WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

"Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

Методична розробка теми 2.9: Журнали розрахунків. Робота з Журналами розрахунків. Види та Групи розрахунків.

Дана тема передбачає лекційне заняття (1 година), виробниче навчання (1 година), самостійне навчання (1 година).

Тема заняття: Журнали розрахунків. Робота з Журналами розрахунків. Види та Групи розрахунків

Мета: отримання знань про Журнали розрахунків. Призначення. Методи роботи з Журналами розрахунків;

Міжпредметні зв'язки: Інформатика, Теорія бухгалтерського обліку.

Методи навчання, прийоми передачі та обміну словесною інформацією:

 • розповідь;

 • пояснення;

 • демонстрація.

Методи, прийоми розвитку розумових дій:

 • аналіз;

 • узагальнення;

 • порівняння.

Наочність: комп'ютер з екраном на дошці для демонстрації слайдів, поданих у дидактичному комплексі інформаційного забезпечення (DK_1C).

Етапи лекції:

1. Організаційний момент: привітання, перевірка присутніх (2 хвилини).

2. Повідомлення теми, мети і завдань лекції, плану лекції (1 хвилина):

План лекції (Лекція з поточним конспектуванням):

 1. Журнали розрахунків в системі "1С:Підприємство 7.7";

 2. Управління списком журналів розрахунків;

 3. Властивості Журналів розрахунків;

 4. Створення форми журналів розрахунків;

 5. Вбудований конструктор Журналів розрахунків;

Розгляд кожного із запланованих питань (37 хвилин).

Теоретичні відомості по плану лекцій.

Теоретичний матеріал даного питання викладено у DK_1C – Журнали розрахунків в системі "1С:Підприємство 7.7"; Управління списком журналів розрахунків; Властивості Журналів розрахунків; Створення форми журналів розрахунків; Вбудований конструктор Журналів розрахунків;. Під час викладання теоретичного матеріалу викладач демонструє слайди за допомогою комп'ютера і пояснює їх.

Підбиття підсумків лекції (5 хвилин).

 • Коротке повідомлення про виконання запланованої мети, завдань лекції.

 • Оцінювання роботи групи в цілому та окремих учнів.

 • Домашнє завдання: досконале вивчення теми, самостійний розгляд питань.

Тема заняття: "Звіти та обробки в системі "1С""

Об'єкт роботи: Звіти в системі "1С" – як засіб отримання вихідної інформації.

Мета: початкові уявлення учнів про елементи системи "1С".

 • навчальна – повторення теоретичного матеріалу, поданого на лекції, закріплення знань з використанням програмного продукту "1С";

 • виховна – загальна професійна соціалізація учнів; виховання уважного ставлення до роботи та почуття відповідальності, дисциплінованості, акуратності та культурі праці;

 • розвиваюча – розвиток культури професійного мислення та професійного поводження, розвиток творчого відношення до справи, самостійності у діяльності, точності у роботі; розвивати навички аналізу та пояснення виконання операцій.

Обладнання та інструменти:

 • комп'ютер (стандартна комплектація);

 • програмний продукт "1С:Підприємство".

Міжпредметні зв'язки: Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій, Інформатика.

Методи перевірки та оцінювання ЗУН: усне опитування.

Методи наочності: демонстрація реальної роботи з системою "1С".

Форми роботи: бригадно-групова (2-3 чоловіки).

Етапи практичного заняття:

 1. Організаційний момент: привітання, перевірка присутніх (2 хвилини);

 2. Повідомлення мети і завдань практичного заняття (1 хвилина);

 3. Перехресне опитування з метою актуалізації опорних знань, отриманих під час проведення лекції за темою "Довідники. Робота з довідниками" (7 хвилин):

Вчитель: Де виконується керування списком звітів в системі "1С"?

Учень: Вся робота з об'єктами метаданих типу "Звіти" й "Обробка" ведеться у вікні "Конфігурація – Мета дані". Для звітів відведена окрема гілка дерева метаданих, що починається з ключового слова "Звіти", для обробок – гілка, що починає в слова "Обробки".

Вчитель: Де виконується редагування властивостей звіту?

Учень: Властивості звіту редагуються в палітрі властивостей "Властивості Звіту". Прийоми редагування властивостей звіту збігаються із загальними прийомами редагування властивостей об'єкта метаданих.

Вчитель: Теоретичні відомості про створення форми звіту.

Учень: Фактично, об'єкт метаданих типу "Звіт" ("Обробка") являє собою тільки форму: модуль форми є алгоритмом побудови звіту, діалог дозволяє задавати параметри формування звіту, а таблиця служить для видачі результатів побудови звітів у необхідному виді. Звичайно, із цього твердження є й виключення: наприклад, в об'єктів метаданих типу "Обробка" таблиця найчастіше відсутня, а для звітів, навпроти, може заміняти собою діалог. Однак, у найбільш загальному виді звіт являє собою саме форму. Властивості звіту, властиві йому, як об'єкту метаданих – ідентифікатор, синонім, коментар – ідентифікують звіт у структурі метаданих конфігурації й дозволяють звертатися до нього, наприклад, при створенні наборів прав або розробці користувальницьких інтерфейсів. Для редагування форми звіту використовується комплексний редактор форм, що викликається вибором пункту "Редагувати форму" з контекстного меню об'єкта метаданих.

Вчитель: Розкажіть про зовнішні Звіти (Обробки) в системі "1С".

Учень: Зовнішнім звітом (обробкою) у системі 1С:Підприємство називається звіт (обробка), що зберігаються поза конфігурацією, в окремому файлі зовнішнього звіту (обробки). Зовнішній звіт служить для рішення тих же завдань, що й об'єкти метаданих типу "Звіт" або "Обробка". Зовнішні звіти (обробки) не мають повною мірою всіх властивостей, які властиві об'єктам метаданих. Так, зовнішні звіти (обробки) не мають ідентифікаторів і звертання до них, наприклад, при створенні користувальницького інтерфейсу, виконується по імені файлу зовнішнього звіту (обробки). Основна перевага зовнішнього звіту (обробки) – можливість його проектування й налагодження в процесі роботи системи 1С:Підприємство. У цьому випадку розробка й налагодження звіту (обробки) значно прискорюються: редагування й збереження зовнішнього звіту (обробки) виконується в режимі Конфігуратора, без збереження конфігурації в цілому, а запуск – у режимі "1С:Підприємство". Для виконання зовнішній звіт (обробка) завантажується за допомогою меню "Файл" і працює так само, як і будь-який інший звіт конфігурації. Любий об'єкт метаданих типу "Звіт" або "Обробка" може бути скопійований у файл зовнішнього звіту (обробки) і навпаки – форма об'єкта метаданих може бути замінена формою зовнішнього звіту (обробки). Для зовнішнього звіту (обробки) може бути створений опис, як і для інших об'єктів метаданих. Зовнішній звіт може бути захищений паролем від несанкціонованого редагування або виконання. Для забезпечення цілісності конфігурації зовнішні звіти рекомендується використовувати, в основному, в отладочних цілях. Після налагодження алгоритму формування звіту необхідно включити зовнішній звіт у конфігурацію.

Вчитель: Для чого існує конструктор макетів звітів в системі "1С".

Учень: Призначення Конструктора макета звіту – автоматичне створення шаблона друкованої форми об'єкта метаданих. У результаті роботи Конструктора для об'єкта метаданих буде створений табличний документ із заданими секціями, а в модуль форми об'єкта метаданих будуть внесені команди для їхнього виводу у звіт (друковану форму).

Вчитель: Чи можливо вивести звіт у вигляді діаграми?

Учень: Якщо при завданні типу звіту був установлений прапорець "Включити діаграму", буде виданий запит параметрів діаграми. Група перемикачів "Розташування" дозволяє задати взаємне положення тіла звіту й діаграми. Група "Тип діаграми" служить для завдання параметрів діаграми. Склад керуючих елементів цієї групи може змінюватися залежно від обраного типу діаграми.

Вчитель: Як завершити роботу конструктора звітів при створенні будь-якого звіту?

Учень: На завершальному етапі роботи Конструктора задається порядок виклику процедури формування друкованої форми й режим "відкритий" готової друкованої форми. Група "Виклик процедури" дозволяє задати порядок виклику процедури формування звіту:

"Не вставляти" – діалог форми об'єкта метаданих не буде містити кнопки для побудови друкованої форми;

"Нова кнопка" – у діалозі з'явиться нова кнопка, напис на ній за замовчуванням збігається з ім'ям процедури, певним при запуску Конструктора;

"Вибрати кнопку" – зі списку, що випадає, можна вибрати назва однієї із кнопок, що вже існують у діалозі.

Якщо встановити прапорець "Режим "тільки перегляд"", створена друкована форма буде відкриватися тільки для перегляду, і для редагування друкованої форми користувачеві необхідно буде відключити цей режим.

 1. Вступний інструктаж (5 хвилин) виконується з демонстрацією роботи внутрішніх та зовнішніх звітів.

 2. Самостійна робота (25 хвилин)

Робота виконується підгрупами учнів (2–3 чоловіка).

Завдання для самостійної роботи: Основи програмування.


 
 

Цікаве

Загрузка...