WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Методика і техніка складання фінансової звітності - Курсова робота

Нова редакція Статуту затверджена Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Алло" (Протокол №80 від 15.12.2005 року) та зареєстрована 27.12.2005 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області за номером 12241050021000472. Основні відомості про підприємство наведені в таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку:

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Алло"

Скорочене найменування

ТОВ "Алло"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30012848

Код території за КОАТУУ

1210136300

Територія (область)

Україна

Район

Ленінський район

Поштовий індекс

49000

Населений пункт

м. Дніпропетровськ

Вулиця, будинок

вул. Юдіна. 6

Міжміський код та телефон

+38 (056) 790–27–72

Факс

+38 (056) 790–27–40

E-mail

www адреса

www.allo.ua

Товариство взяте на облік у Державній податковій інспекції в Ленінському районі м. Дніпропетровська 26.01.2007 року (у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства) за №4340.

  • продаж засобів зв'язку (мобільних телефонів), їх підключення, експлуатація, сервісне обслуговування;

  • надання послуг, пов'язаних з організацією міського, міжнародного зв'язку, радіозв'язку та IP телефонії;

  • виробництво товарів народного споживання та продукції виробнично-технічного призначення, надання послуг юридичним та фізичним особам;

  • торговельна діяльність в сфері оптової. роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Аналіз фінансового стану Компанії складається з структурного аналізу балансового звіту, розрахунку та аналізу фінансових показників, що розраховані на основі фінансової звітності Компанії за 2005–2007 роки.

Структурний аналіз балансу (таблиця 2.3.2).

Таблиця 2.3.2. Актив балансу

Актив

2007

2006

2005

На кінець звітного періоду

Частка в балансі

На кінець звітного періоду

Частка в балансі

На кінець звітного періоду

Частка в балансі

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

1 013

0.46%

879

0.45%

89

0,11%

Первісна вартість

1 124

-

1 622

-

270

-

Знос

(111)

-

(743)

-

(81)

-

Основні засоби:

Залишкова вартість

18 381

8.34%

14 425

7.46%

2,824

3,51%

Первісна вартість

25 963

-

18 133

-

4,174

-

Знос

(7 582)

-

(3 708)

-

(1,351)

-

Довгострокові фінансові інвестиції

5 750

2.61%

-

-

-

-

Усього за розділом І

25 144

11.40%

15 304

7.91%

2,913

3,62%

ІІ. Оборотні активи

Запаси

118 083

53.55%

124 211

64.26%

54,419

67,72%

Векселі одержані

889

0.40%

102

0.05%

102

0,13%

Дебіторська заборгованість за товари. роботи. послуги

24 092

10.93%

9 803

5.07%

6,395

7,96%

Дебіторська заборгованість за розрахунками

13 724

6.22%

8677

4.49%

423

0,53%

Інша поточна дебіторська заборгованість

2 512

1.14%

998

0.52%

1,786

2,22%

Поточні фінансові інвестиції

-

0.00%

4

0.00%

-

0,00%

Грошові кошти та їх еквіваленти

26 048

11.81%

17 047

8.82%

11,868

14,77%

Інші оборотні активи

4 574

2.07%

12 102

6.26%

2,288

2,85%

Усього за розділом ІІ

189 922

86.13%

172944

89.47%

77,281

96,17%

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

5 432

2.46%

5 049

2.61%

161

0,21%

Баланс

220 498

100%

193 297

100%

80,355

100%

Активи компанії зосереджені в оборотних коштах та ліквідних активах, що дає можливість зробити висновок про те, що Компанія здатна покривати свої зобов'язання.

Таблиця 2.3.3. Пасив балансу

Пасив

2007

2006

2005

На кінець звітного періоду

Частка в балансі

На кінець звітного періоду

Частка в балансі

На кінець звітного періоду

Частка в балансі

І. Власний капітал

Статутний капітал

1000

0,45%

1 000

0.52%

1000

1,24%

Інший додатковий капітал

8

0,00%

9

0.00%

12

0,01%

Нерозподілений прибуток

15 987

7,25%

8 211

4.25%

2,247

2,80%

Неоплачений капітал

0.00%

(966)

(1,20%)

Усього за розділом І

16 995

7,71%

9 220

4.77%

2294

2,85%

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

360

0,16%

-

0.00%

-

0.00%

Усього за розділом ІI

360

0,16%

-

0.00%

-

0.00%

ІIІ. Довгострокові зобов'язання

-

-

-

Довгострокові кредити банків

48 230

21,87%

-

0.00%

-

0.00%

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

1 965

0,89%

63 653

32.93%

19,717

24,54%

Відстрочені податкові зобов'язання

988

0,45%

1 191

0.62%

104

0,13%

Інші довгострокові зобов'язання

11 577

5,25%

11 577

5.99%

14,764

18,37%

Усього за розділом ІII

62 760

28,46%

76 421

39.54%

34585

43,04%

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

8 710

3,95%

16 844

8.71%

12,847

15,99%

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

9 319

4,23%

-

0.00%

-

0.00%

Векселі видані

100 371

45,52%

80 024

41.40%

3507

4,36%

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

12 273

5,57%

970

0.50%

23,146

28,80%

Поточні зобов'язання за розрахунками:

0,00%

0.00%

0,00%

з одержаних авансів

276

0,13%

443

0.23%

3,180

3,96%

з бюджетом

258

0,12%

199

0.10%

45

0,06%

зі страхування

26

0,01%

16

0.01%

51

0,06%

з оплати праці

699

0,32%

406

0.21%

97

0,12%

Інші поточні зобов'язання

8 451

3,83%

8 754

4.53%

604

0,75%

Усього за розділом ІV

140 383

63,67%

107 656

55.69%

43,477

54,11%

Баланс

220 498

100,00%

193 297

100%

80,355

100%


 
 

Цікаве

Загрузка...