WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Реферат

Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ - Реферат

надійшли від покупців цінностей на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.:
Дт 51 - Кт 62 - 10000
3. На суму відвантажених цінностей в рахунок оплат покупців, здійснених у звітному місяці, - 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн.
Облікова фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей складає 7200 грн.
3.1. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - на вартість відвантажених цінностей за обліковими цінами (без ПДВ) - 7200
3.2. Одночасно на договірну відпускну вартість цінностей, включаючи ПДВ:
Дт 62 - КТ 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених цінностей - 9000
3.3. Дт 46 - Кт 68 - на суму ПДВ на відвантажені цінності згідно з податковими накладними -1500
( п.п. 22 - 25 ).
4. На суму ПДВ, сплаченого покупцями за цінності в складі авансових платежів (передоплат), що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, згідно із сальдовою відомістю за станом на кінець звітного місяця по дебету рахунка 62 (45 та ін.) - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:
Дт 67-1 "З податкових зобов'язань"
Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 167
Таким чином, записи в обліку на покупку і відвантаження цінностей, оплачених у звітному місяці, будуть здійснюватись у звичайному порядку без вияснення за кожною операцією надходження чи відвантаження цінностей, яка із подій сталася раніше. При цьому кореспонденція рахунків визначається без застосування рахунку 67 "Податкові розрахунки". В наступному місяці рахунок 67 застосовується лише по відношенню до ПДВ на цінності, що були передоплачені за станом на початок звітного місяця, а також на цінності, що надійшли від постачальників у звітному мусяці на умовах наступної їх оплати.
Нетрудно прийти до висновку наскільки спроститься в цьому випадку облік податкових розрахунків з ПДВ, скільки часу та коштів буде зекономлено.
39. При спрощеному бухгалтерському облікуподаткових розрахунків з ПДВ записи платежів в облікових регістрах по дебету і кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку:
39.1. По дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків підприємства в банку на надходження патежів від покупців і замовників (Дт 51 і ін. - Кт 62 і ін.) суми отриманих платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по дебету рахунка 51 - "в т.ч. ПДВ з виділенням сум ПДВ:
- в складі оплат за відвантажені цінності;
- в складі отриманих незбалансованих передоплат покупців.
На підставі підсумкових даних облікового регістру по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку мають бути зроблені записи:
1. Дт 51 - Кт 62 і ін. на всю суму оплат, отриманих від покупців і замовників згідно з платіжними документами.
2. Дт 67-1 - Кт 68 - на суми ПДВ у складі авансових платежів, одержаних від покупців і замовників за даними скальдової відомості ( п. З5).
3. Дт 46 - Кт 68 - на суму ПДВ в складі отриманих платежів за цінності, відвантажені і оплачені в звітному місяці.
Запис Дт 46 - Кт 67-1 здійснюють по підсумку за місяць за документами на відвантаження цінностей в рахунок авансових платежів, отриманих в попередніх звітних періодах.
Записи за підсумками сум ПДВ в графі "в т.ч. ПДВ" є контрольними для сум бухгалтерських проводок, вказаних в операціях 2 - 4 ( п. 38).
39.2. По кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" суми платежів постачальникам необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по кредиту рахунка 51 - "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:
- в складі оплат за отримані цінності;
- в складі незбалансованих передоплат постачальникам.
На підставі підсумкових даних облікового регістру по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку мають бути зроблені записи:
1. Дт 60 і ін. - Кт 51 і ін. - на всю суму оплати постачальникам згідно з платіжними документами.
2. Дт 68 - Кт 67-2 - на суму ПДВ в складі сплачених в звітному місяці авансових платежів постачальникам за даними сальдовоі відомості ( п. 35).
3. Дт 68 - Кт 60 і ін. - на суму ПДВ в складі платежів за цінності, отримані і оплачені в звітному місяці ( на підставі товарних документів і податкових накладних).
Записи за підсумками сум ПДВ в графі "в т.ч. ПДВ" є контрольними для сум бухгалтерських проводок, вказаних в операціях 2 і 3 (п. 37). Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів у відповідних графах облікових регістрів "в т.ч. ПДВ" є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту і податкових зобов'язань та для контролю записів ПДВ в кореспонденції з рахунками 46 і 60.
Вище розглядались спрощені записи в синтетичному обліку розрахунків з ПДВ з використанням рахунку 67 "Податкові розрахунки". Очевидно, що аналітичний облік до рахунку 67 повинен вестись в розрізі субрахунків 1 "З податкових зобов'язань" і 2 "З податкового кредиту" із записами сум ПДВ на підставі відповідних товарних і платіжних документів і податкових накладних або в спеціальних відомостях лінійно-позиційним способом. Без такого обліку неможливо забезпечити належний контроль за правильністю і повнотою розрахунків з бюджетом з ПДВ.
Враховуючи, що остаточні платежі до бюджету податку на додану вартість здійснюються за підсумком господарських операцій за звітний місяць або квартал, викладений вище порядок спрощегого обліку податкових розрахунків з ПДВ на повноту здійснення цих платежів не впливає. Такий порядок обліку вирішує лише питання спрощеного бухгалтерського обліку ПДВ та посилення контролю за платежами до бюджету, за наявністю заборгованості з ПДВ.
40. Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09.97 р., який передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишається.
Ще простішим був би облік розрахунків з податку на додану вартість, якщо відмовитись від застосування рахунку 67 "Податкові розрахунки". Функції цього рахунку вповні може виконувати рахунок 68, субрахунок "З податку на додану вартість", розрахунковий період якого настав і не настав.
ЗАМІСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЯ
41. Вище були викладені в розумінні автора проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків

 
 

Цікаве

Загрузка...