WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

"Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

Практичне навчання (Лабораторно–практичні заняття):

Створення форм та користувальницького інтерфейсу, редагування головного меню системи "1С", панелі інструментів. Визначення прав користувача.

Діалоги. Редагування діалогів. Текстовий та табличний редактори. Робота з об'єктом Періодичний. Робота зі Списком та Таблицею значень. Методи та атрибути Модулів форм.

Мова запитів системи "1С". Основи створення запитів.

Вставка в інтерфейс користувача графічних об'єктів.

Методи роботи з базами даний формату DBF.

Основні методи та прийоми адміністрування системи "1С".

Зв'язок з зовнішніми додатками за допомогою механізмів DDE та OLE Automation.

Перевірка модулів за допомогою Відладника. Призначення Монітору користувачів.

Самостійне навчання:

Якщо учень вже працює на підприємстві де використовується система "1С", він може відтворювати отримані знання на практиці.

  1. Навчальна програма

Пояснювальна записка

Необхідність переходу підприємств на Національні стандарти з урахуванням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку обумовлено рамками реалізації курсу України у всесвітній економічний простір. Законодавство України направлено на розвиток ринкових відносин, втілення різноманітних норм власності, розгалуження приватизації.

Проблеми підвищення прибутковості підприємства, ефективності роботи персоналу, створення оптимальної структури керування, хвилюють будь–якого керівника. Йому доводиться приймати рішення в умовах невизначеності й ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово–господарської діяльності. Ця діяльність відбита у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена й систематизована вона є деякою мірою гарантією ефективного керування виробництвом. Навпроти, відсутність достовірних даних може привести до невірного управлінського рішення й, як наслідок, до серйозних збитків.

Впровадження бухгалтерських пакетів і програм дозволяє автоматизувати не тільки бухгалтерський облік, але й навести порядок у складському обліку, у постачанні й реалізації продукції, товарів, відслідковувати договори, швидше розраховувати заробітну плату, вчасно здавати звітність.

Через недбалість у бухгалтерському обліку підприємство може сильно постраждати або навіть потерпіти крах. Прикладів тому й дуже багато, причому часто страждають підприємства, що прагнуть працювати чесно. Страждають через недбале ведення внутрішньої бухгалтерії підприємства. Страждають також через незнання й відповідно невиконання останніх законів і розпоряджень. При веденні бухгалтерського обліку вручну можливі й найпростіші арифметичні помилки.

Звичайно, комп'ютер не може замінити досвідченого й грамотного бухгалтера, але дозволить упорядкувати бухгалтерський облік, збільшити кількість одержуваної інформації, підвищити оперативність бухобліку, зменшити число арифметичних помилок, оцінити поточне фінансове становище підприємства і його перспективи.

У світі існує багато бухгалтерських пакетів різної потужності й вартості, однак українські бухгалтери й підприємці віддають перевагу пакетам, створеним у країнах співдружності (Україна, Росія), як найбільш підходящі для умов перехідної економіки й швидкої зміни законодавчих актів, що регулюють порядок бухгалтерського обліку.

Успішна діяльність підприємства може бути досягнута при умові зразкової організації обліку на підприємстві:

 • оперативно-технічного, мета якого – швидке одержання інформації про хід виробництва, реалізації продукції, робіт, послуг;

 • статистичного, для визначення кількісних і якісних показників роботи підприємства;

 • бухгалтерського, для документального відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльністю підприємства і передачі інформації зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.

Але що робити, коли треба не тільки оперативно вводити дані бухгалтерського обліку, але й оперативно змінити форму документу, звіту? Оперативно настроїти програму для мережевої роботи? Або взагалі написати зовсім іншу конфігурацію, з зовсім іншими можливостями?

Тому курс навчального предмету дає змогу отримати певні навики: створювати нові конфігурації, документи, довідники, звіти, друковані форми, встановлювати, настроювати та супроводжувати програмний комплекс "1С:Підприемство".

Програма з курсу "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")" з професії "адміністратор-програміст 1С" призначена для підготовки кваліфікованих працівників на курсах підвищення кваліфікації. Тим самим на неї покладено функцію навчання роботі на комп'ютері та застосування цих знань для обробки, створення, редагування інформації з використанням програмного пакету "1С:Підприємство".

Метою курсу "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")" є формування в учнів знань та умінь, необхідних для ефективного створення, зміни та настройки поточної конфігурації "1С", а також для використання комп'ютерних засобів у навчальній і професійній діяльності фахівця.

Мета курсу досягається насамперед через практичне оволодіння учнями основ програмування та настроювання в системі "1С". Однаково важливими є уміння створювати нові елементи конфігурації і уміння їх редагувати, аналізувати модулі, тексти та форми конфігурації, імпортувати або експортувати дані.

Навчальна програма складається з:

пояснювальної записки, де визначено мету курсу, знання, уміння та навички, яких мають набути учні, особливості організації навчального процесу та перелік програмно-технічних засобів, необхідних для успішної реалізації курсу;

змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

додатків, у яких наведено критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та список рекомендованої літератури.

До теоретичних знань, яких мають набути учні, належать:

 • призначення, можливості, інструменти, засоби, технології і сфери застосування програмного забезпечення "1С";

 • можливості та синтаксис вбудованої мови "1С".

До вмінь і навичок, які мають бути сформовані в учнів у результаті опанування змісту курсу, належать:

 • вміння створювати, завантажувати, супроводжувати та настроювати конфігурації програми "1С:Підприємство";

 • володіння засобами, інструментами які надаються програмою;

 • внесення змін в довідники, документи, звіти, форми обліку бухгалтерсько-господарських операцій.

Курс розрахований на 62 навчальні години і може викладатися на курсах підвищення кваліфікації.

Курс має чітко виражену практичну спрямованість, частка часу, відведеного на викладання теоретичного матеріалу, не повинна перевищувати 50%. На 30 навчальні години заплановано проведення 32 практичних роботи, фактично вся робота учнів за комп'ютером полягатиме у виконанні завдань по створенню або змінам об'єктів конфігурації "1С". Теоретичний матеріал доцільно викладати невеликими порціями, не більше 12–15 хвилин протягом кожного уроку, оскільки теорію з даної теми, якщо вона відразу не підкріплена практикою, засвоїти вкрай важко.

Основним робочим інструментом під час проведення курсу є програмний засіб "1С:Бухгалтерія".

Для науково-методичного забезпечення курсу, окрім відповідних підручників і навчальних посібників, необхідні такі технічні й програмні засоби:

 • Комп'ютерний клас, де операційна система з графічним інтерфейсом установлена на кожному комп'ютері.

 • Програма "1С:Бухгалтерія".

 • Офісний пакет (бажано).

Тематичні атестації можуть проводитись у формах співбесід, контрольних робіт, практичних робіт, рефератів на задані теми, комп'ютерних тестувань тощо. Планується проведення трьох тематичних атестацій.

При доборі завдань для тематичної атестації необхідно враховувати індивідуальні нахили і здібності учнів. Разом з тим, головною передумовою атестації є успішне виконання учнем запланованих практичних, лабораторних та самостійних робіт, інших обов'язкових завдань.

Практичні роботи можуть проводитись у формах лабораторних робіт, підготовки самостійних розробок як у малих групах (бригадах), так і індивідуально, розв'язування з використанням відповідних програмних засобів задач з бухгалтерського обліку як на уроках, так і у позаурочний час.

Рекомендації щодо роботи з програмою.

Планування і організація навчально-виховного процесу з курсу "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")" на курсах підвищення кваліфікації визначається технічним забезпеченням кабінету та інформаційно-комунікаційних технологій, наявністю певного програмного забезпечення та кадровим складом.

Учитель самостійно, керуючись відповідними нормативними документами, добирає програмне забезпечення, планує послідовність вивчення окремих тем програми, їх конкретний зміст, визначає необхідність і форми поточного контролю успішності та періодичність тематичного контролю рівня навчальних досягнень.


 
 

Цікаве

Загрузка...