WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

"Облік безготівкових розрахунків (на прикладі ЗАТ ""Галахер Україна"")" - Курсова робота

Бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ведеться на субрахунку 302 „Каса в іноземній валюті" рахунку 30 „Каса".

Бухгалтерський облік валютних операцій в Україні ведеться в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ.

На відміну від розрахункового рахунку підприємство може мати кілька валютних рахунків залежності від виду ін. валюти. З р/р гроші знімає тільки касир, а з валютного рахунку іноземну валюту можуть видати працівнику підприємства, відрядженому за кордон, за заявою власника рахунку з дорученням на надходження їм валюти.

Таблиця 1.4

Основні види операцій по русі коштів на валютному рахунку

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Дт

Кт

1

Зараховані на поточний рахунок наявні, що надійшли з каси

312

302

2

Зарахування на поточний рахунок сум, отриманих от іноземних покупців і замовників в оплату за відвантажені товарно-матеріальні цінності

312

362

3

Зарахування на поточний рахунок сум повної чи часткової передплати, що надійшла від іноземних покупців (замовників)

312

681

4

Списання з поточного рахунку сум готівки, виданих банком у касу

302

312

5

Списання з поточного рахунку сум за відвантажені ТМЦ

632

312

Для відкриття акредитиву, депонованого у виконуючому банку, платник подає заяву в 4-х примірниках, а депонованого в банку-емітенті – у трьох примірниках.

Розділ 2. Практичні аспекти обліку безготівкових операцій ЗАТ "Галахер Україна"

2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ "Галахер Україна"

Закрите акціонерне товариство "Галахер Україна" створено у 2003 р. на базі ЗАТ "Лігет-Дукат Україна". Дане підприємство являється правонаступником Спільного українсько-німецького акціонерного товариства з іноземними інвестиціями "Реємстма-Черкаси тютюнова фабрика" зареєстрованого у виконкомі Черкаської міської Ради народних депутатів у 1993 р. та перереєстровано спочатку у 2001, а потім у 2003 р. в зв'язку зі зміною назви та власника. Форма власності підприємства – колективна, воно є юридичною особою, діє на засадах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахункові (в тому числі валютні) рахунки в установах банку, здійснює облік і веде звітність за встановленою формою.

Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, діє на основі Статуту (Додаток Д). Головні рішення у господарській діяльності приймають Загальні збори акціонерів.

ЗАТ "Галахер Україна" тютюнова фабрика – одне з найбільших товариств м.Черкаси, що знаходиться за адресою: вул.Благовісна, 170.

Підприємство здійснює виробництво та продаж тютюнових виробів, їх експорт та імпорт. Основні країни, у які експортується продукція: Росія, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Латвія, Естонія, Болгарія, Румунія та ін.

Також товариство співпрацює з іноземними країнами-постачальниками сировини, серед яких: Швейцарія, Індія, Ліхтенштейн, Люксембург, Австрія та Бразилія. Основними країнами-постачальниками обладнання та запасних частин є такі іноземні країни як: Росія, Франція, Німеччина, Італія.

На базі підприємства створено кілька філій та представництв, що діють на підставі Положень, що затверджуються Загальними зборами акціонерів. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається ЗАТ.

На рис.2.1 представлено організаційну структуру підприємства.

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100da920000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a000000370000000000000000000000413f0000a62c000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000b0090000b40d0000d2000000290100000000000000000000000000005034030028880400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000007907000046050000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f31386011004063110020000000fffffffffc823a01d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0000000000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000002022760400611100dee32e31e88d0832606411006c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d0601100fc823a016476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000003700000001000000df7b074139760741000000002c000000010000004c00000004000000000000000000000079070000460500005000000020001b001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff7907000047050000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c026e010602040000002e0118001c000000fb020400020000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c000000010004000000000006026e0120000700040000002d010000040000002d010000030000000000

Рис.2.1 Організаційна структура ЗАТ "Галахер Україна"

Як бачимо з рис. 2.1 очолює підприємство директор, він же являється Головою Правління Товариством, безпосередньо йому підпорядковуються основні виробничі підрозділи та їх керівники. Головний технолог та головний інженер мають у своєму розпорядженні відповідні дільниці і бригади, за роботу яких несуть повну відповідальність. Далі структура підприємства поділяється на ще нижчий рівень управління, керівництво якими здійснюють начальники цехів та бригадири.

ЗАТ "Галахер Україна" має у своєму підпорядкуванні два основних цехи, які працюють у дві зміни:

  • тютюновий (виробнича потужність – 3 тонни тютюнової суміші за 1 годину);

  • сигаретний (у якому розміщені 6 ліній по виробництву сигарет з фільтром, потужність яких за 1 годину – 3,1 млн.шт.).

Технологічний процес виробництва сигарет складається із наступних етапів:

  • складання рецептур сумішей тютюну;

  • переробка тютюнової сировини для виготовлення сигарет;

  • виготовлення сигарет з фільтром та без фільтру.

Товариство на наступний рік планує зберегти рівень виробництва 2007 року, а також шляхом впровадження широкої реклами, забезпечити збут виробленої продукції.

Одною із головних причин, якi впливають на дiяльнiсть товариства є соцiально-економiчна. Нестабiльнiсть законодавчої бази негативно впливає на ефективність довгострокових проектів. Підприємство сподівається на покращення політичного та фінансового становища в Україні, що дасть можливість збільшити обсяги виробництва.

Організаційно-функціональну структуру бухгалтерської служби даного підприємства представлено на рис. 2.2.

Облікова політика підприємства функціонує на основі Наказу "Про облікову політику ЗАТ "Галахер Україна" (Додаток Ж) та повністю вiдповiдає вимогам діючого законодавства України. Амортизація нараховується у встановлених відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду, запаси оцінюються по первiснiй, або переоцiненiй вартості.

Рис. 2.2 – Структура бухгалтерії підприємства

Облік по готівковим та безготівковим операціям на підприємстві веде бухгалтер-касир, він підчиняється і звітує виключно перед головним бухгалтером та керівником підприємства. Посадові інструкції касира і гол.бухгалтера ЗАТ "Галахер Україна" подано в Додатку К.

Фінансово-економічну діяльність підприємства проаналізуємо згідно до основних показників його діяльності (табл.2.1), їх розрахунок проводився на основі фінансових звітів поданих в Додатку А.

Таблиця 2.1

Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності ЗАТ "Галахер Україна" за 2006-2007 роки

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

2006 р.

2007 р.

Відхилення від попереднього

Тис.грн

%

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції

Тис.

грн.

534229,2

781042

246812,8

46,2

2.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис.

грн.

318866,2

409386,5

90520,3

28,4

3.

Собівартість реалізованої продукції або всього витрат

Тис.

грн.

245461,2

291383,5

45922,3

18,7

4.

Інші операційні доходи

Тис.

грн.

161183,2

141578,5

-19604,7

-12,2

5.

Інші операційні витрати

Тис.

грн.

151199,7

142390,2

-8809,5

-5,8

6.

Чистий прибуток

Тис.

грн.

23125,2

28649,7

5524,5

23,9

7.

Середньоспискова чисельність працюючих

Чол.

629

674

45

7,15

8.

Фонд оплати праці

Тис.

грн.

15031,8

19448

4416,2

29,4

9.

Середньомісячна з/п

Грн.

1991,5

2404,5

413

41,6


 
 

Цікаве

Загрузка...