WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації основних засобів - Курсова робота

Облік амортизації основних засобів - Курсова робота

ВСам = АВо / ОПзаг. (3.10)

де АВо вартість об'єкта, яка амортизується;

ОПзаг.загальний обсяг продукції, який підприємство планує виробити.

Припустимо, що в нашому прикладі верстат було придбано для виготовлення 150000 одиницю продукції.

Тоді норма амортизації на одиницю продукції становитиме:

(грн. / од).

Протягом строку експлуатації верстата фактично виготовлено одиниць продукції:

1-й рік – 30000;

2-й рік – 45000;

3-й рік – 40000;

4-й рік – 20000;

5-й рік – 15000.

Виходячи із цього розрахуємо суму амортизації за кожний рік експлуатації верстата (табл. 3.4).

Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені додатковим законодавством.

Таблиця 3.4

Розрахунки амортизації верстата виробничим методом

Рік

Розрахунок річної суми амортизації

Річна сума амортизації, грн.

Знос на кінець року, грн.

Залишкова

Вартість на кінець року, грн.

2000

30000 0,5

15000

15000

65000

2001

45000 0,5

22500

37500

42500

2002

40000 0,5

20000

57500

22500

2003

20000 0,5

10000

67500

12500

2004

15000 0,5

7500

75000

5000

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується по методах, приведених в пп. 1 і 5 пункту 26 П(С)БУ 7 "Основні засоби". Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фундацій може нараховуватися в першому місяці використовування об'єкту в розмірі 50% його вартості, що амортизується, а решта 50% вартостей в місяці їх витягання з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використовування об'єкту 100% його вартості.

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використовування.

Метод амортизації об'єкту основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використовування. Нарахування амортизації по новому методу починається з місяця, наступного за місяцем ухвалення рішення про зміну методу амортизації.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Підприємства з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства в звітному році.

Місячна норма амортизації при застосуванні методі? залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного і кумулятивного визначається розподілом річної суми амортизації на 12.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використовування.

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяцем, наступним за місяцем вибуття об'єкту основних засобів.

Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу необоротних активів.

Одночасно на суму нарахованої амортизації об'єкту зовнішнього впорядкування і житлових будівель, що перебувають на балансах житлово-комунальних організацій, які відносяться до сфери управління органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавської влади, а також автомобільних доріг загального користування, збільшуються доходи цих підприємств і організацій із зменшенням Додаткового капіталу, а при його недостатності - Статутного капіталу.

Організації, звичайна діяльність яких не направлена на оновлення житлових будівель і інших будов, можуть також застосовувати норму частини другої цього пункту.

РОЗДІЛ 4. Аудит основних засобів

Майно банку складається з товарно-матеріальних цінностей, будівель і споруд, куплених банком за свій рахунок, внесених засновниками в статутній капітал або отриманих безвідплатно. Облік ТМЦ ведеться на балансових рахівницях 604 (920), 607 (930), 609 (925), 610 (940), 611 (942) залежно від їх вартості, терміну служби і т.д. Для обліку ТМЦ ведуться картки реєстрації і журнали. Підставою для постановки ТМЦ на баланс служать накладна або акт прийому-передачі. У міру функціонування частина вартості основних засобів і будівель переноситься на собівартість за допомогою амортизації, яка і нараховується по нормах, встановленою ухвалою Поради Міністрів від 22.10.90г. № 1072. Відповідно до Положення про амортизацію від 29.12.90 р. нарахування амортизації відбувається щомісячно, починаючи з наступним місяцем з часу введення основних фундацій в експлуатацію.

Що стосується МБП, то на підставі що проводиться банком політики знос нараховується або у розмірі 100% при введенні в експлуатацію /або 50% при введенні в експлуатацію і 50% — при вибутті МБП.

Щорічно проводиться переоцінка основних фундацій, що знаходяться на балансі банку. Умови переоцінки приводяться в наказах Мінфіну і ухвалах Уряду. Проводиться переоцінка по коефіцієнтах, Держкомстатом, або прямим перерахунком, що розробляється, до ринкових цін. Підтвердженням ринкової ціни можуть служити:

  • дані про ціни на аналогічну продукцію від підприємства-виготівника;

  • відомості про рівень цін, отримані в органах ціноутворення, держстатистики, торгових інспекціях і т.д.;

  • відомості про рівень цін, опубліковані у пресі;

  • експертні висновки про ринкову ціну основних засобів.

Нараховується переоцінка таким чином:

Дт 604 Кт 10601 — на суму переоцінки.

В бухгалтерському обліку покупка ОЗ відображається таким чином: Дт 60311 Кт 30102 — перерахування коштів на покупку ОЗ;

Дт 60701 Кт 60311 — придбання ОЗ;

Дт 604 Кт 60701 — оприбутковування ОЗ;

Дт 10702 Кт 10703 — віддзеркалення джерела покупки ОЗ

(дана проводка може не робитися, але в цьому випадку банк "проїдає" засоби статутної фундації);

При нарахуванні амортизації робляться проводки:

Дт 702 Кт 606 — на суму місячної амортизації.

При продажу ОЗ робляться проводки:

Дт 10601 Кт 604 — на суму нарахованої переоцінки;

Дт 606 Кт 604 — на суму нарахованого зносу;

Дт 30102 Кт 604 — на вартість ОЗ, що залишилася;

Дт 30102 Кт 701 — віддзеркалення доходу;

Дт 30102 Кт 603 — віддзеркалення ПДВ, що підлягає внеску до бюджету.

При вибутті не повністю доамортизаційних ОЗ або продажу їх нижче залишковій вартості отриманий збиток відноситься на чистий прибуток.

Для перевірки майна банку необхідні:

  • акти введення в експлуатацію і вибуття;

  • реєстраційні картки і журнал обліку;

  • первинні документи (невигідні, товарні чеки);

  • відомості переоцінки і амортизації;

  • договора, кошториси і інші документи по капітальному будівництву, ремонту;

  • виписування по рах. 604, 607, 608, 609, 611, 61103 (субрахунки зносу МБП і переоцінки ОЗ), 606, 10702, 10703.

Перевірку доцільно побудувати таким чином:

1. Аналіз виписувань по рахівницях обліку майна на предмет надходження або вибуття товарно-матеріальних цінностей.

Перевірку правильності класифікації ТМЦ документального оформлення та бухобліку.

Часто банки ведуть транзитні субрахунки рах. 603 "Господарські витрати" (або інші аналогічні назви), що значно полегшує перевірку витрат банку, пов'язаних із закупівлею майна. На даному рахунку по дебету враховують проведені витрати на закупівлю ТМЦ, нематеріальних активів і на інші господарські потреби, які потім списуються на рахунки обліку майна або відразу на витрати. Якщо ж такого рахунку немає, то при перевірці формування фінансових результатів необхідно звернути увагу на витрати по придбанню ТМЦ, НА, віднесені на рах. 702 відразу.

2. Ведення аналітичного обліку майна, тобто карток і журналів. Перевірка на звітну дату відповідності аналітичного і синтетичного обліку.

3. Правильність проведення переоцінки ОЗ. Вивіряються відомості переоцінки з виписуваннями по відповідних рахівницях, перевіряється правомірність застосування тих або інших коефіцієнтів переоцінки.

4. Своєчасність і повнота нарахування амортизації ОЗ, НА і зносу по МБП. Бухгалтерське оформлення даних операцій, правильність ведення відомостей нарахування зносу.

5. Перевірка правильності обліку капітального будівництва і ремонту (у тому числі оренди майна) на основі господарських договорів, кошторисів, актів введення в експлуатацію, виписувань по рахівницях.

6. Лізингові операції перевіряються тільки на основі договорів і виписувань по рах. 608 і субрахунку рах. 701 ("Доходи по лізингових операціях").


 
 

Цікаве

Загрузка...