WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Методика складання ""Звіту про фінансові результати""" - Курсова робота

"Методика складання ""Звіту про фінансові результати""" - Курсова робота

При врегулюванні вказаних різниць застосовуються рахунки 17 і 54, а також зазнає змін величина витрат з податку на прибуток згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (див. детальніше в лекції 27).

Урегулювання описаних різниць відповідним чином знаходить своє відображення у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" фінансової звітності, де сума витрат з податку на прибуток збільшується або зменшується на відстрочені податкові активи та податкові зобов'язання.

Інформаційним джерелом для правильного визначення податку на прибуток і пов'язаних з ним податкових різниць є показники Декларації з податку на прибуток і розрахунки бухгалтерії. Узгодження даних фінансової й податкової звітностей відбувається в порядку, наведеному на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Порядок формування інформації про податок на прибуток

Для виконання усіх описаних дій при складанні фінансової звітності та розрахунку суми витрат з податку на прибуток необхідно обов'язково використовувати Декларацію з податку на прибуток, щоб отримати суми поточного податку на прибуток. На підставі її даних необхідно визначити різницю між податком на прибуток за П(С)БО та відповідно до податкового законодавства. Наступним етапом є відображення змін відстрочених податкових активів і зобов'язань у ф. № 1 "Баланс", розраховану суму витрат з податку на прибуток у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" (ДО 98 - КО 98). Порядок трансформації податку на прибуток відображається у розділі XII ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (див. детальніше в лекції 27).

При формуванні показників розділу 2 Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися наступного порядку (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Рекомендації щодо заповнення розділу ІІ ф. №2

Рядок ф. №2

Код рядка

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

дебет

кредит

Матеріальні витрати

230

ДО pax. 80

23, 91,92, 93, 94 (крім субрахунків 942, 943)

20,21,22, 28, 37, 38, 63,68

Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства

Витрати на оплату праці

240

ДО pax. 81

23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943)

471,472,661

Відрахування на соціальні заходи

250

ДО pax. 82

23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943)

471,472, 65

Амортизація

260

ДО pax. 83

23,91,92,93,94 (крім субрахунків 942, 943)

13

Інші

операційні витрати

270

ДО pax. 84

23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943)

10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 473, 474, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65,68

1. Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства

2. Обороти за дебетом 942 і кредитом 33, а також за дебетом 943 і кредитом 20, 22 не використовуються, оскільки відображають відповідно списання балансової вартості реалізованої іноземної валюти та собівартість реалізованих виробничих запасів

2. Бухгалтерський облік фінансових результатів

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій здійснюється на рахунку 79 "Фінансові результати". Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться за видами діяльності, для яких відкриваються відповідні субрахунки.

Рахунок 79 "Фінансові результати" має субрахунки, наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Субрахунки до рахунку 79 "Фінансові результати"

№ субрахунку

Назва субрахунку

Характеристика

791

"Результат

операційної

діяльності"

Визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації"', 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності")

792

"Результат фінансових операцій"

Визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капі галі"

793

"Результат іншої звичайної діяльності"

Визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати"

794

"Результат надзвичайних подій"

Визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом- списання втрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати"

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними підприємством самостійно.

Первинними документами для відображення накопичення фінансових результатів від різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.

На підприємстві бухгалтерський облік фінансових результатів організовується наступним чином (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема організації бухгалтерського обліку фінансових результатів

Порядок відображення у бухгалтерському обліку фінансових результатів наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Облік фінансових результатів діяльності

№ оп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено собівартість готової продукції (робіт, послуг), якщо Підприємство не використовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності"

79 "Фінансові результати"

23 "Виробництво",

26 "Готова продукція"

2

Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного періоду

79 "Фінансові результати"

441 "Прибуток нерозподілений"

3

Віднесемо на фінансові результати суми, які підлягають виключенню зі складу доходів

79 "Фінансові результати"

70 "Доходи від реалізації"

4

Віднесено па фінансовий результат витрати за елементами, якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності"

79 "Фінансові результати"

Рахунки класу 8 "Витрати за елементами"

5

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

79 "Фінансові результати"

90 "Собівартість реалізації"

6

Віднесено на фінансові результати адміністративні витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

92 "Адміністративні витрати"

7

Віднесено па фінансові результати витрати на збут, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

93 "Витрати на збут"

8

Віднесено на фінансові результати інші витрати операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

9

Віднесено на фінансові результати фінансові витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

95 "Фінансові витрати"

10

Віднесено на фінансові результати понесені протягом звітного періоду витрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

79 "Фінансові результати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

11

Віднесено на фінансові результати інші витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

97 "Інші витрати"

12

Віднесено на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток, отриманого за даними бухгалтерського обліку

79 "Фінансові результати"

98 "Податок на прибуток"

13

Віднесено на фінансові результати виграти, понесені протягом звітного періоду у зв'язку із надзвичайними подіями

79 "Фінансові результати"

99 "Надзвичайні витрати"

14

Відображено непокритий збиток звітного періоду

442 "Непокриті збитки"

79 "Фінансові результати"

15

Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації, одержаний підприємством у звітному періоді

70 "Доходи від реалізації"'

79 "Фінансові результати"

16

Віднесено на фінансові результати дохід, отриманий підприємством у звітному періоді від іншої операційної діяльності

71 "Інший

операційний

дохід"

79 "Фінансові результати"

17

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

72 "Дохід від участі в капіталі"

79 "Фінансові результати"

18

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від іншої фінансової діяльності

73 "Інші

фінансові

доходи"

79 "Фінансові результати"

19

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від звичайної діяльності, яка не є фінансовою і операційною

74 "Інші доходи"

79 "Фінансові результати"

20

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок надзвичайних подій

75 "Надзвичайні доходи"

79 "Фінансові результати"

21

Відкоригована суму надлишково списаного податку на прибуток

98 "Податок на прибуток"

79 "Фінансові результати"


 
 

Цікаве

Загрузка...