WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Реферат

Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Реферат

Дт 68 - Кт 67-2.
Але за даними інвентаризації товарів на 1.10.97р. ( інвентаризаційний опис за формою додатку № 2) згідно з п. 12.6 Інструкції на суму ПДВ в залишку таких товарів треба було скласти бухгалтерську проводку:
Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав"
Кт 42-1 "Товарні надбавки"
Відповідне доповнення до п.12.6. Інструкції згідно зі змінами до Закону про ПДВ від 26.09.97р.
(ст. 11.11.) не внесено. У зв'язку з тим, що податковий кредит на ці товари маєвідображатись в обліку по мірі їх оплати в жовтні 1997 р. і пізніше (п.1.2) згідно з п. 12.9.2. доповнень до Інструкції на суму сплаченого при оплаті товарів ПДВ повинен бути зроблений запис:
Дт 68 субрахунок з податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав"
Кт 67-2 "З податкового кредиту"
Очевидно, що підприємства, які самостійно не врахували вказаної зміни до Закону і відобразили в обліку ПДВ на залишок товарів на 1.10.97 р. згідно з п. 12.6 Інструкції, повинні зробити відповідне сторнування ПДВ на залишок товарів, вартість яких на 1.10.97 р. не була оплачена, бухгалтерськими проводками.
Дт 68 - Кт 42-1 - на суму ПДВ сторнувальним червоним записом,
Дт 67-2 - Кт 42-1 - звичайним записом на цю ж суму
Без такого сторнування в цьому разі ПДВ на залишок неоплачених товарів виникнуть розходження в обліку податкового кредиту, розрахунковий період якого не настав, на рахунках 67 і 68.
15. Згідно з Інструкцією про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами (п. 5 Ін.), відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунка 41. Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової надбавки, що при цьому збільшується (Дт 41 - Кт 42-1).
Якщо уже такий порядок запису Інструкцією установлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарного документа, включеного до товарного чи товарно-грошового звіту, що підтверджує надходження товарів, які були передоплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки як показано в п. 14.1.
У наведеному прикладі 2 до господарської операції 2 повинен бути зроблений додатковий запис:
Дт 42-1 - Кт 41 - 104
або рівнозначний сторнувальний від'ємний запис:
Дт 41 - Кт 42-1 - 104
Для того, щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", сум ПДВ на ці товари до бухгалтерських записів в товарних і товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41 - КТ 42-1 "Товарні надбавки" необхідно ввести додаткову графу "ПДВ на передоплачені товари, що надійшли".
На перший погляд може здатись, що запис Дт 41 - Кт 42-1 (оп. 1.3., п. 14.1) на збільшення вартості товарів на суму ПДВ у складі передоплат товарів постачальникам не потрібний. Але Інструкція написана та направлена на виконання Закону і повинна виконуватись, поки вона не відмінена або не уточнена, бо вказаний запис пов'язаний з обліком валових витрат.
16. До 1.01.99 р. при оплаті товарів після їх надходження на торговельне підприємство нарахований ПДВ за товарним документом постачальника на збільшення податкового кредиту по дебету рахунка 68 не відноситься, а відображається в обліку як товарна надбавка (Дт 41 - Кт 42-1 (42-2, 42-3) і Дт 67-2 - Кт 60). Після оплати товарів відображається в обліку податковий кредит на суму сплаченого постачальнику ПДВ
( Дт 68 - КТ 51, 55, 90 і ін. і Дт 60 - Кт 67-2, п.9 і 10).
ОБЛІК ВІДВАНТАЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ОПРИБУТКОВУЮТЬСЯ
ЗА КУПІВЕЛЬНИМИ ЦІНАМИ
17. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації товарів треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, п. 72, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.93 р. № 250, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи, надані послуги".
Враховуючи відносну новизну обліку реалізації цінностей за відвантаженням ( способом нарахування ) наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації (рис. 1)
Рисунок 1
ЗАГАЛЬНА С Х Е М А
бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей
20, 40, 41 і інші 46 62
1. 1/1. 2.
67-1
4. 44. 50,51
3.
68
5. 555.
80
80
6.. 7.
18. Зміст записів на загальній схемі обліку відвантаження і реалізації цінностей:
1. Списання відвантажених (відпущених) цінностей із підзвіту матеріально відповідальної особи за фактичною собівартістю, обліковими (купівельними або продажними) цінами.
2. Відображення в обліку реалізації цінностей, відвантажених або відпущених покупцям за безготівковим розрахунком за відпускними (продажними) цінами.
3. Реалізація цінностей за готівкові грошові кошти.
4. Списання нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ, що виникло при надходженні передоплати від покупця (п.п. 19, 21).
5. Відрахування ПДВ по підсумку за місяць (п.п. 20, 21,23).
6. Списання прибутку за місяць.
7. Списання збитків за місяць.
Записи 1, 2, 4, 5, 6 і 7 застосовуються на підприємствах, що здійснюють оптово-збутову та торговельно-посередницьку діяльність.
При поверненні покупцями відвантажених (відпущених) цінностей торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених цінностей за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62 - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну вартість повернених цінностей.При визначенні суми обороту з реалізації цінностей за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по кредиту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну вартість повернених цінностей.
19. Облік відвантаження і реалізації цінностей на оптово-збутових і посередницьких підприємствах, що обліковують цінності за купівельними цінами, розглянемо на наступному прикладі.
Приклад 3. На відображення в обліку відвантаження цінностей зі складу після передоплати їх покупцем.
1.

 
 

Цікаве

Загрузка...