WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

18. Розвиток групи підприємств ґрунтується на комплексній інформаційній системі управління. Для запровадження корпоративних інформаційних систем в групі підприємств обґрунтовано методологію їх формування і впровадження, що дасть змогу оперативно формувати інформацію для прийняття управлінських рішень в межах групи підприємств як єдиної економічної одиниці.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії, підручник, навчальні та практичні посібники:

 1. Костюченко В.М. Облік і аналіз діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці:( Монографія).––К.: Центр учбової літератури, 2007.–504 с.− Бібліограф.: с. 460−476 (31,5 друк .арк.).

 2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.- практич. посібник / О.Г. Величко, С.Ф. Голов, Л.А. Голубєва та ін.; За заг. ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2001. − 830 с. (загальний обсяг −72,8 друк. арк., особисто автору належить – 12,3 друк. арк.: Розділ 3. Облік запасів, розділ 7.6. Облік доходів, витрат за будівельними контрактами).

 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практик. посіб. − К.: Лібра, 2004. – 880 с. (загальний обсяг − 71,52 друк. арк., особисто автору належить – 16,3 друк. арк.: Розділ 14. Дохід; Розділ 15. Будівельні контракти; Розділ 33. Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпеченя; частково: Розділ 17. Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи; Розділ.19. Фінансові інструменти; Розділ 21. Консолідовані фінансові звіти; Розділ 25. Звітність за сегментами.).

 4. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2005. − 975 с. (загальний обсяг −78,7 друк. арк., особисто автору належить – 12,0 друк. арк.: Розділ 6. Облік зобов'язань; Розділ 11.8. Звітність за сегментами).

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Костюченко В. Облік запасів за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. − 2000. − № 5. − С. 23−39 (1,98 друк. арк.); 2000. − № 6. − С. 13−31 (2,23 друк. арк.).

 2. Костюченко В. Облік доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів // Бухгалтерський облік і аудит. − 2001. − № 4. − С. 28−39 (1,36 друк. арк.).

 3. Костюченко В. Облік доходу від надання послуг // Бухгалтерський облік і аудит. − 2001. − № 12. − С. 16−23 (0,99 друк. арк.).

 4. Костюченко В.М. Звітність за сегментами юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці // Регіональні перспективи: Наук.- практич. журн. – 2003. − № 4−5. − С. 173−177 (0,4 друк. арк.).

 5. Костюченко В.М. Відображення податку на прибуток у консолідованій фінансовій звітності // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 177. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. − Т.2. − С. 547−553 (0,3 друк. арк.).

 6. Костюченко В.М. Методи відображення частки меншості у консолідованому балансі // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. Ч.2. − Хмельницький, 2003. − Т. 1, № 5. − С. 14−18 (0,3 друк. арк.).

 7. Костюченко В.М. Методичні аспекти консолідації фінансової звітності// Регіональні перспективи: Наук.-практич. журн. – 2003. − № 2−3. − С.73−75 (0,3 друк. арк.).

 8. Костюченко В.М. Підготовка та подання оперативної інформації про грошові потоки // Торгівля і ринок України: Тематич. зб. наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. − Донецьк, 2003. − Т.3. − С. 243−248 (0,2 друк. арк.).

13. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність в системі міжнародної економічної інтеграції // Экономические инновации: Сб. науч. работ. Вып. 15. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2003. − С. 218−225 (0,3 друк. арк.).

14. Костюченко В.М. Об'єднання підприємств: нові облікові підходи // Бухгалтерський облік і аудит. − 2004. − № 9. − С. 3−12 (1,0 друк. арк.).

15. Костюченко В.М. Облік і звітність в умовах зворотної купівлі бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит. − 2004. − № 11. − С. 27−31 (0,6 друк. арк.).

16. Костюченко В.М. Консолідація фінансових звітів як основа аналізу діяльності групи підприємств/ Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць Ін-ту економіки ДНУ. Вип. 191. − Дніпропетровськ: ДНУ, 2004.−Т. 4.−С. 1169−1175 (0,3 друк. арк.).

17. Костюченко В.М. Гармонизация консолидированной финансовой отчетности в условиях международной экономической интеграции // Экономические инновации: Украинское Причерноморье в конкурентном экономическом пространстве (Проблемы международной экономической интеграции): Сборник научных работ. Вып.21. − Одесса: Ин.-т проблем рынка экономико-экологических исследований НАН Украины, 2005. − С. 196−203 (0,68 друк. арк.).

18. Костюченко В.М. Гармонізація національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Сьомої Директиви ЕС щодо сфери застосування і подання консолідованих фінансових звітів // Бухгалтерський облік і аудит. − 2005. − № 4. − С.17− 24 (0,9 друк. арк.).

19. Костюченко В.М. Інформаційні системи для управління консолідованою економічною одиницею // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць Ін-ту економіки ДНУ. Вип. 198. − Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. − Т. 4. − С. 348−352 (0,3 друк. арк.).

20. Костюченко В.М. Консолідовані фінансові звіти: порядок складання за МСФЗ і П(с)БО // Бухгалтерський облік і аудит. − 2005. − № 6. − С.34−41 (0,75 друк. арк.).


 
 

Цікаве

Загрузка...