WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

"Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

Додаток 2. План-конспект заняття з виробничого навчання (45 хвилин)

Тема заняття: Довідники. Робота з довідниками

Об'єкт роботи: Довідник – як агрегатний тип даних, засіб для роботи зі списками однорідних елементів даних.

Мета: початкові уявлення учнів про елементи системи "1С".

 • навчальна – повторення теоретичного матеріалу, поданого на лекції, закріплення знань з використанням програмного продукту "1С";

 • виховна – загальна професійна соціалізація учнів; виховання уважного ставлення до роботи та почуття відповідальності, дисциплінованості, акуратності та культурі праці;

 • розвиваюча – розвиток культури професійного мислення та професійного поводження, розвиток творчого відношення до справи, самостійності у діяльності, точності у роботі; розвивати навички аналізу та пояснення виконання операцій.

Обладнання та інструменти:

 • комп'ютер (стандартна комплектація);

 • програмний продукт "1С:Підприємство".

Методи перевірки та оцінювання ЗУН: усне опитування.

Методи наочності: демонстрація реальної роботи з системою "1С".

Форми роботи: самостійна.

Етапи практичного заняття:

 1. Організаційний момент: привітання, перевірка присутніх, інструктаж з безпеки діяльності (2 хвилини);

 2. Повідомлення мети і завдань практичного заняття (1 хвилина);

 3. Перехресне опитування з метою актуалізації опорних знань, отриманих під час проведення лекції за темою "Довідники. Робота з довідниками" (7 хвилин):

  1. Вчитель: Яке призначення мають Довідники в системі "1С"?

Учень: Довідник є списком можливих значень того або іншого реквізиту. Довідники використаються в тих випадках, коли необхідно виключити неоднозначне введення інформації. Наприклад, для того, щоб покупець, продавець, комірник, директор розуміли, про який товар йде мова, кожен повинен називати його однаково.

  1. Вчитель: Які атрибути мають Довідники в системі "1С"?

Учень: Як обов'язкові реквізити кожен довідник має Код і Наименование. Код елемента довідника може бути як числовим, так і текстовим. Система 1С:Підприємство надає широкі можливості по роботі з кодами елементів довідника: автоматичне присвоєння кодів, автоматичний контроль унікальності коду й інші. Крім коду й найменування, у довідниках системи 1С:Підприємство може зберігатися будь-яка додаткова інформація про елемент довідника. Для зберігання такої інформації в довіднику може бути створений список реквізитів.

  1. Вчитель: Які типи даних мають атрибути Довідника в системі "1С"? Наведіть приклад зв'язку між довідниками.

Учень: Для кожного атрибута довідника потрібно вказати його тип даних, наприклад, "число", "строка", "дата". Це базові типи.

Наприклад атрибут Должность має тип даних Должность. У цьому випадку, значення цього атрибута будуть вибиратися з довідника Должности. Так реалізується найпростіший зв'язок між довідниками, коли значення атрибутів одного довідника вибираються з іншого довідника.

  1. Вчитель: Які атрибути мають Довідники в системі "1С"?

Учень: Як обов'язкові реквізити кожен довідник має Код і Найменування. Код елемента довідника може бути як числовим, так і текстовим. Система 1С:Підприємство надає широкі можливості по роботі з кодами елементів довідника: автоматичне присвоєння кодів, автоматичний контроль унікальності коду й інші. Крім коду й найменування, у довідниках системи 1С:Підприємство може зберігатися будь-яка додаткова інформація про елемент довідника. Для зберігання такої інформації в довіднику може бути створений список реквізитів.

 1. Вступний інструктаж (5 хвилин) виконується з демонстрацією Довідників з діючої конфігурації.

 2. Самостійна робота (25 хвилин)

Робота виконується підгрупами учнів (2–3 чоловіка).

Завдання для самостійної роботи: Основи програмування.

 1. Як створити посилання на Довідник?

Для роботи з довідником з будь якого модуля треба спочатку створити посилання на цей довідник наприклад:

СпрСотр = СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");

СпрДолж = СоздатьОбъект("Справочник.Должности");

 1. Як створити запис нового елементу Довідника?

Додання в Довідник нових елементів (записів).

СпрСотр.Новый();

СпрСотр.Наименование = "Иванов Иван Иванович";

СпрСотр.Оклад = 5000;

СпрСотр.Записать();

 1. Наведіть приклад пошуку елемента Довідника.

//наприклад, в приказі про звільнення

СпрСотр.НайтиЭлемент(Сотрудник);

СпрСотр.НайтиПоКоду(123);

СпрСотр.НайтиПоНаименованию("Иванов Иван Иванович");

СпрСотр.НайтиПоРеквизиту("Оклад", 5000);

 1. Наведіть приклад механізму видалення елемента Довідника.

Видалення та помітка на видалення елемента Довідника:

СпрСотр.Удалить(0); //пометка на удаление

СпрСотр.Удалить(1); //непосредственное удаление

//можно проверить, помечен ли элемент на удаление

//функция возвращает 1 - если помечен, 0 - если нет

Пометка = СпрСотр.ПометкаУдаления();

 1. Як виконується перебір елементів Довідника в циклі?

Перебір елементів довідника:

СпрСотр.ВыбратьЭлементы();

Пока СпрСотр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл

//действия с очередным элементом

Сообщить("Сотрудник" + СпрСотр.Наименование);

КонецЦикла;

 1. Виконати перебір елементів всередині Групи (Родитель)

СпрСотр.НайтиПоНаименованию("Работающие");

Работающие = СпрСотр.ТекущийЭлемент();

СпрСотр.ИспользоватьРодителя(Работающие);

//далі, наприклад, приклад із завдання №5.

 1. Як зробити перебір довідника, який підкорений іншому довіднику (Владелец)?

СпрНЛ = СоздатьОбъект("Справочник.НалоговыеЛьготы");

СпрНЛ.ИспользоватьВладельца(Сотрудник);

//дальше, например, цикл по льготам этого сотрудника

 1. Виконати читання та запис періодичних реквізитів. Встановити дату вибірки періодичних реквізитів для всього Довідника.

//так мы узнаем, какая была у сотрудника

//категория на определенную дату

Катег = СпрСотр.Категория.Получить(НекаяДата);

//так мы установим сотруднику категорию

//на определенную дату

СпрСотр.Категория.Установить(НекаяДата, НоваяКатегория);

//можно установить дату выборки периодических

//реквизитов для всего справочника

СпрСотр.ИспользоватьДату(НекаяДата);

//тогда ниже уже нельзя использовать Установить и Получить

//доступ к периодическим реквизитам становится

//такой же, как к обычным реквизитам

Катег = СпрСотр.Категория;

СпрСотр.Оклад = 6000;

 1. Поточний інструктаж в процесі самостійної роботи:

 • під час першого обходу робочих місць викладач слідкує за правильною організацією робочих місць, за виконанням техніки безпеки, за дисципліною;

 • під час другого обходу – за правильністю виконання завдань; виявляє типові помилки та пояснює причини їх виникнення, способи запобігання; за необхідністю викладач повторно демонструє деякі незрозумілі прийоми.

 1. Підведення підсумків заняття та оцінювання роботи (5 хвилин) – аналіз виконаних робіт, рекомендації щодо усунення помилок; демонстрація кращих результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...