WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці - Курсова робота

З метою гармонізації методів переведення фінансових звітів в іноземній валюті у валюту звітності материнського підприємства та забезпечення зіставності показників консолідованих фінансових звітів автором опрацьовано методики консолідації з використанням валютних курсів за методом поточного курсу (чистої інвестиції), згідно з яким функціональною валютою є місцева іноземна валюта, та консолідації фінансових звітів із використанням валютних курсів за часовим методом, згідно з яким функціональною валютою є валюта материнського підприємства. Обґрунтовано й розкрито методику процесу консолідації звіту про рух грошових коштів із використанням валютних курсів.

З огляду на те, що з метою зменшення ризику, досягнення кращих позицій на ринку, отримання більших прибутків шляхом розширення асортименту продукції, збільшення кількості потенційних покупців група диверсифікує свою діяльність, у розділі обґрунтовано методичні підходи до підготовки консолідованих фінансових звітів таких груп підприємств.

У роботі запропоновано два альтернативних підходи до складання консолідованої фінансової звітності групи з диверсифікованими видами діяльності дочірніх підприємств: складання єдиного комплекту консолідованих фінансових звітів групи, до складу якої входять дочірні підприємства з різними видами діяльності (передбачає, насамперед, поєднання статей форми фінансової звітності суб'єктів господарювання та переведення статей фінансових звітів дочірнього підприємства, діяльність якого відмінна від діяльності інших учасників групи, у статті фінансових звітів материнського підприємства) та подальша консолідація узгоджених фінансових звітів учасників групи.

У розділі 4 „Методологія оцінювання вартості й аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці" увага зосереджена на методах фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності та методиках оцінювання вартості юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Автором визначено, що як і у випадку окремого підприємства, найпоширенішими напрямами аналізу консолідованої фінансової звітності є горизонтальний аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, аналіз трендів, аналіз коефіцієнтів.

Вибір методів аналізу консолідованої фінансової звітності, зокрема відповідних коефіцієнтів, залежить від суб'єкта аналізу та його мети. Суб'єктами аналізу є користувачі консолідованої фінансової звітності, які мають прямий або непрямий інтерес до діяльності материнського підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Також у дисертаційній роботі з'ясовано, що консолідованій фінансовій звітності властиві певні недоліки щодо розкриття інформації (підприємства – учасники групи, які мають поганий фінансовий стан, можуть бути об'єднані з тими підприємствами, фінансовий стан яких задовільний; зобов'язання, відображені в консолідованій звітності, в цілому не забезпечені всіма активами підприємства тощо).

На думку автора, в умовах сьогодення уявлення про консолідовані фінансові звіти материнської (холдингової) компанії та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці має формуватися на підставі різних моделей оцінювання вартості групи. Оцінювання вартості групи є одним з основних аспектів фінансового аналізу. Його мета та завдання полягають у тому, щоб визначити реальну вартість активів, які будуть обумовлювати грошові потоки в майбутньому.

Одним із загальноприйнятих коефіцієнтів оцінювання вартості групи є коефіцієнт відношення ціни до прибутку (Price to Earnings, P/E). Цей коефіцієнт застосовується для оцінювання вартості групи тому, що він дає змогу оцінити прибутковість групи і сьогодні, і на перспективу та не вимагає складання прогнозів (проформи), що дає можливість заощадити час.

Найбільшого поширення набув такий критерій оцінювання вартості, як показник співвідношення ринкової ціни простої акції до отриманого на неї прибутку за останній звітний період:

Коефіцієнт ціни до прибутку (Р/Е)

=

Ринкова вартість простої акції

Прибуток на просту акцію(EPS)

Для розрахунку коефіцієнта прибутковості співвідношення ціни до прибутку можна застосувати методику, сутність якої полягає в послідовному виконанні таких кроків.

Крок 1. Визначення групи підприємств, окремого підприємства, які порівнюються з оцінюваною групою за видами продукції (товарів, послуг), що випускається, та ризиками.

Крок 2. Розрахунок середнього коефіцієнта Р/Е для групи відібраних підприємств.

Крок 3. Визначення очікуваної вартості акцій оцінюваної групи підприємств шляхом знаходження добутку середнього коефіцієнта Р/Е порівнюваної групи та EPS оцінюваного об'єкта.

Застосування оціночних коефіцієнтів – мультиплікаторів прибутковості для визначення можливої вартості об'єднання підприємств – групи „АВС" на кінець 2004 року наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вартість групи „АВС" (визначена за методом аналізу коефіцієнтів прибутковості)

Формула розрахунку

Значення коефіцієнта

Можлива вартість

Розрахунок

CV/Sales (2003)

1,22

150

1,22 Ч 123

CV/Sales (2004)

1,29

208

1,29 Ч 161

CV/Sales (2005)

1,18

227

1,18 Ч 192

CV/EBITDA (2003)

9,8

111

9,8 Ч 11,3

CV/EBITDA (2004)

6,3

105

6,3 Ч 16,6

CV/EBITDA (2005)

5,1

109

5,1 Ч 21,3

CV/NI (2003)

19,9

105

19,9 Ч 5,3

CV/NI (2004)

15,3

99

15,3 Ч 6,5

CV/NI (2005)

10,6

93

10,6 Ч 8,8

Разом вартість групи

134

1207 / 9

Для визначення вартості групи „АВС" розглядались аналогічні кондитерські підприємства, акції яких котируються на різних фондових ринках: „Ulker Gida Ve Ticaret" (Туреччина), „Gloetta Fazer" (Швеція), „Orion Corp" (Словаччина), „Kent Gida Maddeleri Sanayi" (Туреччина), „Pan Malaysia Corporation" (Малайзія), „Zaklady Przemyslu Cukiernicz" (Польща), „Appolo Food Holdings" (Малайзія), „Mieszko" (Польща), „Jurtzenk" (Польща), „Красный Октябрь" (Росія).

Для аналізу обрано період 2003−2005 рр. У результаті аналізу визначено, що для аналогічних підприємств коефіцієнт відношення вартості групи до доходу від реалізації (CV/Sales) за визначений період має значення 1,18−1,22; відношення вартості до прибутку до виплати процентів, податків і амортизації (CV/EBITDA) – 5,1−9,8; відношення вартості власного капіталу групи до чистого прибутку (СV/NI) – 10,6−19,9. Відповідні показники оцінюваної групи "АВС" наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Показники групи „АВС" для розрахунку вартості групи

Показник

2003

2004

2005 (прогноз)

Дохід від реалізації (Sales), млн дол.

123

161

192

Прибуток до виплати процентів, податків, амортизації (EBITDA), млн дол.

11,3

16,6

21,3

Чистий прибуток (Net Income, NI), млн дол.

5,3

6,5

8,8

Отже, оцінка вартості групи „АВС", визначена за методом співвідношення коефіцієнтів-мультиплікаторів, становить 134 млн дол.

У дисертаційній роботі запропоновано оцінювати вартість материнського та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці на основі моделі дисконтування грошових потоків. Відповідно до цієї моделі, прогнозується очікування грошових потоків, а за ставку дисконту приймається або ставка процента, або норма прибутковості.


 
 

Цікаве

Загрузка...