WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

"Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

Системне програмне забезпечення, яке використовується у навчальному процесі, повинно відповідати загальним вимогам до педагогічних програмних засобів, зокрема, мати графічний інтерфейс, бути стійким до помилкових дій користувачів, забезпечувати розмежування доступу до ресурсів системи. Зазначеним вимогам найбільш повно відповідає операційна система Windows XP яка локалізована для України, має україномовну систему меню і підказок.

Добір програмних засобів, призначених для підтримки навчально-виховного процесу, повинен бути педагогічно виправданим.

Слід враховувати необхідність реалізації міжпредметних зв'язків, систематизації та узагальнення отриманих раніше знань з інших навчальних дисциплін, практичну корисність застосування певних програмних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності фахівців.

Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень з курсу "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")"

Загальна кількість годин - 62.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

 1. Концепція "1С:Підприємство". Організація бухгалтерського обліку в системі "1С". Початкові відомості про вбудовану мову. (16 годин).

  1. Введення. Концепція "1С:Підприємство". Основні поняття системи "1С:Підприємство". Організація бухгалтерського обліку в системі "1С:Підприємство".

  2. Формат вихідних текстів програмних модулів.

  3. Типи даних. Метаданні. Робота з ними.

  4. Об'ява змінних.

  5. Вираження та оператор присвоювання.

  6. Управляючі оператори.

  7. Робота з конфігурацією.

  8. Константи. Системні Константи. Системи процедури і функції. Системні визначені процедури. Робота з Константами.

  9. Довідники. Робота з Довідниками. Документи. Робота з Документами.

Лабораторно-практичне заняття №1: "Знайомство з елементами інтерфейсу програми".

Лабораторно-практичне заняття №2: "Знайомство з основними термінами і поняттями системи "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №3: "Основи форматування вихідних текстів програмних модулів".

Лабораторно-практичне заняття №4: "Типи даних. Метадані. Змінні".

Лабораторно-практичне заняття №5: "Керуючі оператори. Оператор присвоєння".

Лабораторно-практичне заняття №6: "Робота з конфігурацією. Константи. Робота з константами".

Лабораторно-практичне заняття №7: "Довідники. Робота з Довідниками".

Знає:

 • режими запуску програми;

 • елементи інтерфейсу;

 • порядок створення бази;

 • основні терміни і поняття системи "1С";

 • види елементів системи "1С";

 • порядок створення і редагування елементів системи "1С";

 • види документів бухгалтерського обліку;

 • основи вбудованої мови системи "1С".

Наводить приклади:

 • термінів і понять системи "1С";

 • створення, редагування нового елемента системи "1С".

Пояснює:

 • режими, елементи інтерфейсу, режими створення, редагування елементів, види елементів.

Має уявлення:

 • про основні терміни: константи, елементи, оператори, вираження;

 • про загальні відомості роботи з системою "1С".

Вміє:

 • завантажувати програму в різних режимах;

 • створювати та підключати інформаційну базу;

 • додавати та редагувати основні елементи системи;

 • розрізняти елементи за їх призначенням;

 • зберігати внесені до нової конфігурації зміни;

 • копіювати по зразку елементи;

аналізувати свої дії по роботі з конфігурацією.

 1. Об'єкти системи "1С". Створення та робота з об'єктами. (22 години).

  1. Журнали документів. Робота з Журналами документів.

  2. Робота з Операціями та Проводками. Робота з Журналами операцій, Журналами проводок.

  3. Перечислення. Робота з Перечисленням.

  4. Звіти та Обробки. Робота з Бухгалтерськими підсумками.

  5. Плани рахунків. Робота з бухгалтерськими рахунками.

  6. Види субконто.

  7. Операції та Проводки. Робота з конкретними Проводками.

  8. Регістри. Робота з Регістрами оперативного обліку.

  9. Журнали розрахунків. Робота з Журналами розрахунків. Види та Групи розрахунків.

  10. Календарі. Робота з Календарями.

Лабораторно-практичне заняття №1: "Знайомство з основами програмування в системі "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №2: "Робота з документами".

Лабораторно-практичне заняття №3: "Робота з журналами документів".

Лабораторно-практичне заняття №4: "Перечислення в системі "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №5: "Звіти та обробки в системі "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №6: "Поняття та формування операцій та проводок".

Лабораторно-практичне заняття №7: "Плани рахунків в системі "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №8: "Види субконто в системі "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №9: "Регістри в системі "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №10: "Журнали розрахунків в системі "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №11: "Види розрахунків в системі "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №12: "Календарі в системі "1С"".

Знає:

 • призначення документів;

 • призначення журналів документів;

 • склад, проведення, атрибути (реквізити) документів та журналів документів;

 • посилання на документ;

 • створення, збереження і проведення документів;

 • пошук, видалення, перебір документів;

 • види субконто;

 • основні принципи операцій та проводок;

 • види регістрів, їх призначення, робота з регістрами;

 • Документи => Регістри => Звіти;

 • перебір, атрибути рахунків і субрахунків;

 • посилання на календар, відлік дати, підрахунок часу.

Наводить приклади:

 • документів та операцій з ними;

 • бухгалтерських операцій;

 • видів регістрів та руху в них.

Пояснює:

 • режими, види, методи створення, редагування і призначення документів, журналів документів, регістрів, календарів.

Має уявлення:

 • про основні терміни: документи, план рахунків, регістри, звіти, календарі;

 • про призначення та роботу з основними термінами.

Вміє:

 • основи програмування: посилання, створення, збереження, проведення, пошук, видалення, перебір, таблична та екранна форма документів;

 • форми, графи, інтервали та відбір документів в журналах;

 • записувати, фільтрувати та звертатись до регістрів оперативного обліку;

 • створювати та редагувати звіти;

 • керувати списком видів субконто;

 • керувати списком видів розрахунків та груп розрахунків;

посилатись та відраховувати дати по календарям.

 • Конфігурування, адміністрування та настройка системи "1С". (24 години)

 1. Редактор форм. Індивідуальний користувальницький інтерфейс.

 2. Редактор меню. Редактор панелі інструментів. Користувальницькі права.

 3. Редактор діалогів. Робота з текстом. Редактор текстів. Робота з таблицею. Табличний редактор.

 4. Робота з об'єктом Періодичний. Робота зі Списком значень. Робота з Таблицею значень.

 5. Атрибути і методи контекста Модуля.

 6. Робота з Запитами. Мова Запитів.

 7. Робота з Малюнками. Робота з Діаграмами.

 8. Робота з Файлами. Робота з базами даних DBF.

 9. Адміністрування. Збереження та відновлення даних. Сервісні можливості. Конвертація даних з попередніх версій програм фірми "1С".

 10. Зв'язок з зовнішніми додатками за допомогою механізмів DDE, OLE automation.

 11. Відладник. Монітор користувача.

Лабораторно-практичне заняття №1: "Створення форм та користувальницького інтерфейсу".

Лабораторно-практичне заняття №2: "Редагування головного меню системи "1С", панелі інструментів. Визначення прав користувача".

Лабораторно-практичне заняття №3: "Діалоги. Редагування діалогів. Текстовий та табличний редактори".

Лабораторно-практичне заняття №4: "Робота з об'єктом Періодичний".

Лабораторно-практичне заняття №5: "Робота зі Списком та Таблицею значень".

Лабораторно-практичне заняття №6: "Методи та атрибути Модулів форм".

Лабораторно-практичне заняття №7: "Мова запитів системи "1С". Основи створення запитів".

Лабораторно-практичне заняття №8: "Вставка в інтерфейс користувача графічних об'єктів".

Лабораторно-практичне заняття №9: "Методи роботи з базами даний формату DBF".

Лабораторно-практичне заняття №10: "Основні методи та прийоми адміністрування системи "1С"".

Лабораторно-практичне заняття №11: "Зв'язок з зовнішніми додатками за допомогою механізмів DDE та OLE Automation".

Лабораторно-практичне заняття №12: "Перевірка модулів за допомогою Відладника".

Лабораторно-практичне заняття №13: "Призначення Монітору користувачів".

Знає:

 • призначення та функції головного меню та користувальницького інтерфейсу програми;

 • призначення та методи роботі з редакторами діалогів, текстів, таблиць;

 • основи Мови Запитів;

 • основні прийоми обробки зображень;

 • призначення та основи роботи з базами даних;

 • призначення механізмів DDE та OLE automation.

Наводить приклади:

 • типової структури головного меню та користувальницьких інтерфейсів;

 • прав користувача;

 • типів таблиць, списків, зображень.

Пояснює:

 • методи роботи з вбудованими редакторами системи "1С";

 • принципи адміністрування системи "1С", настройки локальних мереж;

 • необхідність зв'язку зовнішніми програмними додатками.

Має уявлення:

 • про побудову баз даних;

 • про необхідність використання запитів;

 • про методи монтажу та настроювання локальних мереж;

 • про функції адміністрування.

Вміє:

 • за допомогою вбудованих редакторів системи "1С" створювати та редагувати елементи головного меню та користувальницького інтерфейсу;

 • за допомогою текстового редактора створювати елементи "Текст" для формування звітів в текстовому вигляді, або експорту чи імпорту текстової інформації;

 • створювати та редагувати друковані форми за допомогою елементу "Таблиця";

 • використовувати тип даних "Періодичній" для елементів системи "1С";

 • користуватись об'єктами Список значень та Таблиця значень при створенні Форм діалогів;

 • створювати Модулі форм;

 • формувати та виконувати запити в системі "1С";

 • при формуванні користувальницького інтерфейсу використовувати графічні об'єкти;

 • використовувати об'єкт "Діаграма" в табличних формах;

 • за допомогою типа даних XBase працювати з базами даних формату DBF;

 • виконувати стандартні функції адміністратора системи "1С": збереження, відновлення, конвертація даних;

 • за допомогою механізму OLE Automation створювати зв'язок з зовнішніми програмними продуктами;

виявляти помилки в текстах модулів за допомогою Відладника.


 
 

Цікаве

Загрузка...