WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Об'єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства, зараховуються на баланс по первісній вартості, якою визнається погоджена засновниками (учасниками) їхня справедлива вартість із урахуванням витрат, що враховують при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних к засобів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 "Капітальні інвестиції" не застосовується.

Таблиця 2.6 Оформлення в обліку основних засобів, внесених у статутний капітал підприємства

Зміст господарської операції

Дт

Відображено оголошений розмір статутного капіталу (відповідно до установчих документів)

46

40

Погашено заборгованість засновника (учасника) шляхом внесення в статутний капітал об'єкта основних засобів

10(11)

46

У випадку придбання основних засобів за рахунок використання коштів цільового фінансування підприємство може відображати капіталізацію таких засобів на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" (з виділенням спеціального субрахунку третього порядку). Витрати коштів цільового фінансування в момент придбання основних засобів з рахунку 48 "Цільове фінансування й цільові надходження" списується на рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів", відповідно на дату звітності такі витрати будуть враховані в рядку 630 Балансу.

Таблиця 2.7 Оформлення в обліку основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування (постачальник й одержувач - платники ПДВ)

Зміст господарської операції

Дт

Отримані на розрахунковий рахунок підприємства кошти цільового фінансування для придбання основних засобів для основного виробництва

311

480

Зроблено перерахування авансу в оплату об'єкта основних засобів

377

311

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

644

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Списано податковий кредит по ПДВ

644

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Введений в експлуатацію об'єкт основних засобів, придбаний за рахунок коштів цільового фінансування

10

15

Витрати коштів цільового фінансування віднесено на доходи майбутніх періодів

48

69

Безкоштовно отримані об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат, що враховуються при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних коштів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 "Капітальні інвестиції" не застосовується.

Таблиця 2.8 Оформлення в обліку безкоштовно отриманих об'єктів основних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Збільшення додаткового капіталу у зв'язку з безкоштовним одержанням об'єкта основних засобів

10(11)

424

Оформлення в обліку основних засобів, придбаних на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу).

Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу), зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює справедливій вартості активу, визначеної в договорі фінансового лізингу [17].

Таблиця 2.9 Оформлення в обліку об'єкта основних засобів, придбаного на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу)

Зміст

Дт

Зарахований до складу основних засобів об'єкт, придбаний на умовах фінансової оренди (лізингу)

10(11)

531

Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на за балансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" за вартістю, зазначеною в договорі оренди.

Таблиця 2.10 Оформлення в обліку об'єкта основних засобів, отриманого на умовах операційної оренди

Зміст

Дт

Орендодавець й орендар - платники ПДВ

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди

01

Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта

23 (91,92,949)

63

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

63

Орендодавець й/або орендар - не платники ПДВ

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди

01

Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта

23 (91,92,949)

63

2.3 Облік вибуття основних засобів

Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві основні засоби, безоплатно передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).

Вибуття основних засобів з підприємства оформляється Актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.

При відображенні господарських операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, у бухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи (таблиця 2.11)

Таблиця 2.11 Основні бухгалтерські проводки обліку вибуття основних засобів із підприємства

Зміст господарської операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1

2

3

1. Облік операцій по реалізації основних засобів

Списано реалізовані об'єкти за залишковою вартістю

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні засоби"

Списана сума зносу, нарахованого по цих об'єктах

131 "Знос основних засобів"

Те саме

Зараховано в доход від реалізації необоротних активів суму, яка підлягає сплаті покупцями (дебіторами) за продані їм основні засоби

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

742 "Доход від реалізації необоротних активів"

Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації

742 "Доход від реалізації необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

Відображено витрати, пов'язані з реалізацією об'єктів основних засобів

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

66 "Розрахунки з оплати праці", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін.

Зараховано на рахунках підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовані основні засоби

31 "Рахунки в банках"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

2. Облік операцій по ліквідації основних засобів

Списано ліквідовані об'єкти основних засобів за залишковою вартістю

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об'єктах основних засобів

131 "Знос основних засобів"

Те саме

Зараховано в доход від звичайної діяльності матеріальні цінності, одержані від ліквідованих об'єктів і оприбутковані за цінами можливого використання або реалізації

20 "Виробничі запаси" (відповідні субрахунки)

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Відображена сума податкового зобов'язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою до залишкової вартості ліквідованих об'єктів (у разі ліквідації виробничих основних засобів)

976 "Списання необоротних активів"

641 "Розрахунки за податками"

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією об'єктів основних засобів

Те саме

66 "Розрахунки з оплати праці", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...