WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації основних засобів - Курсова робота

Облік амортизації основних засобів - Курсова робота

Самостійне визначення суми амортизації дає змогу підприємствам вільно маневрувати витратами та коштами на оновлення устаткування. Для підприємств, що мають застарілі основні засоби, можливість збільшувати суму відрахувань допоможе швидше накопичувати кошти на оновлення техніки. Але при цьому слід брати до уваги збільшення собівартості продукції.

Відомості, необхідні для нарахування амортизації

Майже всі вчені, які займались або займаються дослідженням проблем нарахування амортизації, виділяють наступні дані, що необхідні для цього (П. Буніч, А. Додонов, А. Степанков та інші):

а) первісна (або відновлювальна) вартість основних засобів;

б) строк експлуатації;

в) залишкова (або ліквідаційна) вартість, що передбачається;

г) обраний метод амортизаційних відрахувань.

М.Р. Лучко додає до наведеного переліку ще такі фактори, як:

а) існуючий досвід роботи з активами;

б) сучасний стан об'єкту;

в) питання ремонту і догляду за обладнанням;

г) сучасні тенденції в сфері технології та виробництва;

д) місцеві погодні умови.

Незалежно від обраного методу амортизації його послідовне застосування є необхідною умовою для забезпечення порівнянності результатів за різні періоди, не дивлячись на рівень прибутковості підприємства або правила оподаткування. Зміни, що направлені виключно на підвищення показника прибутковості, визнається недопустимою.

МСБО вимагають послідовного від одного періоду до іншого застосування методу нарахування амортизації. Виняток складають лише випадки, зміна умов виправдовує зміну методу нарахування амортизації. Причини зміни розкриваються у додатках до фінансової звітності.

У зв'язку з тим, що амортизаційна політика дозволяє корегувати долю витрат у сумі доходу від реалізації, у деяких вітчизняних економістів виникає опасання, що надана підприємствам самостійність приведе до маніпулювання сумою нерозподіленого прибутку у залежності від мети підприємства. Як відомо, прибуток, визначений по даним фінансового обліку, не є базою для визначення реальної заборгованості перед бюджетом по податку на прибуток. Разом з цим вона впливає на вартість акцій підприємства, його інвестиційну привабливість та прийняття рішень користувачів інформації.

Таким чином, до вибору методу нарахування амортизації основних засобів керівництво підприємства повинно підійти зважено, що важливо для формування облікової політики (в частині амортизації), яка повинна бути закріплена на підприємстві наказом.

Оскільки строк корисної експлуатації основних засобів ґрунтується на попередніх оцінках керівництва підприємства, його слід періодично переглядати. Якщо в результаті аналізу з'ясується, що очікуваний строк корисної експлуатації об'єкта основних засобів суттєво відрізняється від попередніх оцінок (внаслідок модернізації устаткування, зміни попиту на продукцію, яка виготовляється з його використанням, тощо), скоригувати суми амортизації в майбутніх періодах.

Слід також періодично переглядати метод нарахування амортизації основних засобів. Якщо очікуваний спосіб отримання економічної вигоди від активу суттєво змінився, потрібно відповідно змінити метод амортизації цього активу. Наприклад, якщо службовий автомобіль керівника підприємства тепер використовується для доставки замовлень клієнтам, може бути доцільно змінити метод прямолінійної амортизації цього автомобіля на метод нарахування амортизації залежно від пробігу автомобіля.

Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, що настає за місяцем зміни амортизації.

Нарахування амортизації робиться щомісяця. Підприємство з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховує протягом періоду роботи підприємства у звітному році.

Нарахування амортизації зупиняється, починаючи з місяця, що йде за місяцем вибуття об'єкту основних засобів.

2.4 Відображення амортизації у планах рахунків бухгалтерського обліку та основні проводки

За чинними раніше законодавчими нормами знос і амортизація нараховувалися за різними обґрунтованими нормами і обліковувалися на різних рахунках бухгалтерського обліку. Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/ 97-ВР від 22 травня 1997 р. норми зносу і амортизації встановлені єдині за відповідними групами і обліковуються за діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку на одному рахунку №13 "Знос (амортизація) основних засобів", що економічно не обґрунтовано і втрачено пооб'єктний облік як зносу, так і нарахування амортизації (особливо 2-4 груп).

Рахунок 13 призначений для обліку зносу всіх видів необоротних активів, зазначених у таблиці 2.1, а дані, що відображаються на субрахунках, несуть інформацію тільки стосовно окремого виду необоротних активів

Таблиця 2.1. Необоротні активи, які підлягають обліку зносу на рахунку 13 "Знос основних засобів"

Субрахунок (рахунок другого порядку)

Назва субрахунку

Сфера застосування

131

Знос основних засобів

Знос необоротних активів, обліковуваних на рахунку 10 "Основні засоби"

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос необоротних активів, обліковуваних на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів

Накопичена амортизація необоротних активів, обліковуваних на рахунку 12 "Нематеріальні

активи"

За кредитом рахунка 13 відображається нарахування амортизації, а за дебетом - її зменшення.

Зменшення відбувається у таких випадках:

- вибуття активу (незалежно від причини вибуття);

- уцінки активу, який раніше недооцінювали;

- уцінки раніше дооціненого активу.

Кореспонденції рахунка 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", наведені в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств та організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (далі Інструкція №291), та наведені в таблиці 2.2

Таблиця 2.2. Кореспонденції рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Зміст господарської операції

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

10 "Основні засоби"

Списання зносу основних засобів, що реалізовані (вибули)

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Списання зносу необоротних активів, що реалізовані (вибули)

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

12 "Нематеріальні активи"

Списання накопиченої амортизації нематеріальних активів, що реалізовані (вибули)

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

423 "Дооцінка активів"

Відображення дооцінки накопиченої амортизації у разі уцінки необоротних активів

15 "Капітальні інвестиції"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Нарахування зносу будівельних машин і механізмів, що використовуються при зведенні об'єктів капітального будівництва

15 "Капітальні інвестиції"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Нарахування зносу щодо інших необоротних активів, що використовуються при зведенні об'єктів капітального будівництва або н спорудженні господарським способом об'єктів основних засобів чи нематеріальних активів

23 "Виробництво"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Нарахування зносу щодо необоротних активів, які безпосередньо беруть участь в основній діяльності підприємства

39 "Витрати

майбутніх

періодів"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Нарахування зносу щодо необоротних активів, які беруть участь у проведенні робіт, що відносяться на витрати майбутніх періодів

423 "Дооцінка

активів"

13 "Знос (амортизація)

необоротних активів"

Відображення дооцінки накопиченої амортизації

83 "Амортизація"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Відображення нарахованого зносу щодо всіх видів необоротних активів, які безпосередньо беруть участь в основній діяльності підприємства.

Цей бухгалтерський запис здійснюється

підприємствами, які використовують клас

рахунків 8. Для тих підприємств, які використовують класи 8 і 9, ця кореспонденція є транзитною

91 "Загально- виробничі витрати"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Нарахування зносу щодо необоротних активів загальновиробничого призначення

92 "Адміністративні витрати"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Нарахування зносу щодо необоротних активів загальногосподарського призначення

93 "Витрати на збут"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Нарахування зносу щодо необоротних активів, що забезпечують збут продукції

949 "Інші витрати операційної діяльності"

13 "Знос

(амортизація) необоротних активів"

Нарахування зносу щодо необоротних активів, які не беруть участі в основній діяльності підприємства

99 "Надзвичайні витрати"

13 "Знос (амортизація)

необоротних активів"

Нарахування зносу щодо необоротних активів, які використано при ліквідації наслідків надзвичайних подій


 
 

Цікаве

Загрузка...