WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

"Навчальний курс ""1С:Бухгалтерія в умовах фахово-інформативної підготовки бухгалтера""" - Курсова робота

Крім того, всі довідники утворять загальний тип даних – довідник невизначеного виду. Всі документи також утворять тип даних – документ невизначеного виду. Всі плани рахунків утворять тип даних "рахунок невизначеного виду".

Технологічні засоби конфігурування й адміністрування системи 1С:Підприємство

Для опису специфічних алгоритмів обробки інформації й створення інтерфейсу, орієнтованого на зручне подання описаних у конфігурації даних, у системі 1С:Підприємство використається кілька технологічних механізмів.

Убудована програмна мова. Необхідність наявності убудованої мови визначена концепцією настроюваності системи.

Синтаксис убудованої мови цілком відповідає стандартам високорівневих мов.

Вона підтримує спеціалізовані типи даних предметної області, обумовлені конфігурацією системи. Робота із цими типами даних у мові організована з використанням об'єктної техніки. Мова орієнтована на користувачів різної кваліфікації. Зокрема, його відрізняє м'яка типізація даних (забезпечує швидке написання програмних модулів) і твердий контроль синтаксичних конструкцій, що зменшує ймовірність помилок.

Тому що система сполучає в собі візуальні і язикові засоби конфігурування, використання убудованої мови в системі має собитійно–залежну орієнтацію, тобто язикові модулі використаються в конкретних місцях для відпрацьовування окремих алгоритмів, що набудовують у процесі конфігурації. Так, наприклад, для документа можна описати алгоритм автоматичного заповнення реквізитів при уведенні нового документа. Дана процедура буде викликана системою в потрібний момент.

Механізм запитів. Для одержання довільних звітів складної структури в системі передбачений предметно–предметно–орієнтований механізм запитів. Дані засоби опираються на існуючу умовно–змінну структуру інформаційної бази системи, що дозволяє порівняно просто описувати досить складні запити.

Убудований текстовий редактор використається системою для створення програмних модулів убудованою мовою й для редагування документів у текстовому виді.

Однієї з особливостей редактора є можливість контекстного виділення кольорами синтаксичних конструкцій убудованої мови.

Завдяки тому, що убудована мова системи має потужні засоби маніпулювання текстами, текстовий формат може бути успішно використаний для обміну з іншими системами всілякою інформацією.

Вбудований редактор діалогів. Робота з даними і робота в інтерфейсі операційної системи MS Windows викликає необхідність довільного настроювання форм уведення й редагування інформації. Для цього в системі 1С:Підприємство існує вбудований редактор екранних діалогів.

Редактор дозволяє оформити більшість вікон, які використаються в системі для уведення й перегляду предметної інформації (форми документів, довідників, настроювання звітів).

Вбудований редактор табличних документів. Для всіх вихідних документів (первинних документів і звітів) у системі передбачений єдиний формат – формат табличних документів. Це потужні засоби, що сполучають у собі оформлювальні можливості табличної структури й векторної графіки. Таким чином, він може бути використаний як для створення невеликих документів з дуже складною структурою ліній (типу платіжного доручення), так і для об'ємних відомостей, журналів й інших подібних документів.

Редактор табличних документів надає користувачам багатий набір оформлювальних можливостей (шрифти, кольори, лінії, візерунки). Є можливість представляти інформацію в графічному вигляді (діаграми).

Однієї з головних особливостей табличного редактора є орієнтація на формування звітів за допомогою вбудованої мови системи 1С:Підприємство. Гнучка побудова звітів з його допомогою стає можливим завдяки наявності механізму маніпулювання секціями (областями документа). Редактор таблиць дозволяє маніпулювати не тільки горизонтальними, але й вертикальними секціями, що уможливлює створення звітів, масштабованих не тільки у висоту, але й завширшки.

З іншого боку, реалізована й можливість створення звіту у вигляді інтерактивної таблиці, що є одночасно інструментом введення даних, їхньої обробки й відображення результатів.

Конструктори. Конструктори – допоміжні інструменти, що полегшують розробку стандартних елементів системи 1С:Підприємство. У системі є конструктори довідника, документа, журналу документів, звіту й виду субконто. Ще п'ять конструкторів полегшують розробку програмних модулів у стандартних випадках.

Система настроювання користувальницьких інтерфейсів. Для того щоб інтерфейс конкретної конфігурації системи повністю відображав настроєні структури даних й алгоритми, у системі 1С:Підприємство, крім редактора діалогових форм і табличних документів, передбачена можливість настроювання загальних інтерфейсних компонент системи: меню, панелей інструментів, комбінацій клавіш.

На етапі конфігурування може бути створено кілька користувальницьких інтерфейсів для різних категорій користувачів (керівників, менеджерів, комірників й інших).

Система настроювання прав користувачів й авторизації доступу. Дана система дозволяє описувати набори прав, що відповідають посадам користувачів. Структура прав визначається конкретною конфігурацією системи. Наприклад, можуть бути уведені такі набори правий, як "Головний бухгалтер", "Комірник", "Менеджер", "Начальник відділу".

Сам список користувачів створюється вже для конкретної організації. Кожному користувачеві призначається роль, що включає набір прав і користувальницький інтерфейс.

Відладник. Для зручності розробки конфігурації в системі передбачений відладник. Відладник дозволяє простежувати виконання програмних модулів конфігурації, заміряти порівняльний час виконання, переглядати вміст змінних.

Адміністрування роботи користувачів. Для відстеження поточного стану роботи системи використається монітор користувачів. Він дозволяє переглянути, хто з користувачів у даний момент працює з конкретною інформаційною базою, і в якому режимі.

Журнал реєстрації змін ведеться системою автоматично. У ньому відображаються всі факти змін даних користувачами.

РОЗДІЛ IІ. Конструювання навчальної програми курсу "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")"

    1. Архітектоніка навчального курсу

Архітектоніка (від грецького "architektonika" – будівельне мистецтво) – художнє вираження закономірностей будівлі (або, ширше, якоїсь конструкції), які властиві конструктивній системі цієї будівлі. Архітектоніка виявляється у взаємозв'язку і взаєморозшатуванні несучих і навісних частин, ритмічною будовою форм, унаоченням статичних зусиль конструкції, зокрема, пропорціями, кольором тощо. У широкому розумінні архітектоніка – це будова художнього твору, яка обумовлює співвідношення і зв'язок його головних і другорядних елементів.

Розроблений курс "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")" складається із навчальної програми. В програмі визначаються три модулі вивчення матеріалу. Кожний модуль містить певну кількість теоретичних і практичних занять. Перший модуль: Концепція "1С:Підприємство". Організація бухгалтерського обліку в системі "1С". Початкові відомості про вбудовану мову. Теоретичний курс першого модуля нараховує 8 годин, практичний – 6 годин. Другий модуль: Об'єкти системи "1С". Створення та робота з об'єктами. Теоретичний курс другого модуля нараховує 10 годин, практичний – 12 годин. Третій модуль: Конфігурування, адміністрування та настройка системи "1С". Теоретичний курс третього модуля нараховує 11 годин, практичний – 13 годин.

Структурні схеми побудови теоретичного та практичного курсів "1С:Бухгалтерія в умовах фахово–інформаційної підготовки бухгалтера (на прикладі ТОВ "Фокстрот")" зображені на малюнках 2.1 та 2.2.

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000010069470000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a000000370000000000000000000000fb1400000b1d000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000b0090000b40d0000d2000000290100000000000000000000000000003534030033880400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000007a0200006e030000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000d2ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110078ae110010000000dcb111005caf110052516032dcb11100d4ae11001000000044b01100c0b1110024516032dcb11100d4ae11002000000049642f31d4ae1100dcb1110020000000ffffffff1c49d400d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0000000000080000000800004300000001000000000000002c01000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c0069006200720000000000000000009caf1100dee32e31e88d0832fcb2110008af11009c382731060000000100000044af110044af1100e8782531060000006caf11001c49d4006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000003700000001000000df7b074139760741000000002c000000010000004c0000000400000000000000000000007a0200006e0300005000000020001b001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff7b0200006e030000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020a01c000040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d0000000100040000000000c0000a0120000800040000002d010000040000002d010000030000000000


 
 

Цікаве

Загрузка...