WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика визначення фінансових результатів на підприємстві - Курсова робота

Методика визначення фінансових результатів на підприємстві - Курсова робота

791 "Фінансовий результат від основної діяльності",

792 "Фінансовий результат від фінансових операцій",

793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності",

794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій".

Враховуючи, що підприємства звичайно здійснюють різні види основної діяльності (виробництво продукції, роботи, послуги, торгівля тощо), а для обліку фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 79 "Фінансові результати" виділено один субрахунок, то в аналітичному обліку до субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" необхідно виділити фінансові результати за видами основної діяльності аналогічно як це зроблено на рахунках 70 "Доходи від реалізації" і 90 "Собівартість реалізації". Без цього не можливий ефективний аналіз фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Сальдо рахунків 74 "Інші доходи" і 97 "Інші витрати" списуються в кінці року на субрахунок 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності". В такий спосіб визначається фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

Записи в синтетичному обліку протягом року за кредитом рахунків доходів та за дебетом рахунків витрат здійснюють в кореспонденції рахунків, вказаній до кожного рахунку в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Протягом року фінансовий результат від господарсько-фінансової діяльності підприємства - прибуток або збиток визначається оперативно без відображення на бухгалтерських рахунках тільки в Звіті про фінансові результати підприємства. Аналогічно визначається фінансовий результат від фінансових операцій та від надзвичайних подій.

Економічний зміст доходів і витрат, що обліковуються на окремих синтетичних рахунках і субрахунках розкривається за їх видами (статтями) в аналітичного обліку до цих рахунків.

На виробничих підприємствах собівартість випущеної готової продукції, незавершеного виробництва та реалізованої продукції визначаються за виробничою собівартістю. Загальногосподарські та інші витрати до собівартості продукції не включаються і відображаються на окремих рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші операційні витрати" і списуються безпосередньо на дебет субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" в установленому порядку в кінці року.

Таким чином, основна відмінність бухгалтерського обліку фінансових результатів, в тому, що доходи і витрати, пов'язані з реалізованою продукцією (товарами, роботами, послугами), обліковуються протягом року відповідно на рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації" та інших з оперативним визначенням фінансових результатів за звітні періоди (квартал, півроку) в Звіті про фінансові результати. В бухгалтерському обліку фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства визначається і відображається на бухгалтерських рахунках тільки заключними записами на списання сальдо доходів і витрат за звітний рік. Сальдуванням доходів і витрат від основної (операційної) діяльності на субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" визначають балансовий прибуток (збиток) за звітний рік станом на 1 січня.

Схема обліку фінансових результатів і використання прибутку

Приклад методики розрахунку фінансового результату

На протязі жовтня оприбутковано на склад 15 одиниць готової продукції, собівартість одиниці склала 1200 грн. За 8 од. готової продукції отримано від покупця на розрахунковий рахунок 15000 грн. (з ПДВ). Продукцію відвантажили.

Розрахунок фінансового результату за жовтень та бухгалтерські проводки.

1. Надходження готової продукції на склад

15х1200=18000 грн.

Д. 26 К. 23 — 18000 грн.

2. Відвантажено

8х1200=9600 грн.

Д. 901 К. 26

3. Доход від реалізації за 8 одиниць продукції = 15000 грн.

Д. 311 К.701

4. ПДВ = 1/6 від 15000 = 2500 грн.

Д. 701 К. 641

5. Скоригований доход

15000 – ПДВ = 12500 грн.

Д.701 К.79

6. Витрати = вартість відвантаженої (придбаної у постачальників) продукції, тобто в данному випадку – собівартість проданної покупцю продукції = 9600 грн.

Д. 79 К.901

7. оподатковуваний прибуток

12500 – 9600 = 2900 грн.

8. Податок на прибуток підприємства

30% х 2900 = 870 грн.

Д.79 К.98

9. Фінансовий результат (чистий прибуток)

2900 – 870 = 2030

Практичне завдання

19. Підприємство отримало дохід в сумі 50 000 грн. Видатки, пов'язані з отриманням доходів складають 35 грн. Розрахувати суму податку на прибуток та скласти бухгалтерські кореспонденції.

Рішення:

Сума податку на прибуток (50000 – 35) х 30% = 14989 грн. 50 коп.

Найменування проводки

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Отримано дохід

301

701

50000,00

віднесено чистий дохід від реалізації на фінансовий результат

701

791

49065,00

Видатки, пов'язані з отриманням доходів

-

-

35,00

Списано видатки, пов'язані з отриманням доходів на фінансовий результат

791

-

35,00

Нараховано податок на прибуток від оподатковуваного прибутку

981

641

14989,50

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

791

981

14989,50

Список використаної літератури

 1. П(С)БО 2 "Баланс", затверджено наказом МФУ 31.03.99 № 87. // Бухгалтерський облік і аудит № 6,1999. - С. 17-21

 2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир: ЖІТІ; 2001.- 288 с.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 336 с.

 4. Бухгалтерський облік в Україні [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; ред. Р.Л. Хом`як. - 7-е вид., доп. і перероб. - Львів : Інтелект-Захід, 2008. - 1224 с.

 5. Гольцова С.М. Бухгалтерський облік [Текст]: навчальний посібник / С. М. Гольцова, І.Й. Плікус. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 254 с.

 6. Деречин, В.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний посібник / В. В. Деречин, М. М. Кізім; Мін-во освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т. - К.: ЦНЛ, 2006. - 352 с.

 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м. : б. и.], 1999. - Б. ц.

 8. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / В. Э. Керимов. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 704 с.

 9. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Чернігівський держ. технолог. ун-т ; ред. В. С. Лень. - К.: ЦНЛ, 2006. - 696 с.

 10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] : наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : закон України / Україна. Закон. - [Б. м. : б. и.], 1999. - Б. ц.

 12. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 2007.

 13. Свідерський, Є.І. Облік діяльності суб`єктів малого підприємництва [Текст]: навчальний посібник / Є.І. Свідерський, Д. Є. Свідерський; Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2008. - 472 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...