WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Примітки до фін.звітів щодо впливу змін валютних курсів на підприємство має розкривати:

• суму курсових різниць, які включені до чистого прибутку або збитку протягом звітного періоду;

• курсові різниці, включені до складу власного капіталу, а також інформацію, що пояснює різницю між сумою таких курсових різниць на початок і кінець звітного періоду.

Коли валюта звітності не співпадає з валютою країни розташування підприємства, яке звітується, слід пояснювати причину застосування іншої валюти. Також наводиться причина будь-якої зміни валюти звітності.

Коли відбувається зміна у класифікації закордонного підприємства слід розкривати:

• характер та причини зміни;

• вплив зміни у класифікації на акціонерний капітал та на чистий прибуток;

• збиток за кожний попередній наведений період, якщо зміна у класифікації відбулася на початку самого першого із наведених періодів.

Проаналізувавши дану тему, можна зробити висновок, що для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів, такими даними є фінансова звітність. Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. До неї відносяться:

• баланс;

• звіт про фінансові результати;

• звіт про рух грошових коштів;

• звіт про власний капітал;

• примітки до звітів.

1.2 Нормативно-правова база з питань складання і регулювання фінансової звітності

Таблиця 1.2.1. Нормативно-правові джерела фінансової звітності

N п/п

Найменування нормативного документу

Коли і ким виданий

Короткий зміст

1

Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (зі змінами і доповненнями)

Затверджений постановою ВРУ від 16.07.99 р №996 ХIV

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації методом подвійного запису

2

Методичні рекомендації по перевірці співставлення показників форм річної фінансової звітності підприємств

Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 9.01.2001 року №053);

Надає рекомендації по перевірці і співставленню показників форм річної фінансової звітності підприємств

3

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Затверджено наказом МінФін України 09.01.2007 №1

Цим Порядком визначається склад і принципи складання фінансової звітності та вимоги до розкриття її елементів.

4

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні

Затверджено постановою КМУ від 03.04.93 №250

Визначає порядок організації та ведення обліку в складанні та поданні бухгалтерської звітності а також відносини з цих питань підприємств і установ з органами держаної виконавчої влади, внутрішніми та зовнішніми споживачами бухгалтерської інформації

5

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" зі змінами і доповненнями

Затверджено наказом МінФін України 19.05.2005 №412

визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.

6

Про затвердження Інструкції про порядок складання оприлюднення фінансової звітності банків України (зі змінами та доповненнями)

Затверджено Постановою Національного банку України 07.12.2004 №598

Ця Інструкція визначає:склад фінансової звітності; зразки форм фінансової звітності; порядок, періодичність складання та вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності; порядок подання до Національного банку та оприлюднення фінансової звітності.

7

Правила складання звітності про виконання місцевих бюджетів

Затверджено Наказом Державного казначейства України 08.10.2004 №173

Метою складання звітності про виконання місцевих бюджетів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про стан виконання місцевих бюджетів користувачам для прийняття рішень

8

Про затвердження Змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України та внесення змін до Положення про організацію операційної діяльності в банках України

Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 18.02.2004 №56

Затверджує Зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 №566 (z0056–99) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99 за №56/3349

9

Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 27.01.2004 №27

Цей Порядок визначає правила складання та подання звітності фінансовими компаніями, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі – фінансові компанії), довірчими товариствами та юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі – лізингодавці) до Держфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

10

Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 25.12.2003 №177

Цей Порядок визначає порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками (далі – кредитні спілки) до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (далі – Держфінпослуг), установлює загальні вимоги до заповнення звітних форм та терміни їх подання

11

Про внесення змін до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Наказ Державного казначейства України №140 від 27.12.2000

Зазначає зміни до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

12

П(с) БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87

Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

13

П(с) БО №2 "Баланс"

Затверджено наказом Міністерства фінансів України №87від 31.03.99p

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

14

П(с) БО №3 "Звіт про фінансові результати"

Затверджено наказом Міністерства фінансів України №87від 31.03.99p

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

15

П(с) БО №4 "Звіт про рух грошових коштів"

Затверджено наказом Міністерства фінансів України №87від 31.03.99p

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

16

П(с) БО №5 "Звіт про власний капітал";

Затверджено наказом Міністерства фінансів України №87від 31.03.99p

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

17

П(с) БО №6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. №137

Цим Положенням (стандартом) визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності

18

П(с) БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39 (В текст внесено зміни та доповнення Наказами Міністерства фінансів України від 30 листопада 2000 р. №304)

Положення (стандарт) 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма №1 м) і Звіту про фінансові результати (форма 2 м) та порядок заповнення його статей


 
 

Цікаве

Загрузка...