WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Реферат

Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Реферат

(робіт, послуг) після їх одержання треба скласти бухгалтерську проводку:
Дт 60 - Кт 51 - на суму оплати вартості одержаних цінностей, включаючи ПДВ, і одночасно треба зробити запис:
Дт 68 - Кт 67-2 - на списання нарахованого при одержанні цінностей податкового кредиту.
Отже, п. 12.9.2. доповнень до Інструкції суперечить п.3.Інструкції.
10. Відображення в обліку оплати товарно-матеріальних цінностей постачальникам двома способами не допустиме, бо викличе значні ускладнення в облікових записах, плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками. А взагалі п. 12 Інструкції відноситься лише до бухгалтерських записів у жовтні 1997р. - першому місяці чинності закону про ПДВ. Тому доповнення до Інструкції згідно з п. 12.9.2. слід було внести до п.3. Інструкції та уніфікувати записи, пов'язані з оплатою товарно-матеріальних цінностей постачальникам.
На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б спрощенню бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів у порядку, передбаченому п. 12.9.2. змін та доповнень до Інструкції:
Дт 60 - Кт 51 - на суму передоплати і післяоплати цінностей постачальникам, включаючи ПДВ, і на суму сплаченого постачальникам ПДВ і нарахованого до одержання цінностей податкового кредиту:
Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"
Кт 67-2 "З податкового кредиту"
Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається в обліку ПДВ, одержаний в складі авансових платежів від покупців (Дт - 51 - Кт - 62 і Дт 67-1 - Кт 68). В цьому разі забезпечуватиметь-ся єдинй принцип записів в обліку передоплат товарно-матеріальних цінностей.
Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису ( Дт 68 - Кт 67-2) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" необхідно виділити записи сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ОПРИБУТКОВУЮТЬСЯ
ЗА ПРОДАЖНИМИ ЦІНАМИ
11. Облік одержаних товарів за продажними цінами доцільно вести на оптових підприємствах чи товарних складах підприємств, які відпускають товари переважно своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування в цьому випадку облікових продажних цін на товари дозволяє значно спростити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік.
У разі відпуску товарів на сторону іншим платникам ПДВ товари необхідно виписувати за договірними відпускними цінами і оформити податкову накладну. В книзі номенклатурних номерів на товари або в книзі реєстрації купівельних цін чи за програмою комп'ютерного обліку товарів на складах підприємство повинно мати зафіксовані купівельні ціни на всі товари, що обліковуються за продажними цінами. Тільки в цьому разі буде можливість здійснювати контроль за рівнем і обгрунтованністю відпускних цін на товари.
12. Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого ПДВ та на суму торговельної націнки підприємства повинні збільшити вартість куплених товарів, враховуючи необхідність покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.
Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку податкового кредиту ( Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2, п. 1.2, 3) або на суму ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоплата товарів не здійснена, збільшують вартість товарів складанням бухгалтерської проводки:
Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"
Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки ( п. 5 Інструкції).
13. До 1.10.97 р. підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування нараховували торговельну націнку на купівельну вартість товарів, включаючи ПДВ. Тому після 1.10.97 р. розміри торговельної націнки повинні бути переглянені або нараховуватись на купівельну вартість товарів з додаванням ПДВ.
14. Приклад 2. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами.
Якщо в прикладі 1 (п. 6.) на одержані від постачальника товари нарахувати торговельну націнку на покриття витрат складу і роздрібної торгівлі в розмірі 24% і оприбуткувати їх на склад за продажними цінами, то в прибутковій накладній складу, виписаній на підставі товарного документа постачальника, будуть значитись товари на суму 749 грн., в тому числі:
Товари за купівельними цінами 520 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 520 104 грн.
До оплати постачальнику 624 грн.
Торговельна націнка підприємства , 24% від 520 грн. 125 грн.
Разом до оприбуткування на скдад 749 грн.
в т.ч. товарні надбавки (104+125) 229 грн.
14.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з п. 5 Інструкції необхідно зробити записи:
1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 624 :
1.1 Дт 60 - Кт 51 - 520
Дт 68 - Кт 51 - 104
1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -104
1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку:
Дт 41 - Кт 42-1 - 104
2. На оприбуткування товарів на склад за продажними цінами - 749:
2.1. Дт 41 - Кт 60 - 520
2.2. Дт 41 - Кт 42-1 - 229
Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію продажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.2) ПДВ відноситься на дебет рахунка 41 "Товари" два рази, що недопустимо і необхідно при бухгалтерських записах врахувати (п. 15).
3. На списання нарахованого податкодого кредиту - 104:
Дт 67-2 - Кт 60 - 104
14.2. При оплаті товарів після надходження їх на склад, де вони оприбутковуються і обліковуютвся за продажними цінами, записи за даними прикладу 2 будуть наступними:
1. Дт 41 - Кт 60 - 520
2. Дт 67-2 - Кт 60 - 104
3. Дт 41 - Кт 42-1 - 229
4. Дт 60 - Кт 51 - 520
5. Дт 68 - Кт 51 - 104 (див. п.п. 9 і 10)
6. Дт 60 - Кт 67.2 - 104
(Дт 68 - Кт 60 - лише після 1.01.99 р. згідно з п.3 Інструкції)
14.3. Сплата ПДВ постачальникам за товари, вартість яких станом на 1.10.97 р. не була сплачена, повинна відображатись в обліку записами: Дт 60 - Кт 51 і

 
 

Цікаве

Загрузка...