WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

Методика аудиту звіту про фінансові результати - Курсова робота

Як правило, найбільшу питому вагу у доходах підприємства складають доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Величина цього доходу залежить від кількості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) і реалізаційної ціни. Тому аудитору необхідно за обраним методом організації перевірки (суцільний, вибірковий) перевірити чинники, які впливають на достовірність відображеної в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності інформації щодо доходів від реалізації.

У першу чергу, необхідно перевірити відповідність інформації щодо кількості відвантаженої продукції за даними складу та даними документів на відвантаження продукції. Приклад робочого документу наведено в Додатку Е.

При виявленні значної кількості фактів відхилення даних складського обліку від даних документів на реалізацію аудитору необхідно розширити межі аудиторського дослідження.

При перевірці доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) необхідно уважно вивчити відповідність цін реалізації за документами на реалізацію цінам, установленим відповідними калькуляціями. В разі виявлення відхилень аудитор розраховує суму недоодержаних доходів, з'ясовує причини відхилень, шляхом заслуховування пояснень відповідальних осіб.

Ця інформація необхідна, в першу чергу, для внутрішніх користувачів (власників, адміністрації), але може бути цікавою (якщо суми суттєві) і для зовнішніх користувачів.

Результати такої перевірки фіксують у робочому документі. (Додаток Ж)

Якщо за даними цієї перевірки встановлено значну кількість фактів відхилення цінах, то необхідно розширити межі вибіркового дослідження.

За встановленими фактами відхилень у цінах реалізації аудитор проводить детальне дослідження, в результаті якого встановлює:

  • яким покупцям продукція відвантажена за цінами, нижчими за встановлені калькуляцією;

  • як це відбилося на доходах підприємства;

  • хто з персоналу санкціонував таку реалізацію;

  • чи була в тому виправдана необхідність.

Результати аудиторського дослідження відхилень у цінах реалізації аудитор відображає в робочому документі. (Додаток Ж)

Залежно від суттєвості інших груп доходів аудитор приймає рішення щодо їх перевірки й аналогічно проводить аудиторське дослідження.

Із метою підготовки висновку всі виявлені порушення і помилки аудитор відбиває у робочому документі. (Додаток К)

При проведенні аудиту необхідно перевірити дотримання порядку підготовки рішень про розподіл прибутку акціонерного товариства, своєчасного його прийняття Так, Правління акціонерного товариства зобов'язане протягом 30 календарних днів після закінчення фінансового року скласти звіт про стан справ в акціонерному товаристві за минулий рік, подати його ревізійній комісії акціонерного товариства запросити для підготовки аудиторського висновку за звітний період незалежного аудитора.

Аудитор повинен подати Правлінню акціонерного товариства свій висновок і Звіт про результати аудиту фінансової звітності. Одночасно Правлінню подає свій висновок ревізійна комісія.

При проведенні аудиту необхідно звернути особливу увагу на наявність акту ревізійної комісії. Адже, як засвідчує практика, бувають випадки, коли акти перевірок ревізійної комісії відсутні. А за наявності вони інколи обмежуються вказівками на незначні порушення й фіксацією результатів поверхового аналізу фінансово-господарської діяльності за звітний рік.

Правління зобов'язане одночасно з річним балансом підготувати до загальних зборів акціонерів рішення щодо розподілу балансового прибутку, тобто показати:

  • розмір балансового прибутку;

  • розмір відрахувань до резервного фонду;

  • розподіл чистого прибутку між акціонерами;

  • розмір нерозподіленого прибутку.

Правління після перегляду звіту має подати свій висновок разом із матеріалами ревізійної комісії аудиторської перевірки наглядовій Раді акціонерного товариства. Наглядова Рада акціонерного товариства готує свій звіт протягом 15 днів після отримання необхідних матеріалів від Правління акціонерного товариства, але не пізніше 90 календарних днів із дня завершення звітного року. Правління акціонерного товариства скликає загальні збори акціонерів для заслуховування і затвердження річного балансу й звіту про стан справ, а також прийняття рішення про розподіл прибутку. Загальні збори акціонерів повинні відбутися не пізніше, ніж через 120 днів після закінчення звітного року. Загальні збори акціонерів після доповіді Правління приймають остаточне рішення щодо розподілу балансового прибутку.

В рішенні зазначаються:

  • розмір балансового прибутку;

  • частина прибутку, яка виплачується акціонерам у вигляді дивідендів;

  • сума прибутку, яка відраховується в резервний та інші фонди, передбачені законом або створені за рішенням загальних зборів акціонерів;

  • сума нерозподіленого прибутку.

Рішення загальних зборів акціонерів відображається в протоколі До нього додаються перелік учасників загальних зборів, повідомлення про скликання зборів і протокол мандатної комісії. Необхідно впевнитися, чи передано органу Правління, який веде реєстр акціонерів, копію протоколу загальних зборів акціонерів. Виконання передбаченого порядку розподілу прибутку перевіряється за даними бухгалтерського обліку.

2.2 Документальне оформлення результату аудиторської перевірки

Розглянемо процес проведення аудиту на прикладі підприємства ТОВ "Валтекст".

Першим складається довідка про клієнта.

Довідка

 1. Назва підприємства (згідно із статутом) ТОВ "Валтекст"

 2. Вищестояща організація: --------

 3. Юридична адреса підприємства: м Суми, вул.Мира,65

 4. Розрахунковий рахунок, банк, (МФО):п/р260082549 АКБ "Надра" МФО156478

 5. Свідоцтво про статистичні коди № 9565 від 19 червня 2000 року

 6. Код по ЗКПО 5497721689

 7. Форма власності (підкреслити) – (державна, приватна, колективна)

 8. Організаційно-правова форма підприємства (державне підприємство; КСГП, АТ, ТОВ) (підкреслити)

 9. Керівник (ПІБ) Поштар Олексій Анатолійович

9.1. Код, телефони (054) 2050245

 1. Головний бухгалтер (ПІБ) Голуб Роман Андрійович

10.1. Код, телефони (054) 2492865

 1. Головний економіст (ПІБ) Губа Євген Сергійович

11.1. Код, телефони (054) 3346421

 1. Коротка характеристика підприємства:

  1. Чисельність працюючих 150 чол., пенсіонерів 15 чол.

  2. Земельна площа 1,2га.

  3. Види продукції та послуг на підприємстві Виробництво меблів

  4. Рівень рентабельності 25 %

  5. Вартість основних засобів (балансова/залишкова): 150000грн/120000грн

 2. Примітка: Вид договору аудит річної бухгалтерської звітності

Дата складання документа 4 Березня 2008 року

Довідку складав аудитор Левковська Тетяна Анатоліївна

Другим етапом складається анкета.

Анкета

для опитування керівника підприємства-замовника

при проведенні аудиторської перевірки

 1. Вид діяльності Вашого підприємства: виробнича, комерційна, наукова, інша (зазначити яка).

 2. Форма власності колективна

 3. Мета діяльності Вашого підприємства отримання прибутку

 4. Чи проводилась реструктуризація підприємства і коли ? ні

 5. Якими формами прийняття рішення Виробництв віддаєте перевагу?

Одноосібним, колегіальним, колективним.

 1. Які форми контролю застосовуються на Вашому підприємстві?

Внутрішній аудит, зовнішній аудит, внутрішні ревізії (потрібне підкреслити).

 1. Чи організовано на Вашому підприємстві внутрішній аудит ? Так. Ні. (потрібне підкреслити).

 2. Хто на Вашому підприємстві здійснює облікову діяльність ? (потрібне підкреслити). Штатний бухгалтер. Бухгалтер-сумісник. Бухгалтерія (штат). Інші (зазначте хто).

 3. Чи є у Вас труднощі в організації проведення обліку ? Так. Ні.

 4. Зазначте причини цих труднощів:

 5. Перелічіть джерела формування інформаційно-правової бази на підприємстві: Законодавчі акти. Органи державної влади. Спеціальна література. Інформаційні системи. Інші

 6. Чи є у Вас потреба в консультаційних послугах ? Так.

Консультаційні послуги з яких проблем Вам потрібні ?

Створення організаційної структури

Організації технологічного процесу

Аналізу результатів фінансової діяльності

Техніки ведення бухгалтерського обліку

Розробки стратегії розвитку підприємства

 1. Освіта вища економічна

 2. Загальний стаж роботи 15 років

 3. Стаж роботи на керівні посаді 3 роки

 4. Вік 35 років

Третім етапом складається Лист-зобов'язання про згоду на проведення аудиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...