WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Ставка дисконту є вартістю капіталу інвестора, що показує прибутковість, яку очікуватиме інвестор, якщо грошові кошти були інвестовані в активи, капітальні інвестиції або „портфель" подібного ризику.

Після визначення кількості періодів прогнозування вартість групи можна розрахувати за формулою:

Вартість групи

=

Теперішня вартість операційних грошових потоків упродовж прогнозованого періоду

+

Теперішня вартість операційних грошових потоків після закінчення прогнозованого періоду

(3).

Залежно від цілей оцінювання, операційний грошовий потік може бути визначений у кілька способів. Щодо групи, то розуміння її вартості частково ґрунтується на чистій теперішній вартості (Net Present Value, NPV) її майбутніх „вільних грошових потоків" (Free Cash Flows).

Існують різні тлумачення складових "вільних грошових потоків". Згідно з одним із таких пояснень, вільні грошові потоки включають грошові надходження після сплати податків групи, зміни робочого капіталу і капітальних витрат.

Результати дослідження свідчать про застосування термінів „вільні грошові потоки" та „чисті грошові потоки". У цьому контексті слід зазначити, що чистий грошовий потік є сумою, яку можна вилучити із бізнесу без шкоди для майбутньої діяльності, оскільки були враховані всі внутрішні потреби групи. Ось чому чистий грошовий потік часто називають вільним грошовим потоком.

Чиста теперішня вартість таких грошових потоків може бути отримана дисконтуванням цих грошових потоків з використанням оціненої середньозваженої вартості капіталу всіх джерел фінансування групи. Звідси:

WACC = [Cd (1 – t) D/V] + [Cp P/V] + [Ce E/V], (4).

де, WACC (Weighted Average Cost of Capital )− середньозважена вартість капіталу

Cd – вартість зобов'язань;

t – ставка податку;

Cp – вартість привілейованих акцій;

Ce – вартість простих акцій;

D – ринкова вартість зобов'язань;

P – ринкова вартість привілейованих акцій;

E – ринкова вартість простих акцій;

V = D + P + E.

Вартість групи на цій основі буде:

NPV

=

NCFt1

+

NCFt2

+

NCFt3

+

NCFtn

, (5)

(1+WACC)1

(1+WACC)2

(1+WACC)3

(1+WACC)n

де NCF – чистий грошовий потік за період (t),

WACC– середньозважена вартість капіталу.

Вартість акціонерного капіталу групи „АВС", визначена за моделлю дисконтованих грошових потоків, становить 82 млн дол.

Традиційно вартість визначалась як сума дисконтованих грошових потоків. Проте зрозуміло, що якщо система оцінювання результатів ґрунтується на дисконтованому грошовому потоці, то вона спирається на прогноз, а не на фактичні результати діяльності. Ідентифікатором вартості, яка створюється групою у певний звітний період, є економічна додана вартість (Economic Value Added, EVA), яка ґрунтується на фактичних показниках. У роботі автором запропоновано оцінювання вартості материнського та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці за методом економічної доданої вартості. У разі застосування цього методу вартість групи еквівалентна сумі розміру інвестованого капіталу і приросту (спадання), який дорівнює теперішній вартості щорічної економічної доданої вартості, яка розраховується впродовж прогнозованого періоду.

Розрахунок вартості групи можна записати так:

На підставі цього методу значення створеної економічної доданої вартості (економічного прибутку) розраховуються за такою формулою:

Основним принципом, який лежить в основі EVA, є припущення, що обліковий прибуток необхідний, але не достатній для створення додаткової вартості. Щоб отримати додаткову вартість, треба мати економічний прибуток, який безпосередньо впливатиме на підвищення ціни акцій.

Для одного періоду економічна додана вартість підприємства може бути розрахована так:

EVAt = ICt-1 Ч(ROICt – WACCt), (8)

де IC (Invested Capital) – інвестований капітал;

ROIC (Return on Invested Capital) – прибутковість інвестованого капіталу;

WACC (Weighted average cost of capital) – середньозважена вартість капіталу.

Автором запропоновано алгоритм розрахунку економічної доданої вартості (EVA), який складається з таких кроків:

Крок 1.

Розрахунок інвестованого капіталу (ІC) і операційного прибутку після вирахування податків (NOPAT) для кожного року.

Крок 2.

Розрахунок прибутковості інвестованого капіталу (ROIC) та розриву (спреду) між прибутковістю інвестованого капіталу та середньозваженою вартістю капіталу (ROIC – WACC).

Крок 3.

Розрахунок економічної доданої вартості групи (EVA).

Вартість групи „АВС" за методом економічної доданої вартості становить 80,2 млн дол. (табл. 3).

Зміст консолідованих фінансових звітів групи підприємств може змінюватися відповідно до вимог суб'єктів аналізу. Аналіз групи потребує розуміння перспектив сегментів (інколи суттєво локалізованих), у межах яких вона діє, впливу економічних змін на сегменти та конкурентну позицію групи підприємств. Фінансові звіти окремих учасників групи не дають достатньої інформації для такого аналізу. Проте такі звіти допомагають окреслити позиції групи та напрям її діяльності, який формує основу для майбутнього аналізу.

Основним питанням, яке виникає в контексті аналізу консолідованих фінансових звітів групи підприємств, є безперервне оцінювання схильності групи до різноманітних географічних та господарських сегментів. У роботі обґрунтована доцільність оцінювання діяльності через аналіз звітних сегментів групи. Аналіз географічно диверсифікованих груп ґрунтується на розумінні динаміки географічної та господарської кон'юнктури ринків, що складають групу. Для визначення потенційної ціни та зміни ризиків групи, найбільшої прибутковості діючого сегмента і, нарешті, для оцінювання позиції групи та її перспектив значення набуває аналіз географічних сегментів через виробництво та ринки збуту.

У дисертаційній роботі розглядається методологія формування і впровадження корпоративних інформаційних систем у групі, що застосовуються з метою отримання оперативної інформації про діяльність материнського та його дочірніх підприємств як єдиної одиниці, узгодження інформації, підготовки консолідованої фінансової звітності та її аналізу для прийняття управлінських рішень.

Таблиця 3

Вартість групи компаній „АВС" за методом економічної доданої вартості

Показник

2005

2006

2007

2008

2009

Дохід від реалізації, тис. грн.

970 000

1 080 000

1 180 000

1 270 000

1 360 000

Прибуток до вирахування процентів, податків і амортизації, тис. грн

107 383

126 344

140 572

154 246

168 801

Амортизація, тис. грн.

(30 477)

(27 168)

(31 819)

(37 819)

(43 869)

Прибуток до процентів та податків, тис. грн

76 906

99 176

108 583

116 427

124 931

Податок на прибуток у грошових коштах, тис. грн

(19226)

(24 794)

(27 146)

(29 107)

(31 233)

Прибуток після оподаткування, тис. грн

57 680

74 382

81 437

87 320

93 698

Інвестований капітал,

Оборотні активи, тис. грн

244 099

269 173

291 974

313 691

334 740

Безпроцентні поточні зобов'язання, тис. грн

(86698)

(96 035)

(104 792)

(112 493)

(120 153)

Основні засоби, тис. грн

263 807

309 057

363 057

418 057

473 057

Інвестований капітал в основну діяльність, тис. грн

421 208

482 195

550 239

619 255

687 644

ROIC, %

13,69

15,42

14,80

14,10

13,63

WACC, %

13,89

14,73

16,26

15,98

15,54

Розрив (спред), %

- 0,20

0,69

- 1,46

- 1,88

- 1,91

Економічна додана вартість (EVA), тис. грн

- 842

3327

- 8033

- 11642

- 13134

Приведена вартість прогнозованого сукупного економічного прибутку, тис. грн.

Вартість групи (ІC + PVEVA), тис. грн.

тис. дол.

- 16 139

405 069

80 213


 
 

Цікаве

Загрузка...