WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нормативна база, методика та методи перевірки - Курсова робота

Нормативна база, методика та методи перевірки - Курсова робота

Збиток від здійснених операцій придбання та продажу інвалюти становить 900 грн.

Задача №2.

Підприємству встановлений ліміт каси на 50 грн. Кошти на суму 180 грн. Видані на господарські потреби 9 серпня 2000 р. Підтверджувальні документи надані: 11 серпня 2000 р.на суму 100 грн., 18 серпня 2000 р. на суму 50 грн., 19 вересня 2000 р. на суму 30 грн.

З каси 15 листопада 2000 р. Видані також кошти на господарські потреби – 200 грн. Підтверджувальні документи надані: 18 листопада – 100 грн., 1 грудня – 20 грн., 12 грудня – 80 грн.

Рішення:

Дата

Зміст касової операції

Сума, грн.

9 серпня 2000 р.

Видані на господарські потреби

180

11 серпня

Підтверджувальні документи надані

100

18 серпня

Підтверджувальні документи надані

50

19 вересня

Підтверджувальні документи надані

30

15 листопада 2000 р.

Видані на господарські потреби

200

18 листопада

Підтверджувальні документи надані

100

1 грудня

Підтверджувальні документи надані

20

12 грудня

Підтверджувальні документи надані

80

Перевірка розрахунків з працівниками підприємства за видані кошти на господарські потреби проводяться з використанням аудиторської процедури "Каса.2.2.2" – перевірка своєчасності розрахунків працівників за видані кошти на господарські потреби.

При виконанні аудиторської процедури враховуються положення щодо видачі готівки під звіт, які передбачені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою НБУ від 19.02.2001 №72, Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою постановою НБУ від 19.02.2001 №69, Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 №436/95 (із змінами і доповненнями). (Далі – Положення, Інструкція, Указ). Цими документами визначені правові норми щодо ліміту залишку в касі підприємства.

В літературі [2, стор. 115] вказано, що готівка, яка видана під звіт на господарські потреби, але не витрачена, повинна бути повернена до каси підприємства не пізніше 10 робочих днів з дня видачі і здана до каси банку не пізніше наступного дня. Але статтею 2.15 Положення встановлюється – на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт. Враховуючи, що Положення і Інструкція почали діяти в 2001 році, для розрахунків будемо використовувати термін 10 робочих днів.

Із умов задачі видно, що має місце стаття 5.8.10. Положення: Факти подання авансового звіту до бухгалтерії в установлені строки без одночасного повернення до каси підприємства невикористаних підзвітних сум є порушенням порядку видачі готівки під звіт і її використання. Тому застосовуються штрафні санкції – штраф.

Згідно з статтею 2.17. Положення: До підприємств (підприємців) застосовуються штрафні санкції згідно з чинним законодавством України за:

 • перевищення встановлених лімітів каси;

 • неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки;

 • перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів;

 • витрачання готівки з виручки на виплати, що пов'язані з оплатою праці, за наявності податкового боргу;

 • використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням;

 • проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату покупцем готівкових коштів.

Про це йдеться також в вище зазначеному Указі Президента.

По першому випадку видачі коштів під звіт термін здачі у банк невикористаних коштів на господарські потреби наступив 19 серпня, тому на протязі місяця має місце факт перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки з 19 серпня по 19 вересня 2000 року. В той же час сума неповернутих коштів складає 30 грн., що менше встановленого ліміту залишку каси в 50 грн. Тому застосовується штраф в розмірі 25% від одержаної під звіт суми. З урахуванням статті 5.8.9. Положення штраф розраховується із суми не повернених до каси підзвітних коштів і становить 30 х 0,25 = 7,50 грн.

По другому випадку видачі коштів під звіт додалося ще одне порушення – перевищення залишку ліміту каси.

Проведемо розрахунки.

Термін здачі у банк невикористаних коштів на господарські потреби наступив 25 листопада, тому має місце факт перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки з 25 листопада по 12 грудня 2000 року. Тому застосовується штраф в розмірі 25% від одержаної під звіт суми. З урахуванням статті 5.8.9. Положення штраф розраховується із суми не повернених до каси підзвітних коштів і становить (20 + 80) х 0,25 = 25,00 грн.

Згідно статті 5.4.3. Положення розрахунково визначимо понадлімітні залишки в касі. З 25 листопада по 30 листопада за 6 днів понадлімітні залишки за кожний день 200 – 100 – 50 = 50 грн. З 1 грудня по 11 грудня за 11 днів понадлімітні залишки за кожний день 100 – 20 – 50 = 30 грн. Усього за 17 днів понадлімітні залишки становили 50 х 6 + 30 х 11 = 300 + 330 = 630 грн. Згідно з Указом Президента штраф за перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі встановлюється у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день і становить 630 х 2 = 1260 грн.

Список використаної літератури

 1. Білик М.Д., Полятикіна Л.І. Основи аудиту. – Суми: Видавництво "Слобожанщина", 2006. – 296 с.

 2. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с

 3. Бычкова СМ. Доказательства, используемые при аудиторськой проверке // Бух. учет. -2003. – №7.

 4. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

 5. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник.-К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 6. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3 те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

 7. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

 8. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела"; Львів: "Новий Світ – 2000", 2002. – 504 с.

 9. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів України. – К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999. – 274 с

 10. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун т. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.

 11. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

 12. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

 13. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун т споживчої кооперації України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

 14. Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...