WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

"Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

2. Використати для подальшої купівлі валюти.

Керівник підприємства ________________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ________________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Таблиця 2.8

Відображення в бухгалтерському обліку операцій по купівлі іноземної валюти

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік за новим Планом рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Перераховані кошти на купівлю

334

311

54000

2

Нарахований і перерахований збір:

651

377

540

на обов'язкове державне пенсійне

92

651

540

страхування (54000 х 1 : 100)

377

311

540

3

Придбана валюта зарахована на валютний рахунок підприємства

312

334

54000

4

Нарахована і сплачена комісійна

92

377

600

5

Винагорода банку за купівлю валюти

377 791

33492

600 1040

При здійсненні експортних операцій на валютний рахунок резидента надходить виручка в іноземній валюті.

Нагадуємо, що виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованості, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписування вивізної митної декларації).

Виручка резидента в іноземній валюті розподіляється таким чином:

- 50% від загальної суми підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку (на підставі Постанови Правління НБУ від 04.09.98 р. №349 "Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб");

- 50% зараховується на валютний рахунок підприємства - резидента (з подальшим продажем у разі потреби).

Винятком є виручка, що надходить на користь резидентів - посередників за договорами комісії. У цьому разі обов'язковому продажу підлягає 50 відсотків суми комісійної винагороди.

Валютні кошти, зараховані на валютний рахунок підприємства, можуть бути продані на міжбанківській валютній біржі України. З цією метою підприємство подає заявку в уповноважений банк (порядок заповнення заявки на продаж валюти наведено у числовому прикладі №2 наприкінці статті).

Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку на рахунках в банку ЗАТ "Галахер Україна"

3.1 Впровадження розрахунків в системі платежів "Клієнт-банк" на ЗАТ "Галахер Україна"

Розвиток міжнародної системи обліку і розрахунків створює необхідність перегляду даної діючої системи господарювання, тобто необхідність переглянути не тільки системи управлінського, фінансового і бухгалтерського обліку, а і систему розрахунків на підприємстві.

Це один з найбільш актуальних питань сьогодення. Від своєчасної і повної оплати товарів, послуг, робіт, залежить не тільки суб'єкт економіки, але й економіки в цілому. У всіх країн організації грошових розрахунків приділяють немало уваги:

 • розробляються розрахунково-платіжні системи;

 • організовуються роботи грошово-кредитних закладів.

В теперішній час на Україні розроблена нова форма розрахунків, визначаюча нововведення у сфері розрахунків, такі як розрахунки в системі електронних платежів і пластикові картки.

Розробка правильної і найбільш раціональної розрахункової політики повинна проводитись на кожному підприємстві. Це один з етапів на шляху на покращення їх фінансування.

Успішне завершення практично кожної операції залежить від правильності вибору форми розрахунків, способу платежів та ін.

На ЗАТ "Галахер Україна" безготівкові розрахунки здійснюються згідно "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті ", що затверджена постановою Правління Національного банку України 29.03.2004 за № 377/8976.

В основному використовується форма розрахунку платіжними дорученнями. Способи платежів використовуються різні (стопроцентна оплата, попередня оплата та інші) у відповідності з умовами договору.

В діючій формі розрахунку є деякі недоліки:

 • скорочений операційний день банку, установлений НБУ з 8.30 до 17.00 годин, клієнту цього банку не дає можливості одержати своєчасно банківські виписки і інші первинні документи;

 • збільшення собівартості за рахунок;

 • транспортних витрат для постачання документів у банк та витрат на використання форм платіжних документів;

 • використання багато часу на оформлення платіжних документів робітниками бухгалтерії і інші.

Враховуючи недоліки даної системи, для поліпшення бухгалтерських фінансових результатів, пропоную на ЗАТ "Галахер Україна" впровадити в дію електронно-платіжну систему "Банк-клієнт".

На відміну від минулої системи, електронно-платіжна система "Банк-клієнт" має такі переваги:

 • при проведенні розрахунків в системі електронних платежів згідно законодавству України установлено операційний день банку для роботи з клієнтами з 8.30 до 19.00 годин, а самого банку до 22.00 годин. Збільшення операційного дня в банку на 5 годин дасть можливість клієнту в любий час одержати платіжні документи. Бухгалтери за рахунок економії часу зможуть його використати для якісного оформлення звітів та аналізу фінансових показників. Бухгалтер в любий час зможе проконтролювати рух грошових коштів, як по Д-т 311 рахунку (надходження документів від контрагента) так і К-т 311 рахунку (витрат);

 • знизиться собівартість за рахунок відсутності транспортних витрат та потреб на господарські витрати (купівля форм, бланків, платіжних документів та ін.).

Використовуючи дану систему при здійсненні безготівкових розрахунків ЗАТ "Галахер Україна", може використати нову систему електронних платежів "Клієнт-банк", яка забезпечить:

 • передачу повідомлень, інформацій між клієнтом і банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікаційних коштів захисту;

 • автоматичне ведення протоколу (і захисту цього протоколу від модифікацій) передачі розрахункових документів між банком і клієнтом як у банк, так і в автоматизований робочий час (далі АРМ) клієнта.

 • автоматичне архівування протоколів у кінці дня.

Юридичною основою для входження клієнта в систему електронних платежів "Клієнт-банк" і обробки його електронних документів банком є окремий договір між ним і банком. В договорі обов'язково повинні обумовлені права, обов'язки, відповідальність, а у випадку виникнення спорових питань, їх вирішення.

Програмне забезпечення системи "Клієнт-банк" повинно відповідати вимогам, які пред'являються до технології банківських розрахунків і мати сертифікат (дозвіл) Національного банку України (НБУ).

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного рахунку у банку, враховуючи проведені початкові і протилежні платежі. Електронні документи, які представляються клієнтом у банк, повинні відповідати формати платіжних документів системи електронних платежів НБУ з вказівкою електронних цифрових підписів відповідних осіб платника, які згідно засновницькими документам представлено підписи.

Банківська частина системи "Клієнт-банк" забезпечує перевірку приведених електронних підписів на кожному електронному розрахунковому документу клієнта і по платіжному файлу в цілому.

При використанні системи "Клієнт-банк" здійснюється звірка (квитовка) файлів початкових платежів між банком і АРМ клієнта, підготовка виписки по платіжним операціям клієнта у банку на протязі операційного дня і звірка цієї інформації з інформацією АРМ клієнта в кінці дня.

Після одержання від банку виписки з рахунку клієнт складає "Реєстр розрахункових документів відправлених у банк по каналам зв'язку і прийнятий до оплати".

Такий же реєстр по кожному клієнту складається у банку після роздруку балансу операційного дня. Реєстр електронних платежів з повним переліком реквізитів розрахункових документів підшивається банків в документи дня як первинні документи, надходженні від клієнту у банк для оплати.

Реєстр повинен обов'язково утримати зведення про дату і час представлення розрахункових документів власника рахунку до використання.

3.2 Розрахунок економічного ефекту від впровадження електронної системи "Клієнт-банк"

У даному розділі роботи обґрунтуємо доцільність впровадження пропозиції щодо використання системи "Клієнт-банк" на досліджуваному підприємстві. Отож, проведемо відповідні розрахунки:


 
 

Цікаве

Загрузка...