WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

"Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

Синтетичний облік за рахунком 31 "Рахунки в банках" ведеться в журналі №1 та Відомості 1.2.(витяг і з відомості 1.2 показано в таблиці 2.7).

Таблиця 2.7

Відомість 1.2 в дебет рах.31 з кредиту рахунків

Номер запису

Дата виписок банку

30 "Каса"

36 "Розрахунки із покупцями і замовниками"

37 "Розрахунки з дебіторами"

50 "Довгострокові позики"

Всього

Сальдо на початок місяця 1300

1

2.11

9000

6500

15500

2

7.11

12000

2600

14600

3

13.11

7000

2340

12220

21560

4

16.11

22700

12500

35200

Всього

50700

21340

2600

12220

86860

Сальдо на кінець місяця 1300 + 86860 – 25000 =63160

Форма №3 фінансової звітності підприємства має назву Звіт про рух грошових коштів відображає підсумок про всі операції готівкові та безготівкові операції підприємства за рік. Її складають в кінці року.

Підприємство також має в установах банку кілька валютних рахунків, тому далі охарактеризуємо порядок ведення операцій на валютному рахунку.

Імпортуючи товар, підприємство зобов'язане розрахуватися в іноземній валюті. Оскільки на території України розрахунки провадяться у грошовій одиниці України, виникає потреба у купівлі іноземної валюти. Порядок придбання іноземної валюти регламентують Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.03.99 р. №127.

Відповідно до п. 2.3 вищезгаданого документа, підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках ЗАТ "Галахер Україна" з нерезидентами за торговельними операціями є такі документи:

- договір з нерезидентом, оформлений відповідно до законодавства України;

- вантажна митна декларація, якщо товар ввезено на територію України (вантажні митні декларації, за якими здійснюється митне оформлення тимчасово ввезених вантажів із зобов'язанням про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі іноземної валюти);

- довідка державної податкової адміністрації (інспекції), в якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням інформації про основний поточний рахунок резидента в гривнях і поточний рахунок в іноземній валюті, який визначений резидентом як рахунок, з якого здійснюються всі перерахування з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентом.

Придбання іноземної валюти здійснюється через уповноважений банк. З цією метою ЗАТ "Галахер Україна" подає заявку (порядок заповнення заявки на придбання валюти наведено нижче) у вказаний банк.

З метою відображення в обліку валютних операцій іноземна валюта підлягає перерахуванню у грошову одиницю України. Таким чином, на рахунках бухгалтерського обліку всі суми відображаються у двох оцінках: у гривнях та іноземній валюті (в якій здійснюються розрахунки і платежі).

Крім того, відповідно до п. 20 ПБО 16 "Витрати", у разі реалізації валюти з метою бухгалтерського обліку визначається її собівартість, що складається з:

- вартості валюти, перерахованої за курсом НБУ на дату продажу;

- витрат, пов'язаних з її продажем (комісійна винагорода).

Для бухгалтерського обліку придбання (продажу) іноземної валюти на ЗАТ "Галахер Україна" використовуються такі рахунки:

- 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

- 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Ці рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух коштів у іноземній валюті.

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті".

За дебетом цих рахунків відображається надходження грошових документів до каси підприємства і коштів у дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Далі наведемо приклад того, як проводиться облік купівлі іноземної валюти на ЗАТ "Галахер Україна"

Початкові дані:

- для виконання зовнішньоекономічного контракту (оплати імпортної поставки тютюну) підприємство придбало іноземну валюту;

- сума придбаної валюти - $10000;

- курс НБУ на дату придбання валюти становить – 5, 40 грн. за $1;

- сума комісійної винагороди банку за купівлю валюти – 600 грн.

Заявка на купівлю іноземної валюти

Назва підприємства: ЗАТ "Галахер Україна"

Поштова адреса: 18000. м.Черкаси вул.Благовісна, 170.

Телекс/телефакс: 73-22-69

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, уповноваженого для розв'язання питань за договором: Бурлака Тетяна Іллівна

№ телефону 41-20-25 зразок підпису__________________

Розрахунковий рахунок у гривнях № 00014555789

(назва банку) _АБ "Сатурн" номер МФО _116244

Рахунок в іноземній валюті № 00344448800012

в (назва банку) АБ "Сатурн"__________

Мета використання інвалюти контракт №2 від 25.07.2007 р.____

Доручаємо від нашого імені і за наш кошт укласти договір про купівлю коштів у іноземній валюті на таких умовах:

Сума купівлі інвалюти

Код інвалюти

Максимальний курс договору в грн

Сума купівлі у грн за курсом договору

10000

840

ринковий

і перерахувати на обов'язкове державне пенсійне страхування суму коштів збору у гривнях, на яку була здійснена купівля іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України.

До початку біржових торгів зобов'язуємося перерахувати в АБ "Сатурн" на р/р 00014555789 гривневий еквівалент у розмірі, необхідному для купівлі валюти за курсом, зазначеним у поданій заявці, і збір на обов'язкове державне пенсійне страхування на рахунок в АБ "Сатурн" .

для купівлі доларів США .

(назва валюти)

Комісійна винагорода банку стягується відповідно до Тарифу комісійних винагород АБ "Сатурн" - 1% ;

(назва банку)

комісія біржі ___________%.

Придбану іноземну валюту зобов'язуємося використати протягом 5 банківських днів. Залишок гривень після купівлі валюти і сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (необхідне підкреслити):

1. Просимо повернути на наш поточний рахунок.


 
 

Цікаве

Загрузка...