WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиту готової продукції та ії реалізації - Курсова робота

Методика аудиту готової продукції та ії реалізації - Курсова робота

контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції, організацією розрахунку з покупцями;

вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) та їх облік.

Виконання цих задач задежить від ритмічності роботи підприємства, правильної організації збуту та складського господарства, вчасного документального оформлення господарських операцій.

В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності до П(С)БО 9 "Запаси" за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

П(С)БО 16 "Витрати" визначає два поняття собівартості готової продукції:

1) собівартість реалізованої продукції;

2) виробнича собівартість продукції.

До виробничої собівартості продукції входять наступні витрати (див. рис.7.24).

Рис. 2. Склад витрат виробничої собівартості готової продукції

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть застосовуватися методи, передбачені П(С)БО 9 "Запаси".

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна вартісна (по дебету рахунку 901 "Собівартість реалізації готової продукції"), та оцінка, що визначаються за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції").

Собівартість реалізованої продукції складається з наступних витрат (рис. 7.25).

Рис. 3. Склад собівартості реалізованої готової продукції

Оскільки готова продукція в бухгалтерському обліку відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, то виникає необхідність в уцінці готової продукції, порядок проведення якої аналогічний уцінці виробничих запасів.

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, вяких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю.

В бухгалтерії на підставі приймально-здавальних документів складається накопичувальна відомість випуску готової продукції, дані якої використовують для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.

Аналітичний облік готової продукції на підприємствах ведеться за місцями її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.

На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових відомостях, оборотних відомостях або книзі складського обліку) готова продукція обліковується у кількісному вираженні.

Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання може бути організований декількома способами:

1) в сортових картках складського обліку, при якому в бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання;

2) безкартковим способом, при якому за допомогою ЕОМ кожен день складають оборотні відомості обліку випуску продукції з виробництва і руху готових виробів у розрізі складів та інших місць зберігання. Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.

У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.

У кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.

Для обліку виготовленої продукції планом рахунків передбачено два рахунки – 26 та 27 (табл. 7.14).

Таблиця 1

Характеристика рахунків 26 "Готова продукція" та 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

Назва та шифр

Призначення рахунку

По дебету відображається

По кредиту відображається

Облікові регістри

Місце в звітності

26 "ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ"

Для узагальнення інформації про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством

Надходження готової продукції власного виробництва за первісною вартістю

Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції

Журнал-ордер

№ 10

Баланс

(ф. № 1)

р. 130

27 "ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції

Надходження сільськогосподарської продукції

Вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо

Журнал-ордер

№ 11

Основні операції з руху готової продукції відображені на рис.4

Дт 26 "Готова продукція" Кт

Рис. 4. Схема типових операцій по рахунку 26 "Готова продукція"

Основні бухгалтерські проводки по обліку

готової продукції і її реалізації відображені на рис.5:

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Попереднє відвантаження:

1

Отримана продукція з виробництва на склад

26

23

2

Відвантажена продукція покупцю

361

701

3

Відображен ПДВ до оплати до бюджету

701

641

4

Відображен прибуток від продажу

701

791

5

Списана собівартість готової продукції

901

26

6

Собівартість готової продукції списана на фінансовий результат

791

901

7

Сплачена відвантажена продукція покупцем

311

361

Реалізація при попередньому відвантаженні:

1

Поступили гроші від покупця продукції

311

681

2

Відображен ПДВ до оплати до бюджету

644

641

3

Відвантажена продукція покупцю

681

701

4

Списано податкове зобов'язання

701

644

5

Відображен дохід від реалізації

701

791

6

Списана готова продукція за фактичною собівартістю

901

26

7

Собівартість готової продукції списана фінансовий результат

791

901

8

Відображен прибуток підприємства в порядку закриття рахунку № 79

441

791

Рис.5 Основні бухгалтерські проводки по обліку готової продукції і її реалізації

3.2 Методи перевірки і контрольні процедури.

Термін "метод" означає сукупність прийомів праці у якій-небудь області, спосіб досягнення якоїсь мети. Існують різні прийоми, характерні для фахівців різних областей знань, якими можуть користатися аудитори, застосовуючи їх у залежності від поставленої задачі. Знання специфіки діяльності визначеної організації в сполученні з прийомами, обраними правильно й у визначеній послідовності, дозволяють аудиторам більш ефективно проводити перевірки.

Методи перевірки прийняті підрозділяти на дві групи: методи фактичної перевірки; методи документальної перевірки. До основних методів фактичної перевірки, якими можуть користатися аудитори, виходячи з права самостійно визначати форми і методи перевірки, керуючись вимогами нормативних актів і умов договору з суб'єктом чи змісту доручення державних органів, відносяться:

огляд;

обстеження;

інвентаризація;

контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво;

лабораторний аналіз якості матеріалів, товарів, сировини і готової продукції;

експертна оцінка;

опитування;

перевірка обсягів виконаних робіт.

Огляд. За допомогою цього методу можна з'ясувати, наприклад, умови збереження майна, документів; стан виробничих, складських торгових приміщень. Огляду піддають різноманітні об'єкти: територію, місця збереження матеріальних активів, документів, виробниче і торгове устаткування, готову продукцію, контрольно-касові машини. У процесі огляду можуть бути виявлені докази, що свідчать про порушення чи зловживання.


 
 

Цікаве

Загрузка...