WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк виробничих витрат на пiдприємствах плодоовочеконсервної промисловостi - Курсова робота

Облiк виробничих витрат на пiдприємствах плодоовочеконсервної промисловостi - Курсова робота

Основні бухгалтерські проводки з обліку виробництва продукції представлено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Основні бухгалтерські проводки з обліку виробництва

№ пор.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються у виробництві

23 "Виробництво"

13 "Знос необоротних активів"

2

Відпущено зі складу товарно-матеріальні цінності на потреби виробництва

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси"

3

Відпущено у виробництво МШП

23 "Виробництво"

22 "МШП"

4

Відображено вартість послуг, наданих допоміжним виробництвом цеху основного виробництва (передача продукції з цеху в цех)

23 "Виробництво"

23 "Виробництво"

1

2

3

4

5

Списано на витрати виробництва втрати від технічно неминучого браку

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

6

Використано частину готової продукції на потреби виробництва

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

7

Оплачено готівкою витрати виробництва

23 "Виробництво"

30 "Каса"

8

Оплачено з поточного або валютного рахунку, з інших рахунків в банку витрати виробництва

23 "Виробництво"

31 "Рахунки в банках"

9

Оплачено з підзвітних сум витрати виробництва

23 "Виробництво"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

10

Списано на собівартість продукції, робіт і послуг суми незадоволених претензій

23 "Виробництво"

374 "Розрахунки за претензіями"

11

Віднесено на витрати виробництва відповідну частину витрат майбутніх періодів

23 "Виробництво"

39 "Витрати май-бутніх періодів"

12

Проведено до оцінку незавершеного виробництва

23 "Виробництво"

423 "Дооцінка активів"

13

Проведені відрахування до резерву на оплату відпусток виробничим робітникам

23 "Виробництво"

471 "Забезпечен-ня виплат відпусток"

14

Акцептовано рахунок постачальника за послуги, надані для потреб виробництва

23

"Виробництво"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

15

Нараховано заробітну плату виробничим працівникам та проведені відрахування на соціальне страхування від зарплати згідно з чинним законодавством

23 "Виробництво"

66 "Розрахунки з оплати праці",

65 "Розрахунки за страхуванням"

16

Відображено послуги, призначені для потреб виробництва, надані дочірніми підприємствами та внутрішніми підрозділами

23 "Виробництво"

682 "Внутрішні розрахунки",

683 "Внут-рішньо-господар-ські розрахунки"

17

Відображено заборгованість перед іншими підприємствами за надані ними послуги для потреб виробництва (в т.ч. по оренді, транспорту тощо)

23 "Виробництво"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

18

Оприбутковано лишки незавершеного виробництва, виявлені при інвентаризації в цехах допоміжних виробництв

23 "Виробництво"

71 "Інший операційний дохід"

19

Включено до собівартості продукції, робіт та послуг відповідну частку загально виробничих витрат

23 "Виробництво"

91 "Загально виробничі витрати"

Продовження таблиці 2.1.

1

2

3

4

20

Віднесено на собівартість продукції, робіт і послуг вартість матеріальних цінностей, яких не вистачає в межах норм природного убутку

23 "Виробництво"

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

21

Відображено зарахування на баланс інших необоротних матеріальних активів, виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

23 "Виробництво"

22

Відображено вартість послуг допоміжних виробництв, наданих для капітального будівництва

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

23

Повернено невикористані у виробництві матеріальні цінності; відображено вартість зворотних відходів

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

24

Списано собівартість виготовлених у допоміж-них (підсобних) виробництвах виробів, споруд, інструменту тощо, що відповідають критеріям визнання їх малоцінними і швидкозношувани-ми предметами

22 "Малоцінні та швидко-зношувані предмети"

23 "Виробництво"

25

Відображено втрати від невиправного браку

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробництво"

26

Оприбутковано напівфабрикати власного виробництва

25 „Напів-фабрикати"

23 "Виробництво"

27

Оприбутковано на склад готову продукцію

26 "Готова продукція"

23 "Виробництво"

28

Частину витрат допоміжних цехів включено до суми матеріального збитку, що підлягає відшкодуванню винними особами

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

23 "Виробництво"

29

Включено до складу витрат майбутніх періодів відповідну частину витрат виробництва (в галузях з сезонним виробництвом, при освоєнні нових виробництв тощо)

39 "Витрати майбутніх періодів"

23 "Виробництво"

30

Списано витрати виробництв в частині наданих ними послуг (продукції) дочірнім підприємствам та внутрішнім підрозділам

682 "Внутрішні розрахунки",

683 "Внутрішньо-господарські розрахунки"

23 "Виробництво"

31

Списано на результати діяльності собівартість виконаних робіт або наданих послуг підприємствам, які для обліку витрат застосовують лише рахунки класу 8

791 "Результат основної діяльності"

23 "Виробництво"

32

Відображено суму уцінки незавершеного виробництва

84 "Інші опера-ційні витрати"

23 "Виробництво"

Продовження таблиці 2.1.

1

2

3

4

33

Списано недостачу матеріальних цінностей, які знаходяться в незавершеному виробництві (при одночасному використанні класів 8 і 9)

84 "Інші операційні витрати"

23 "Виробництво"

34

Відображено (списано) недостачу матеріаль-них цінностей, які знаходяться в незавершено-му виробництві (використовують фірми, що застосовують одночасно рахунки класів 8 і 9)

85 "Інші витрати"

23 "Виробництво"

35

Відображено вартість послуг наданих на сторону

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

36

Відображено вартість робіт (основного або допоміжного виробництва), пов'язаних з дослідженнями та розробками

941 "Витрати на дослідження і розробки"

23 "Виробництво"

37

Відображено собівартість реалізованої частини незавершеного виробництва

943 "Собівартість реалізованих ви-робничих запасів"

23 "Виробництво"

38

Проведено уцінку незавершеного виробництва

946 "Втрати від знецінення запасів"

23 "Виробництво"

39

Відображено виявлену при інвентаризації недостачу матеріальних цінностей в цехах допоміжних виробництв (незавершеного виробництва)

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

23 "Виробництво"

40

Списано на збиток втрати незавершеного виробництва внаслідок стихійного лиха, пожеж тощо

99 "Надзвичайні витрати"

23 "Виробництво"


 
 

Цікаве

Загрузка...