WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

"Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

Аналізуючи показники подані в табл.21. можемо стверджувати, що за останні два роки результати діяльності підприємства покращилися, на це вказує збільшення виручки від реалізації продукції, що у 2007 р. зросла на 46,2% або на 246812,8 грн. Чистий дохід від операційної діяльності за результатами 2007 р. також збільшився на 28,4%. Разом із цим ми можемо спостерігати збільшення показника собівартості продукції підприємства, що у 2007 р. збільшилася на 18,7%. На це вплинуло збільшення цін на тютюнову сировину, яку підприємство закуповує в іноземних постачальників, а також зростання цін на інші виробничі ресурси.

Позитивним явищем у роботі даної організації є високі показники середньомісячної заробітної плати працівника, наприклад: у 2007 р. даний показник становить 2404,5 грн. на одного працюючого, що на 41,6% більше ніж у 2006 р. Заробітна плата працівників кожного року зростає за рахунок того, що збільшується штат працюючих і змінюються у більшу сторону розцінки за виконані роботи.

Далі проведемо розрахунок показників фінансової стійкості та ділової активності підприємства, дані внесемо в табл.2.2.

1. К покриття = Оборотні активи (ряд. 260 ф. М 1) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 ф. М 1) / Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. №1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)

2006 р. = 142487+47,5/184694,8=0,77

2007 р. = 220741,4+41,3/330215,3=0,67

2. К швидкої ліквідності =(Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1) - Запаси (ряд. 100 - ряд. 140 ф. № 1) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 ф. № 1)) / (Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. №1))

2006 р. = 142487 – (34852,2+1626+47,5)/ 184694,8=0,57

2007 р. = 220741,4 – (57306,9+1624,9+41,3)/ 330215,3=0,49

3. К абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти (ряд. 230 + ряд. 240 ф. № 1) / (Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1))

2006 р. = (28356,4+2818) / 184694,8=0,17

2007 р. = (17964,9+1130,4) / 330215,3= 0,06

4. Чистий оборотний капітал = Оборотні активи (ряд.260 ф.№1)– Поточні зобов'язання (ряд.620 ф.№1)

2006 р. = 142487 – 184694,8=-42207,8

2007 р. = 220741,4 – 330215,3=-109473,9

Таблиця 2.2

Аналіз динаміки показників ліквідності ЗАТ "Галахер Україна"

за 2006-2007 роки

Показники

2006

2007

Нормативне значення

Відхилення

07/06

Н3/06

Н3/07

Коефіцієнт покриття

0,77

0,67

>1

0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,57

0,49

0,6 – 0,8

-0,08

В нормі

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,17

0,06

>0

збільшення

-0,11

+

+

Чистий оборотний капітал

-42207,8

-109473,9

>0 збільшення

-67266,1

Аналізуючи показники подані в табл.2.2, можемо сказати, що у 2007 р. порівняно із 2006 р. ліквідність підприємства дещо зменшилася. Коефіцієнт покриття у 2007 р. становив 0,67, це означає, що на 1 грн. оборотних активів, підприємство може окупити лише 67 коп.

Також спостерігається зменшення чистого оборотного капіталу підприємства у 2007 р., цей показник у порівнянні із 2006 р. зменшився на 67266,1 тис.грн. Це негативне явище, яке вказує на зменшення розміру активів підприємства, що перебувають в обігу.

2.2 Документування господарських операцій з обліку розрахунків на рахунках в банку ЗАТ "Галахер Україна"

ЗАТ "Галахер Україна" веде журнально-ордерну форму обліку. Розрахунковий рахунок (поточний) підприємство відкрило в ЧФКБ "Приватбанк" (МФО 354347). Здачу та одержання готівки в банку здійснює бухгалтер-касир підприємства на підставі грошового чеку. Для цього підприємство одержало в установі банку Чекову книжку (на підставі заяви).

Загальний порядок одержання готівки в банку ЗАТ "Галахер Україна" представлено на рис.2.3.

Для здійснення операцій на поточному рахунку у банку підприємство подає документи, форми яких затверджені Національним Банком України. Перерахунок коштів на рахунок постачальників підприємство здійснює за допомогою платіжного доручення, зразок якого наведено в Додатку З. Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформлене за спеціально встановленою формою.

Рис. 2.3 Порядок одержання готівки в банку

(1) – заповнення всіх реквізитів чеку та його корінця

(2) – проставлення підпису одержувача чеку на корінцеві чеку і передача його до банку

(3) – перевірка правильності заповнення та його оплата

(4) – одержання грошей в касі банку

(5) – складання звіту касира

Будь-яке перерахування (крім сплати податків та зборів до бюджету) здійснюється на основі документального підтвердження, до них відносяться: акти виконаних робіт, наданих послуг, договори, накладні, рахунки-фактури, ТТН, листи, накази та ін.

Банк реєструє усі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку у спеціальній виписці з особового рахунку, із вказанням підтверджуючих документів. Даний документ замінює собою регістр аналітичного обліку за операціями на поточному рахунку та одночасно є підставою для бухгалтерських записів.

Бухгалтер при отриманні виписки нумерує її, перевіряє наявність підтверджувальних документів, на підставі яких зараховані чи списані кошти, перевіряє відповідність сум у виписці сумам у документах і проставляє кореспонденцію відповідно до проведених операцій. На полях проставляються коди, а на документах ще і порядкові номери запису у виписці.

Після проведення кожної господарської операції касир робить записи у касовій книзі, після чого дані із первинних документів групуються в Журнал №1, тут відображаються з кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків, а у відомості 1-2 - в дебет рахунка 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків. Записи в Журналі 1 і відомості 1-2 ведуться на підставі виписок банку за рахунками і доданими до них документами. Групування сум для відображення в Журналі 1 і відомості 1-2 необхідних підсумків здійснюється шляхом підрахунку відповідних даних у виписках чи доданих до них документах згідно з наведеними у них бухгалтерськими проведеннями.

Таблиця 2.3

Документування операцій з грошовими коштами

№ п/п

Форма документу

Первинні документи

Призначення документу

1

2

3

4

6

Грошовий чек

Для одержання готівки з рахунку в банку

7

Об'ява на внесок готівки

Для внесення готівки на рахунок в банку

8

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою

Застосовується при здачі готівки інкасатору

9

ФКЧ-1

Фіскальний касовий чек на товари (послуги)

Розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій (РРО) при проведенні розрахунків за продані товари(надані послуги)

Продовження табл.2.3

1

2

3

4

10

ФКЧ-2

Фіскальний касовий чек видачі коштів

Розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, компенсації послуг, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державній лотереї та в інших випадках

11

РК-1

Розрахункова квитанція

Використовується при реєстрації розрахунків за продані товари (надані послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, компенсації послуги.

12

П-53

Платіжна відомість

Виплата грошових коштів з каси декільком особам

13

П-49

Розрахунково-платіжна відомість

Розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси

14

Платіжне доручення

Письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перерахування певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника


 
 

Цікаве

Загрузка...