WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

    • Установчі документи ТОВ "Валтекст" (статут підприємства)

    • Регістри синтетичного і аналітичного обліку

    • Первинні документи.

    • Бухгалтерська та статистична звітність.

Відповідальність за подання достовірної фінансової звітності несе керівництво даного підприємства. Обов'язком аудитора, на основі проведеної аудиторської перевірки, що ми здійснили є надання об'єктивної та неупередженої думки щодо достовірності подання фінансової звітності ТОВ "Валтекст". Розмір суттєвості визначався відповідно до виявлених під час аудиту відхилень. Перевірка здійснювалась вибірковим способом. Дослідження підтверджують суми та розкриття, що містяться у фінансовій звітності.

Ми вважаємо, що аудиторська перевірка, проведена нами, забезпечує об'єктивність формування наданої думки щодо оцінки сум та інформації, що міститься у фінансовій звітності. Період перевірки з 01.01.08р. по 31.12.08р.

Аудиторською перевіркою встановлено:

Розділ 1 Основні відомості

1.1 Бухгалтерський облік в товаристві ведеться в відповідності з прийнятою обліковою політикою підприємства згідно Наказу підприємства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику" № 71 від 30. 06.2000 р із застосуванням методу подвійного запису господарських операцій згідно діючого на той період законодавства, та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №99б-ХІV

1.2 Основні відомості

Показник

Значення

1

Повне найменування емітента

Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекст"

2.

Скорочене найменування

ТОВ "Валтекст"

3

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

4

Код підприємства за ЄДРПОУ

110010083

5

Форма власності

Приватна

6

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі

№06458 від 15.06.2000р.

7

Орган, що видав свідоцтво

Сумська районна держадміністрація

8

Юридична адреса

40023 м. Суми, вул. Островського 34-а

9

Телефон

8 0542 Тел.: 34-56-86

10

Розрахунковий рахунок

260031274524

11

МФО

300335

12

Назва банку

АКБ "Надра"

13

Основні види діяльності

Виробництво та оптова продажа меблів, послуги з монтажу меблів.

1

Генеральний директор

Поштар Олексій Андрійович (з 20.06.2000 року по теперішній час)

15.

Найменування, місцезнаходження, телефон аудиторської фірми, з якою укладено угоду

ТОВ "Суми-Аудит". Суми. вул. Ковпака 4 : свідоцтво внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 000879 Аудиторською палатою України 23.01.2005 р. реєстраційний №0125. Тел./факс: (054)245-38-65

1.3 Назва товариства, його форма власності відповідають Статуту та відображені в балансі представлені правильно, без зауважень.

Розділ 2 Аудит касових операцій

1) Аудиторською перевіркою встановлено відсутність підпису керівника підприємства ТОВ "Валтекст" в касовій книзі цим самим порушено дотримання Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджено Правлінням Національного банку України 19.02.2001 №72, п.4.2.

2) Виявлено виправлення в касовій книзі – порушено Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджено Правлінням Національного банку України 19.02.2001 №72, п.4.2.

3) При проведенні інвентаризації виявлено нестачу готівки в касі на суму 15 грн. Цим самим порушено Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджено Правлінням Національного банку України 19.02.2001 №72, п. 4.8.

Пропозиції: стягнути штраф з касира (Указ Президента України від 12.06.95 №436 "Про застосування штрафних санкції за порушення норм по регулюванню обігу готівки").

3.1) Виявлено невідповідність між даними касової книги та видатковим касовим ордером на суму 100 грн. - порушено Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджено Правлінням Національного банку України 19.02.2001 №72, п. 4.3.

Пропозиції: зробити корегувальні записи в касовій книзі коректурним способом.

3.2) Встановлено безпідставна видача грошей доярці Лазаренко Г. М. - порушено Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджено Правлінням Національного банку України 19.02.2001 №72, п. 3.13.

Пропозиції: утримати видану суму (200 грн.) із заробітної плати столяра Лазаренко Г. М. і одразу ж сплатити всі податки, які утримуються із заробітної плати.

4) В чековій книжці, що знаходяться в касі підприємства, аудитором виявлено наявність підписів керівника підприємства і головного бухгалтера, які скріплені печаткою на чеках № 256381-256383. цим самим порушено Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджено Правлінням Національного банку України 19.02.2001 №72, п. 2.1.

5) Встановлене нецільове використання коштів. - Порушено Порядок, п. 2.17. Необхідно стягнути з касира штраф згідно з Указом Президента України від 12.06.95 №436 "Про застосування штрафних санкції за порушення норм по регулюванню обігу готівки" (зі змінами і доповненнями).

6) Виявлено видачу коштів під звіт інженеру Гуртовенко В. Ф. При наявності його заборгованості перед підприємством в сумі 100 грн по невикористаних раніше підзвітних сумах.

Пропозиції: нарахувати штраф в сумі 12,5 грн. Внести інженеру Гуртовено В.Ф. В касу кошти в сумі 62,5 грн.

7) Встановлено нецільове використання коштів підприємством в сумі 800 грн. - Порушено Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджено Правлінням Національного банку України 19.02.2001 №72, п. 2.13. Комерційний директор Рушійло К. Д. Правильно склав авансовий звіт на суму 300 грн. і вчасно повернув невикористані кошти в касу підприємства в сумі 500 грн.

Розділ 3 Аудит матеріальних цінностей

1) На основі порівняльної відомості результатів річної інвентаризації матеріальних запасів виявлено на центральному складі підприємства нестачу фурнітури марки CR-22-12 кількістю 5 компл. на загальну суму 700 грн., а також лишки фурнітури марки GM-14 кількістю 5 компл. на загальну суму 1500 грн.. На складі ПММ встановлено лишки бензину АИ-76 кількістю 50 л. на загальну суму 70 грн. та лишки дизпалива кількістю 250 л. на загальну суму 850,0 грн., а також нестачу бензину АИ-95 кількістю 120 л. загальну суму 440,0 грн.

В письмових поясненнях завідуючих складами відмічено, що результати відхилень могли бути за рахунок пересортиці. На основі розпоряджень керівника підприємства в бухгалтерії нестачі віднесено на "Інші витрати операційної діяльності", а не на винних осіб. Лишки відображені в складі доходів на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Договори про матеріальну відповідальність із завідуючими складами укладено.

2) На підприємстві 1.01.2007 р. матеріали, які було використано на збут продукції – (1000 грн) в бухгалтерському обліку віднесені на загальногоспо-дарські витрати, а також безпідставно нараховано ПДВ на суму 1600 грн. – порушено порядок ведення обліку запасів.

3) В ТОВ "Валтекст" 25.06.2007 року були безпідставно оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети (на суму 1800 грн., в т.ч. ПДВ – 300 грн.,) строк використання яких менше 1 року на рахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", в результаті була безпідставно нарахована амортизація на малоцінні необоротні активи, а також в бухгалтерському обліку сума ПДВ була віднесена на рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" – заниження податку на додану вартість.

4) На підприємстві при проведенні квартальної інвентаризації запасів, встановлено, що товари передані на консигнацію агенту (30000 грн, включаючи націнку 20%) були включені до складу запасів станом на 30.06.2007 р., порушення - невиправдане збільшення кількості товарів, що за Пп..5.9 ЗУ "Про податок на прибуток" завищує прибуток та податок на прибуток.

5). Безкоштовна (безоплатна) передача лікарні продуктів харчування в обліку підприємства списана на рахунок загальногосподарських витрат, а не на рахунок 949 "Інші витрати операційної діяльності" та не нараховано ПДВ на суму переданих продуктів (60 грн.)


 
 

Цікаве

Загрузка...