WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

"Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

С=Сзп+Ссф+Сам+Срем+Сел+См,

де Сзп – заробітна платня обслуговуючого персоналу; Ссф – відрахування у фонди соціального страхування і забезпечення; Сам – амортизаційні відрахування; Срем – витрати на ремонт обладнання; Сел – витрати на електроенергію; См – витрати на матеріали. Відомості для розрахунку заробітної плати розмістимо в таблицю 4.1.

Таблиця 4.1 Розрахунок заробітної плати

Обслуговуючий персонал

Кіл.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Заробітна плата за місяць

Сума

1

Адміністратор

2

7

1,15

762,50

1525,00

2

Продавець-касир

5

12

1,61

663,00

3315,00

3

Бухгалтер–консультант

1

10

0,6

510,00

510,00

Разом:

5350,00

Основна заробітна платня за місяць розраховується шляхом множення Кі на заробітну плату першого розряду (350,00 грн.). Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери взяті з додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 № 557 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України 06.03.2006 № 151). В цій таблиці розрахована заробітна плата за місяць для певної кількості машин (11)

ЗП дод = ЗП осн * %ЗП дод/ 100,

де ЗП дод – додаткова заробітна платня обслуговуючого персоналу %ЗП дод – відсоток додаткової заробітної платні (20%)

Відрахування у фонди соціального страхування та забезпечення

Розрахунок ведеться за формулою:

Ссф = С зп * %Сф/ 100,

де %Сф – відсоток нарахувань у фонди соціального страхування та забезпечення (38, 5%) в які входять фонди представлені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 Відсоток відрахувань у фонди соціального страхування та забезпечення

Назва фонду

Відсоток відрахувань

Пенсійний фонд

31,8%

Фонд зайнятості

1,3%

Фонд соціального страхування

2,9%

Фонд страхування від нещасних випадків

2,5%

Разом

38,50%

Амортизаційні відрахування

Розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за формулою:

Сам = (Споч*%А)/(100*12),

де Споч – початкова вартість обладнання; %А – відсоток річної норми амортизаційних відрахувань (25%).

Відомості, необхідні для розрахунку амортизаційних нарахувань зведемо в таблицю 4.3.

Таблиця 4.3 Розрахунок амортизаційних нарахувань

Склад обладнання

Кількість

Початкова вартість, грн.

Загальна вартість, грн.

1

Комп'ютер IntelCeleron

5

2700,00

13500,00

2

Принтер HP LJ (мережевий)

1

780.00

780.00

3

Виготовлення локальної мережі

1

802,10

802,10

– кабель UTP 5E

100 м.

1,50

150,00

– конектори RJ-45

22

0,55

12,10

– Мережевий концентратор

1

360,00

360,00

– монтаж + налагодження

1 к-т

280,00

280,00

4

Програма 1С:Підприємство (мережева, багатокористувальна)

1

8000,00

8000,00

Разом:

23082,1

Витрати на електроенергію

Розрахунок ведеться за формулою:

Сел = Р*Е*Z,

де Р – загальна потужність обладнання; Т – загальний час роботи обладнання; Z – ціна одного кіловата/години (0,2809+20%=0,337).

Відомості, необхідні для розрахунку загальної потужності обладнання зведемо в таблицю 4.4.

Таблиця 4.4 Розрахунок загальної потужності обладнання

Склад обладнання

Кількість ЕОМ

Потужність одиниці (кВт/год)

Загальна потужність (кВт/год)

1

Комп'ютер

5

0,29

1,45

Разом:

1,45

Місячний корисний фонд (на квітень 2007р.) робочого часу ЕОМ розраховується за формулою:

Т = Треж – (Треж*%Рем)/100,

де Треж – режимний фонд часу; %Рем – відсоток запланованих витрат часу на профілактику та ремонт (10%).

Треж = Др*Тр-Дпс*1 год,

де Др – кількість робочих днів за місяць (20);

Т – кількість годин в робочому дні (8);

Дпс – кількість передсвяткових днів (0);

Разом 160 годин.

Розрахунок витрат на матеріали

По даним бухгалтерського обліку вартість витратних матеріалів склала См = 250,00 грн.

ЗП дод = 5350,00* 20% = 1070,00 грн.

Сзп = 5350,00 + 1070,00 = 6420,00 грн.

Ссф = (6420,00*38,5)/100 = 2471,70 грн.

Сам = 23082,1*25/100/12 = 480,88 грн.

Т реж = 20* 8 = 160 год.

Т = 160-(160*10)/100 = 144 год.

Сел = 2,9*144*0,3370=140,73 грн.

Сел = 140, 73 грн.

С = 6420,00 + 2471,70 + 480,88 + 140,73 + 250,00 = 9763,31грн.

СЕОМ = 3163,62 / (144 * 5) = 4,39 грн.

Таблиця 4.5 Структура вартості однієї години роботи комп'ютерного класу в місяць

Елементи витрат

Сума, грн.

Питома вага, %

Зарплата персоналу

1411,20

44,6

Відрахування в фонди соціального страхування та забезпечення

543,31

17,2

Амортизаційні відрахування

818,38

25,9

Витрати на електроенергію

140,73

4,5

Витрати на матеріали

250,00

7,8

Разом

100

100

Вартість години роботи ЕОМ дорівнює 4,39 грн.

Розрахунок витрат на розробку курсу навчання

Витрати на розробку курсу навчання розраховуються за формулою:

Sо = Звик+%Ссф+Троз*Сеом+Смат+Сн,

де ЗПадм – заробітна платня адміністратора; ЗПвик – заробітна платня викладача; ЗПбух – заробітна платня бухгалтера; % Сф – відсоток нарахувань у фонди соціального страхування та забезпечення; Троз – витрати часу, на розробку курсу навчання.

Тнал= S*d,

де S – корисний час роботи за день, d – кількість днів

Смат – вартість матеріалів, які використовуються при розробці курсу навчання;

ЗПвик = (ЗПвик/Ту)*Тнал

Ту – кількість навчальних годин за місяць (20 днів * 6 годин = 120 годин, розрахунок ведеться за квітень 2007 р.)

Ссф = ЗПвик*%СФ/ 100,

Тнал = 4*3 = 12 годин

ЗПвик = 7,82*12=93, 84 грн.

Ссф = 93,84*38,5/100= 36,13 грн.

Sо = 93,84+36,13+12*2,00 = 153,97 грн.

Вартість розробки курсу навчання = 153,97 грн.

Розрахунок економічної ефективності

Розрахуємо повну собівартість курсу навчання при умові проходження курсу групи з 10 осіб по такій формулі:

ВК = ЗПВИК + ССФ + СЕОМ + САМ

ВК = 289,34 + 36,13 + 660,00 + 818,38 = 1803,85 грн.

Встановлюємо націнку на вартість курсу навчання 20 % (націнка обирається підприємством самостійно). Тоді, повна вартість курсу становитиме 2164,52 грн.

Відповідно до повної вартості курсу вартість навчання для однієї особи становитиме 216,45 грн.

Згідно пунктів 4.1 та 4.2 повна собівартість розробки та впровадження курсу навчання становитиме 42599,69 грн. Отже приблизно визначимо період за який можна повністю повернути пов'язані витрати. Період повернення витрат напряму залежить від кількості навчаємих груп (Табл. 4.6).


 
 

Цікаве

Загрузка...