів. У разі реорганізації всі права та обов'язки переходять до правонаступників.

Кооператив ліквідується: за рішенням суду або загальних зборів кооперативу. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією. Майно, що залишилося після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паю. Ліквідація вважається завершеною, з моменту внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до державного реєстру.

Всі зміни і доповнення вносяться до Статуту кооперативу тільки згідно рішень загальних зборів. Ці зміни і доповнення вступають в силу з моменту їх внесення. З усіх питань, не врегульованих цим Статутом, необхідно керуватися чинним законодавством України.

Статут затверджений на загальних зборах Кооперативу „Вільнянськ" 25 лютого 2000 року.

Розмір підприємства визначається обсягом власної продукції та площі землевикористання. Вони також залежать від структури земельних угідь, співвідношення галузей, технології виробництва, рівня механізації, наявності транспорту, розміщення населених пунктів та інше. Обсяг валової продукції значною мірою залежить від спеціалізації господарства та його фондооснащеності, рівня енергоозброєності праці. Тому розміри підприємства повніше відображають обсяги новоствореної (чистої) продукції валового доходу.

Для всебічної характеристики й оцінки невикористаних резервів господарства при аналізі, крім прямих показників, використовують непрямі.

До них належать: площа посівів найважливіших культур, поголів'я птиці, вартість основних фондів, чисельність працівників та інше.

Розглянемо ці показники на прикладі СВК "Вільнянськ" (таблиця 2.1.1).

Таблиця 2.1.1 – Розміри виробництва господарства.

Показники

2001р.

2002р.

2003р.

Відхилення 2003р.від 2001р.

+/-

%

1

2

3

4

5

6

Основні:

Валова продукція с.-г. в співставних цінах.

4455,2

5027,8

4554,8

100

102,2

Товарна продукція, тис. грн.

5823

5768

4897

-926

84,1

Додаткові:

Земельна площа – всього, га.

1089,7

1089,7

1089,7

-

100

в т. ч. с.-г. угіддя, га

з них рілля, га

1069,7

1069,7

1069,7

-

100

Середньорічна вартість основних виробничих фондів – всього, тис. грн.

746

774,5

822,5

76,5

10,3

в т. ч. виробничих фондів с.-г. призначення, тис. грн.

634,1

658,3

698,7

64,6

110,2

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

2577,5

3296,5

3339,5

762

129,6

Енергетичні потужності, кВт (к.с.)

1120

1120

1120

-

100

Всього працівників, чол.

98

154

154

56

157,1

з них працездатних

98

154

154

56

157,1

Поголів'я тварин на кінець року, гол.:

Птахів

1867,1

1419,7

980,3

-886,8

25,5

На підставі даних таблиці 2.1.1 треба сказати, що валова продукція зросла на 2% в порівнянні 2001р. з 2003р. і склала 4554,8 тис. грн., на це вплинуло збільшення кількості працюючих і цей показник у 2003р. склав 154 чоловіка, що на 56 чоловік більше ніж у 2001р. Виробництво товарної продукції зменшилося на 15%, при цьому площа сільськогосподарських угідь на протязі трьох років залишилася незмінною 1069,7га. Поголів′я птахів зменшилось на 75%, це обумовлено тим, що з погіршенням кліматичних умов зернові культури погано вродили і птицю дуже важко стало утримувати в такому обсязі.

Розглянемо організаційну структуру в СВК "Вільнянськ" (схема 1.1).

Схема 1.1 – Організаційна структура підприємства.

Головний бухгалтер підприємства забезпечує виконання покладених завдань щодо організації бухгалтерського обліку і контролює за дотримання правил його ведення йому підпорядковані всі працівники бухгалтерії. В бухгалтерському відділі СВК "Вільнянськ" працює двоє бухгалтерів кожен з яких виконує певні обов'язки.

Функції економіста зводяться до прогнозування, визначення ефективності виробництва, розподілу ресурсів, знаходження оптимальних шляхів поліпшення рентабельності підприємства.

До відділів рослинництва входять агроном та головний інженер. Агроном складає таблиці мінеральних та органічних добрив, пропонує певні сорти і гібриди. Обов'язки головного інженера полягають у підтриманні належного стану технічної бази підприємства, забезпечення необхідною технікою галузей.

До тваринницького відділу належать: бригадир та зоотехнік. До обов'язків зоотехніка входить нагляд за здоров'ям тварин, складання раціону годівлі, профілактика захворювань. Бригадир відповідає за роботу наданого йому підрозділу, розподіляє обов'язки належним працівникам тощо.

Таким чином можна зробити висновки, що підприємство працюватиме активніше, якщо воно матиме в своїй організаційній структурі висококваліфіковані кадри, які будуть виконувати покладені на них обов'язки на високому рівні.

Спеціалізація являє собою форму суспільного розподілу праці. Вона дає уявлення про головні галузі виробництва, рівень їх розвитку, роль і значення в економіці господарства. Це переважний розвиток виробництва одного або кількох видів продукції в окремих підрозділах. Вона характеризується переважним розвитком тих галузей сільського господарства, які забезпечують виробництво даних видів продукції і вимагає зосередження засобів виробництва та робочої сили для організації розвитку цих галузей і виробництва певних видів продукції. Основним показником, що визначає спеціалізацію сільського господарства є структура товарної продукції. (таблиця 2.1.2).

Таблиця 2.1.2 – Структура товарної продукції.

Види

продукції

2001р.

2002р.

2003р.

Відхилення звітного року від базисного

Виручка

Тис. грн.

Структура, %

Виручка

Тис. грн.

Структура, %

Виручка

Тис. грн.

Структура, %

%

+/-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зернові і зернобобові всього:

206

3,5

157

2,7

27

0,5

13,1

-179

Кукурудза на зерно

2

0,1

2

0,1

10

0,2

500

8

Ячмінь

-

-

-

-

17

0,3

-

-

Пшениця озима

172

3

155

2,7

-


 
 

Цікаве

Загрузка...