WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві - Курсова робота

Рис. 2.2. Розділи обліку основних засобів і документи для їх оформлення в 1С [19]

Отже, використання програми "1С: Предприятия (версия 7,7)" на підприємстві значно полегшує ведення обліку працівникам бухгалтерії

Висновки

Для діяльності підприємствам необхідні основні засоби, які багато разів беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї речовинної-натуральної форми.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо.

При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма № 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення Їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

У деяких коментарях з приводу запровадження ПБО 7 висловлюється абсолютно безпідставна думка, ніби відтепер бухгалтер, крім економічної і фінансової відповідальності, повинен нести ще й інженерну, оскільки, згідно з ПБО 7, підприємство самостійно визначає термін експлуатації основних засобів, а для цього, як відомо, потрібно як мінімум розбиратися в експлуатаційних властивостях об'єктів основних засобів.

Найбільша цінність ПБО 7 - надання підприємствам права самостійно провадити амортизаційну політику, що дасть змогу визначати термін експлуатації основних засобів і обирати метод нарахування амортизації згідно з власними економічними інтересами.

Список використаної літератури

    1. Закон України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р, №996-ХIV, зі змінами і доповненнями.

    2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р, №І283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

    3. Інструкція № 291 – "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу , зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

    4. Інструкція № 114 – " Про Затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", від 10.12.99 р. № 114.

    5. МСБО - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 (переклад з англійської мови за редакцією С.Ф.Голова.) - Київ. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000.

    6. МСБО 16 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Основні засоби".

    7. МСБО 4 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Амортизація".

    8. П(С)БО 2 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 р. № 87.

    9. П(С)БО 7 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.05.2000 р. № 92.

    10. "Бухгалтерський облік фінансової оренди"/ / Все про бухгалтерський облік. 2005.№ 79.С.7-12.

    11. Бутинець Ф. А. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир, 2000р.

    12. Вербицка Л. В. " Теорія бухгалтерського обліку" Нав.- метот. Посібник . - К. : Логос, 1999 р.

    13. Голов С. М. Управленческий учет. –К., 2002 г

    14. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.

    15. Моссаковський В.І. "Облік операційної оренди в Україні" // Бухгалтерський облік і аудит. 2004. № 10.С.12-17.

    16. Мушинський Р., Токарь С. Бухгалтерський облік основних засобів за новими правилами. // Бухгалтерія. – 2008. - № 48. – с. 55-57є

    17. Сук Л., Сук П. "Облік оренди та лізингу"//Бухгалтерія в сільському господарстві, 2006 - №18.С.48-51.

    18. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств. – Львів: ЛЕЇ НБУ, 2000 р. – 485 с.

    19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. – Київ: АСК. 2000р.

    20. Ткаченко Н., Буханцева М. Бухгалтерський облік господарських операцій з купівлі та оренди транспортних засобів. // Вісник податкової служби України. – 2003 р. - № 1. – С. 50-60.

    21. Фурсов О. Основні засоби в бухгалетрському обліку після 1 липня 2000 року. // Бухгалтерія. – 2008. - № 27. – с. 50-56.

    22. Хомин П. Відмінності фінансового і податкового обліку основних засобів, як наслідок неузгодженої звітності. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003 р. – № 9. – С. 24-31.

    23. Цокол С. Щодо визначення показників нарахованої та використаної амортизації. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 101. – С. 23.

    24. Чистов Д.В., Порохина И.Ю., Слуккин П.А. Новый план счетов в системе компьютерного учета "1С: Бухгалтер 7.7". – издание 3-е. – 2002 г. – 425 с.

    25. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа предприятия. – М.: Инфора, 1996 р. – 287 с.

    26. Шеремет О., Пічугін П. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. // Податки та бухгалтерський облік. – 2007 р. - № 35-36 – С. 44-48.

    27. Шеремет О., Пічугін П. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. // Податки та бухгалтерський облік. – 2008 р. - № 38 – С. 40-45.

    28. Юровский Б. Основні засоби – передача до статутного фонду, повернення. // Консультант бухгалтера. – 2009 р. - № 41(165). – С. 4-7.

ДОДАТКИ

Пакет документів обліку операцій з основними засобами

Форма ОЗ-7

Перелік інвентарних карток основних засобів

За період: Вересень 2007 р.

№ п/п

Номер

Повне найменування

Бал

Шифр

Початк

кіл

Остат

Надходження

Ввод в експлуат

Вибуття

карти

інв

рах

аналіт

варт

варт

Дата

Номер

Дата

Номер

Дата

Номер

обл

обліку

ОЗ

ОЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

1

Автомобiль Фольксваген Гольф

10,5

33 338,80

1

31 215,30

19.10.99

22.10.99

. .

2

148

148

HP LaserJet 1100А-прiнтер+сканер

10,6

1 768,58

1

866,82

28.06.99

01.07.99

. .

3

177

177

Принтер струйный EPSON Stylus 1500

10,6

1 925,00

1

943,49

10.09.99

13.09.99

. .

4

18

18

Акумулятор РА2505UR

10,6

701,67

1

312,75

10.09.99

13.09.99

5

194

194

Сейф

10,6

607,50

1

411,16

28.07.99

31.07.99

. .

6

197

197

XEROX XC-5815 A-3 копiювальний апарат

10,6

5 124,78

1

2 770,75

26.01.99

29.01.99

. .

7

204

204

пилосос BOSCH BSF 1103

10,6

677,89

1

412,01

06.05.00

09.05.00

. .

8

217

217

Комп'ютер PC:P-III-450646,48AGPCD40xYamaha P

10,6

4 791,45

1

2 575,14

09.04.00

12.04.00

. .

9

218

218

Комп'ютер PC:P-III-450646,48AGPCD40xYamaha P

10,6

4 123,50

1

2 465,05

09.04.00

12.04.00

. .

10

221

221

комп'ютер PC:P-III-4501288,48AGPCd40xYamaha

10,6

5 481,60

1

2 731,13

25.06.00

28.06.00

. .

11

222

222

комп'ютер PC:P-III-450326,48AGPCD40xYamaha P

10,6

2 356,80

1

1 650,96

25.06.99

28.06.99

. .

12

225

225

Дошка дзаписiв 180x120 WH-108AM

10,9

923,75

1

569,39

19.12.99

22.12.99

. .

13

242

242

Набор инструментов SY-907

10,6

585,00

1

250,16

18.07.99

21.07.99

. .

14

248

248

Комп'ютер PC:P-III-450321352SbEthe

10,6

5 156,25

1

2 771,24

18.07.00

21.07.00

. .

15

251

251

Набор iнструментiв типу 31-001КАТТ110

10,6

563,45

1

354,03

18.07.00

21.07.00

. .

16

295

295

Шафа середня зi склом 1=9

10,6

1 415,00

1

836,63

20.06.99

23.06.99

. .

17

296

296

шафа 2-дверна

10,6

1 640,00

1

1 059,30

20.06.99

23.06.99

. .

18

297

297

шафа закрита низька з трьох секцiй з дошкою 1=135

10,6

3 885,00

1

2 710,61

20.06.99

23.06.99

. .

19

298

298

Шафа гардеробна

10,6

2 550,00

1

1 550,89

20.06.99

23.06.99

. .

20

299

299

Стiл помiчник

10,6

2 200,00

1

1 431,25

20.06.99

23.06.99

. .

21

300

300

Тумбочка

10,6

1 225,00

1

605,75

20.06.99

23.06.99

. .

22

301

301

стiл письмовий з тумбочкою та дошкою

10,6

6 010,00

1

4 223,51

20.06.99

23.06.99

. .

23

302

302

Кресло

10,6

237,50

1

148,11

29.09.00

02.10.00

. .

24

303

303

Крiсло шкiряне

10,6

630,00

1

439,54

29.09.00

02.10.00

. .

25

304

304

Стiл

10,6

1 023,45

1

805,84

29.09.00

02.10.00

. .


 
 

Цікаве

Загрузка...