WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Реферат

Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Реферат

відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст.7.3.1).
До 1 січня 1999 р. датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) - є дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку як оплата товарів ( ст. 11.11).
2. Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими, але не оплаченими товарами включається до податкового зобов'язання наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку до 1 січня 1999 р. ( ст. 11.8., п.3 ).
Враховуючи вище викладене, розглянемо проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ, пов'язаних з надходженням і відвантаженням ( реалізацією) цінностей.
ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ
3. При надходженні цінностей на підприємство після попередньої оплати їх вартості постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:
Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"
Кт 51 "Розрахунковий рахунок", 55, 90 і інших
Одночасно на суму податкового кредиту відображаються в обліку сплата ПДВ постачальнику і нарахування податкового кредиту бухгалтерською проводкою:
Дт 60 і ін. - Кт 67-2 "З податкового кредиту"
Після одержання цінностей, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит (п.3 Ін.)
Дт 67-2 "З податкового кредиту"
Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та ін.
В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку рахунок 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 2 "3 податкового кредиту" закривається.
Рахунок 67 "Податкові розрахунки" введено до плану бухгалтерських рахунків для обліку податку на додану вартість до отримання і відвантаження попередньо оплачених постачальникам і покупцями цінностей. З внесенням змін до Закону від 26.09.97 р. (п. 1.2) на цьому рахунку обліковується також нарахований податковий кредит за цінностями, отриманими на умовах наступної оплати.
Рахунок 67 "Податкові розрахунки" слід розглядати як елемент податкового обліку, введений в систему бухгалтерських рахунків. І тому облік податкових розрахунків з ПДВ повинен вестись з дотриманням принципів синтетичного і аналітичного обліку.
4. Вважаємо, що за обліковим значенням термін "авансовий платіж" або "передоплата" стосується лише тих оплат за цінності, які надійшли або відвантажені в наступному звітному місяці. Якщо збалансування оплати та надходження чи відвантаження цінностей відбулося протягом звітного місяця, то в обліку авансовий платіж відсутній і не не повинен фіксуватись, бо на податкові розрахунки з ПДВ це не впливає. На платіжних дорученнях на передоплату цінностей постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 - Кт 51. Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті цінностей повинна бути виділена в обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків у банку. По підсумку цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування податкового кредиту (п. 3):
Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту"
Для спрощення записів в аналітичному обліку до рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та інших рахунків, на яких обліковуються розрахунки з постачальниками цінностей, з метою посилення контролю за цими розрахунками записи в аналітичному обліку по дебету і кредиту цих рахунків слід здійснювати на підставі первинних платіжних і товарних документів загальною сумою, визначеною до оплати постачальнику.
5. Згідно зі змінами до Закону України "Про податок на додану вартість" (п. 1.2) до 1 січня 1999 р. за отриманими але неоплаченими цінностями право на податковий кредит виникає у разі списання коштів з рахунку платника в рахунок оплати цінностей. Після 1.01.99 р. право на податковий кредит згідно з Законом (ст. 7.4.1) складається із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 68 - Кт 51, 55, 90 і ін. або Дт 68-Кт 60, 76).
6. Приклад 1. На облік надходження цінностей з передоплатою їх постачальнику (п. 3).
1.Підприємство здійснило передоплату цінностей постачальнику. За угодою повинно бути отримано цінностей на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ 104 грн.
2. Одержано цінності від постачальника. За товарним документом постачальника значиться:
Відпускна вартість цінностей за угодою 520 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 520 104 грн.
До оплати постачальнику 624 грн.
3. Цінності оприбутковуються за купівельними цінами на суму 520 грн.
За даними прикладу 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки:
1. На передоплату цінностей постачальнику - 624 грн., в т.ч. ПДВ - 104 грн.:
1.1. Дт 60 - Кт 51 - 520
Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість"
Кт 51 "Розрахунковий рахунок" - 104
1.2. Одночасно на суму нарахованого податкового кредиту треба скласти бухгалтерську проводку :
Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту" - 104
2. Оприбутковуються одержані від постачальника цінності за купівельними цінами - 520:
Дт 05 "Матеріали", Дт 41 "Товари" і ін.
Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", Кт 76 і ін. - 520
3. Списується нарахований при передоплаті податковий кредит (операція 1.2):
Дт 67-2 "3 податкового кредиту" - Кт 60 - 104
7. Відображення в обліку нестач, виявлених при прийманні цінностей, що надійшли на підприємство від постачальників, також пов'язане з обліком ПДВ. Виявлені в цьому разі нестачі цінностей повинні бути записані по кредиту рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" і дебету відповідних рахунків за купівельними цінами.
8. У тому разі, коли оплата цінностей здійснюється після їх надходження на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного вище прикладу 1 (п. 6) будуть наступними:
1. Дт 05, 41 і ін. - Кт 60 - 520
2. Дт 67-2 - Кт 60 - 104
3. Дт 60 - Кт 51 - 520
4. Дт 68 - Кт 51 - 104
5. Дт 60 - Кт 67-2 - 104
(Дт 68 - Кт 60 лише після 1.01.99 р. згідно з п. 3 Інструкції).
9. Так, як показано в операціях 4 і 5, повинні відображатись в обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції.
Відповідно до п. 12.9.2. змін і доповнень до Інструкції від 17.10.97р. № 218 при оплаті товарно-матеральних цінностей

 
 

Цікаве

Загрузка...