WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві - Курсова робота

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику – код (номер, шифр).

Щодо операцій з передачі основних фондів між головним підприємством та філією цього підприємства, то така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки вона проводиться в межах балансу одного суб'єкта господарювання і зміни права власності не відбувається (враховуючи визначення терміна "поставка товарів" згідно з п. 1.4 ст. 1 Закону № 168/97-ВР), і тому податкові зобов'язання з ПДВ за зазначеною операцією не нараховуються.

У регістрах податкового обліку з ПДВ така операція не відображатиметься.

2.2 Облік нарахування амортизації основних засобів

Придбані (створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що складається з наступних витрат:

- суми, які виплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державний збір й аналогічні платежі, які здійснюються у зв'язку із придбанням (одержанням) прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку із придбанням (створенням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству; зокрема, у первісну вартість об'єкта включаються сплачені суми ПДВ у випадках:

- коли підприємство не є платником ПДВ;

- якщо передбачається використати придбаний об'єкт у не оподатковуваних ПДВ операціях;

- витрати по страхуванню ризиків доставки основних засобів;

- витрати на транспортування, установку, монтаж, настроювання основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Особливо відзначається, що у випадку придбання основних засобів за кредитні ресурси нараховані відсотки по кредиту не включаються в первісну вартість об'єкта основних засобів, а є для підприємства витратами періоду.

Вартість (первісна або переоцінена), по якій основні засоби відображаються в балансі, в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.

Оскільки операції з основними фондами відносяться до інвестиційної діяльності підприємства, то інформацію про розрахунки з постачальниками основних засобів рекомендується оформляти із застосуванням субрахунків:

377 "Розрахунки з різними дебіторами" - для оформлення в обліку перерахованих авансів на придбання основних засобів;

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - для оформлення в обліку операцій у випадку одержання об'єктів основних засобів до оплати.

Таблиця 2.2 Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів з попередньою оплатою

Зміст господарської операції

Дт

Постачальник й одержувач - платники ПДВ

Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається

377

311

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

644

Отримано об'єкт ОЗ від постачальника

15

685

Списано податковий кредит по ПДВ

644

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Постачальники/або одержувач - неплатники ПДВ

Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається

377

311

Отримано об'єкт ОЗ від постачальника

15

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Таблиця 2.3 Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів до оплати

Зміст господарської операції

Дт

Постачальник й одержувач – платники ПДВ

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

685

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта

685

311

Постачальник й/або одержувач - не платники ПДВ

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта

685

311

Таблиця 2.4 Оформлення в обліку операцій по створенню основних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Підприємство - платник ПДВ

Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта

15

20

Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій

15

661

Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій

15

65

Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій

15

68

Нараховано податковий кредит по ПДВ у сумі податку, сплаченого при придбанні послуг підрядника

641

685

Створений об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Підприємство - неплатник ПДВ

Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта

15

20

Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій

15

661

Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій

15

65

Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій

15

68

Створений об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Розглянемо особливості амортизації основних засобів.

Первісна вартість автомобіля - 10000 грн. Очікуваний строк служби-5 років. Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів - 1000 грн.

Отже сума амортизації за рік складе:

або 1800 : 9000 = 20 % щорічно.

Нарахування амортизації за методом прямолінійного списання протягом п'яти років можна відобразити наступним чином.

(2.1)

Таблиця 2.5 Економічна сутність нарахування амортизації

Роки

Первісна вартість

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

10000

1800

1800

8200

2

10000

1800

3600

6400

3

10000

1800

5400

4600

4

10000

1800

7200

2800

5

10000

1800

9000

1000

Нарахована амортизація відображаєтьься проводкою:

Д 131 "Знос основних засобів"

К 92 "Адміністративні витрати" (оскільки автомобіль є об'єктом загальногосподарського призначення).


 
 

Цікаве

Загрузка...