WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Невиплачені дивіденди і безповоротна фіндопомога - Курсова робота

Невиплачені дивіденди і безповоротна фіндопомога - Курсова робота

Якщо за дивідендами прийшли...

Нагадаємо коротко основні принципи оподаткування, якщо акціонери (учасники) все-таки з'явилися за дивідендами до закінчення терміну позовної давності. Отже, відповідно до пп.7.8.2 Закону про прибуток, емітент, що приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам, учасникам), повинен нарахувати та сплатити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 25%, нарахований на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. Таким чином, якщо авансовий внесок з податку на прибуток не було сплачено, то його слід сплатити. Щоправда, сплата авансового внеску з податку на прибуток не стосується:

- страховиків при виплаті дивідендів з прибутку від страхової діяльності (пп.7.8.2 Закону про прибуток);

- операторів з випуску та проведення державних лотерей (пп.7.8.2 Закону про прибуток);

- виплат за привілейованими акціями, власниками яких є фізособи (пп.7.8.7 Закону про прибуток);

- реінвестиції дивідендів (пп.7.8.5 Закону про прибуток);

- виплати дивідендів на користь інститутів спільного інвестування (пп.7.8.5 Закону про прибуток).

Якщо емітент є платником податку на прибуток, то сума сплаченого у звітному періоді авансового внеску зменшує суму податку на прибуток такого звітного періоду (пп.7.8.3 Закону про прибуток). Якщо емітент є платником ЄП або, приміром, платником, який здійснює діяльність у сфері грального бізнесу, то зазначене зарахування є неможливим. Зверніть увагу: якщо за наслідками звітного періоду сума ПЗ з податку на прибуток має від'ємне значення, сума "дивідендного" авансового внеску додається на збільшення такого від'ємного значення (пп.7.8.4 Закону про прибуток). Якщо сума "дивідендного" авансового внеску перевищує суму ПЗ з податку на прибуток звітного періоду, різниця переноситься на зменшення податкових зобов'язань наступних податкових періодів (пп.7.8.4 Закону про прибуток).

Авансовий внесок з податку на прибуток слід відобразити у рядку 20 декларації з податку на прибуток та рядку 13.5. додатка К6 до неї. Без сплати авансового внеску з податку на прибуток виплатити дивіденди не можна, адже у такому разі можуть бути застосовані штрафні санкції у двократному розмірі від суми внеску (пп.17.1.9. Закону N 2181). І якщо емітент сплатив авансовий внесок у повному обсязі, але не відобразив його у Декларації з податку на прибуток, штрафні санкції не застосовуються.

Щодо ПДВ, то згідно з пп.3.2.7. Закону про ПДВ операції з виплати дивідендів у грошовій формі або у формі цінних паперів не обкладаються цим податком.

Приклад 5. ТзОВ "Світ" виплачує дивіденди у розмірі 200 тис. грн. Уся сума перераховується резиденту ПП "Веселка" на розрахунковий рахунок. Нарахування та виплата дивідендів будуть відображені в обліку ТзОВ так, як показано у таблиці 1.

Таблиця 1

Відображення в обліку нарахування та виплати дивідендів

юрособі-резиденту

Назва господарської операції

Сума, грн

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

Нарахування дивідендів

200000,00

443

671

-

-

Сплата авансового внеску з податку на прибуток (100 000,00 грн х 25%)

50000,00

641 податок на прибуток

311

-

-

Виплата дивідендів

200000,00

671

311

-

-

У фінансовій звітності нараховані (виплачені) дивіденди відображають у рядку 350 Звіту про рух грошових коштів та рядку 140 Звіту про власний капітал.

Якщо акціонер, який усе-таки з'явився за дивідендами, є фізособою, то звернемо увагу читачів на важливий момент. У цьому випадку при виплаті дивідендів фізособам, крім авансового внеску з податку на прибуток, треба сплатити ПДФО, але це вже за рахунок сум дивідендів. І ось тут важливий момент: емітент корпоративних прав зобов'язаний утримувати ПДФО зі суми нарахованих дивідендів (пп.4.2.12,9.3.1. Закону про доходи). Таким чином, незважаючи на те, чи з'явилися вчасно акціонери-фізособи за дивідендами, - ПДФО утримати слід заздалегідь, якщо має місце факт нарахування дивідендів.

До речі, обов'язок емітента щодо утримання ПДФО зі суми нарахованих дивідендів не залежить від його системи оподаткування. Тобто це повинні зробити як платники податку на прибуток на загальній системі оподаткування, так і "єдиноподатники" та платники фіксованого сільгоспподатку (див. пп.9.3.2. Закону про доходи). Дивіденди обкладаються ПДФО за ставкою 15%, і сплачується такий податок до бюджету під час виплати дивідендів, але не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем їх нарахування (пп.8.1.2,9.3.5. Закону про доходи). Таким чином, оподаткування дивідендів прив'язується до моменту їх нарахування.

Саме тому на дату прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами учасників в обліку роблять проведення: Дт 443 Кт 671.

Зазначимо важливий момент, який стосується товариств різних форм власності. Господарські товариства (крім акціонерних) мають перелік учасників, яким належиться виплата дивідендів, і вносять його до рішення про нарахування та виплату дивідендів. Тому записи про нарахування дивідендів та ПДФО від суми дивідендів для фізосіб для них будуть збігатися у часі. Щодо акціонерних товариств, то вони повинні визначити у протоколі загальних зборів, крім інших умов, дату початку виплати дивідендів і звернутися до свого реєстратора або депозитарію для визначення переліку акціонерів на цю дату. Тож записи про нарахування дивідендів та ПДФО від суми дивідендів для фізосіб для них не збігатимуться у часі.

Приклад 6. АТ "Диво" 21.02. 2008 р. прийняло рішення про виплату дивідендів у сумі 200 тис. грн. Дата початку виплати дивідендів, визначена цим рішенням, - 04.03. 2008 р. У бухгалтерському обліку відповідні події будуть відображені так, як показано у таблиці 2.

Таблиця 2

Нарахування та виплата дивідендів фізособам

Дата

Назва операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

21.02

Сплата авансового внеску з податку на прибуток (200000,00 грн х 25%)

641/ податок на прибуток

311

50000,00

3.03

Нараховано дивіденди одному з учасників

443

671*

2000,00 (сума умовна)

3.03

Утримано ПДФО

671

641/ПДФО

300,00

4.03

Виплачено дивіденди учаснику

671

301

1700,00

4.03

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

300,00

Нараховані дивіденди відображають у Податковому розрахунку резидента, який виплачує дивіденди платникам ПДФО, протягом 20 календарних днів, наступних за місяцем нарахування дивідендів, а також у формі N 1ДФ, протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу, в якому вони були нараховані. Нагадаємо також: якщо дивіденди реінвестуються, то податок з доходів не утримується на підставі пп.4.3.17 Закону про доходи. ПДФО, утриманий з дивідендів, не підлягає жодним подальшим перерахункам (пп.9.3.5. Закону про доходи). Дивіденди не є базою для нарахування та утримання обов'язкових внесків до фондів соціального страхування (пенсійного, соцстраху, безробіття і фонду від нещасних випадків), бо не входять до складу ФОП (пп.3.35 Інструкції N 5). Виплата дивідендів фізособам готівкою здійснюється через касу підприємства-емітента на підставі видаткових касових ордерів або платіжних відомостей. У цих документах зазначають підставу виплати та паспортні дані одержувача.

Це важливо знати:

Виплата оголошених дивідендів - це зобов'язання емітента, за яким емітент є боржником, а акціонер - кредитором (ст.509 ЦК). Відповідно до загальних принципів цивільного законодавства зобов'язання має бути виконаним. Згідно зі ст.526 ЦК, зобов'язання має виконуватися належним чином не лише згідно з умовами договору чи вимогами кодексу, а й згідно зі статутом та рішенням загальних зборів. Саме цими документами визначається строк виконання зобов'язання - дата початку і дата закінчення виплати дивідендів. Як правило, учасники встановлюють для виплати дивідендів певний період (наприклад 6 місяців).

Нормативна база

  1. Закон про прибуток - Закон України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".

  2. Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

  3. П(С) БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. N 246.

  4. П(С) БО 15 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. N 290.

  5. П(С) БО 19 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджене наказом Мінфіну від 07.07.99 р. N 163.

  6. Лист N 3955 - Лист ДПАУ від 08.08. 2007 р. N 3955/Т/16-1515-20.

  7. Лист N 8838 - Лист ДПАУ від 18.07. 2007 р. N 8838/5/15-0316.

  8. Лист N 22703 - Лист ДПАУ від 07.11. 2007 р. N 22703/7/16-1117.


 
 

Цікаве

Загрузка...