WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика визначення фінансових результатів на підприємстві - Курсова робота

Методика визначення фінансових результатів на підприємстві - Курсова робота

Облік фінансових результатів діяльності

oп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено собівартість готової продукції (робіт, послуг), якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності"

79 "Фінансові результати"

23 "Виробництво", 26 "Готова продукція"

2

Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного періоду

79 "Фінансові результати"

441 "Прибуток нерозподілений"

3

Віднесено на фінансові результати суми, які підлягають виключенню зі складу доходів

79 "Фінансові результати"

70 "Доходи від реалізації"

4

Віднесено на фінансовий результат витрати за елементами, якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності"

79 "Фінансові результати"

Рахунки класу 8 "Витрати за елементами"

5

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

79 "Фінансові результати"

90 "Собівартість реалізації"

6

Віднесено на фінансові результати адміністративні витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

92 "Адміністративні витрати"

7

Віднесено на фінансові результати витрати на збут, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

93 "Витрати на збут"

8

Віднесено на фінансові результати інші витрати операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

9

Віднесено на фінансові результати фінансові витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

95 "Фінансові витрати"

10

Віднесено на фінансові результати понесені протягом звітного періоду витрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

79 "Фінансові результати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

11

Віднесено на фінансові результати інші витрати, понесені протягом звітного періоду

79 "Фінансові результати"

97 "Інші витрати"

12

Віднесено на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток, отриманого за даними бухгалтерського обліку

79 "Фінансові результати"

98 "Податок на прибуток"

13

Віднесено на фінансові результати витрати, понесені протягом звітного періоду у зв'язку із надзвичайними подіями

79 "Фінансові результати"

99 "Надзвичайні витрати"

14

Відображено непокритий збиток звітного періоду

442 "Непокриті збитки"

79 "Фінансові результати"

15

Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації, одержаний підприємством у звітному періоді

70 "Доходи від реалізації"

79 "Фінансові результати"

16

Віднесено на фінансові результати дохід, отриманий підприємством у звітному періоді від іншої операційної діяльності

71 "Інший операційний дохід"

79 "Фінансові результати"

17

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі

72 "Дохід від участі в капіталі"

79 "Фінансові результати"

18

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від іншої фінансової діяльності

73 "Інші фінансові доходи"

79 "Фінансові результати"

19

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від звичайної діяльності, яка не є фінансовою і операційною

74 "Інші доходи"

79 "Фінансові результати"

20

Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок надзвичайних подій

75 "Надзвичайні доходи"

79 "Фінансові результати"

21

Відкориговано суму надлишково списаного податку на прибуток

98 "Податок на прибуток"

79 "Фінансові результати"

На рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображається виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), нарахована або отримана підприємством у звітному періоді наростаючим підсумком з початку року. Для визначення на цьому рахунку чистого доходу підприємства на дебеті рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображають податки, що підлягають сплаті з доходу (податок на додану вартість і акцизний збір), а також частину доходу, що передається іншим підприємствам за договорами про спільну діяльність, за договорами комісії і ін.

На рахунку 71 "Інший операційний дохід відображаються дохід від реалізації інших оборотних активів, іноземної валюти, дохід від операційної оренди активів, одержані штрафи, пені, неустойки та інші доходи.

На рахунку 74 "Інші доходи" відображаються доходи від інших операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності (від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, від реалізації фінансових інвестицій, від реалізації майнових комплексів та інші.

На рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість готової продукції (робіт, послуг) або собівартість придбаних товарів, реалізованих у звітному періоді.

На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" відображаються витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованих виробничих запасів, іноземної валюти, визнані штрафи, пені, неустойки та інші витрати операційної діяльності.

На рахунку 97 "Інші витрати" відображаються витрати від інших операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності (собівартість реалізованих основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, реалізованих майнових комплексів та інші.

З метою розмежування доходів і витрат від звичайної діяльності (операційної або основної та іншої), а також надзвичайних подій для обліку доходів і витрат Планом рахунків передбачені відповідні взаємопов'язані субрахунки. Наприклад, доходи і витрати підприємства обліковуються на окремих субрахунках до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації" і 79 "Фінансові результати".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" для розмежування доходів від основної діяльності має субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції",

702 "Дохід від реалізації товарів",

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

704 "Вирахування з доходу.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" для розмежування витрат на основну діяльність має субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції",

902 "Собівартість реалізованих товарів",

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

Рахунок79 "Фінансові результати" для розмежування в обліку фінансових результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій має субрахунки:


 
 

Цікаве

Загрузка...