WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсова робота

Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсова робота

При проведені аудиту операцій по обліку матеріалів аудитор керується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Таблиця 3.1. – Об'єкт аудиту операцій по обліку фінансових результатів

Показники

Форми бухгалтерської звітності, у яких наведено рахунок, що перевіряється

Найменування

рахунка

Номер

рахунка

Форма №1

Форма №2

Примітки

Номер

рядка

Номер

графи

Номер

рядка

Номер

графи

Номер

рядка

Номер

графи

Сировина і матеріали

201

100

3

230

3

800

3, 4, 5

Паливо

203

100

3

230

3

820

3, 4, 5

Джерелами інформації, які використовуються при аудиторській перевірці є:

  • форма 50-сг „Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств";

  • для того щоб визначити облікові регістри, які використовуються для відображення господарських операцій по фінансовим результатам розглянемо таблицю 3.2.

Таблиця 3.2. – Облікові регістри при журнально-ордерній формі обліку

Рахунок бухгалтерського обліку

Регістри журнально-ордерної форми, у яких відображені операції по:

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Сальдо

201 "Сировина і матеріали"

203 "Паливо"

№ 6

Дебетове

201 "Сировина і матеріали"

203 "Паливо"

№ 7

Дебетове

201 "Сировина і матеріали"

203 "Паливо"

№ 10

Кредитове

201 "Сировина і матеріали"

203 "Паливо"

№ 10.3

Дебетове

Таким чином визначили, що в журналі-ордері № 7 відбувається відображення господарських операцій по рахунках 201 "Сировина і матеріали" і 203 "Паливо";

  • форми фінансової звітності – Баланс (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2) та Примітки до річної звітності;

  • головна книга;

  • оборотна відомість по синтетичних рахунками (лічбою (;

  • звіти про рух товарів.

Далі складемо програму аудиту.

Програма аудиту

Організація, що перевіряється ВАТ "Якимівський АГРОС"

Період аудиту 2 доби

Кількість людино-годин 48

Керівник аудиторської групи Симоненко Н. О.

Склад аудиторської групи аудитор Симоненко Н. О., помічник аудитора Бабіна І. В.

Запланований аудиторський ризик 1,8%

Плановий рівень суттєвості 48,173 тис. грн.

Аудиторський ризик являє собою ризик того, що аудитор може позитивно оцінити баланс та інші форми фінансової звітності тоді, коли вони приховують у собі істотно не повну інформацію, яка не відповідає реальності. Аудиторський ризик поділяється на: властивий ризик, ризик контролю, ризик не виявлення викривлень.

Аудиторський ризик розраховується з а формулою:

Ар = Вр*Кр*Нр [1]

де Ар – аудиторський ризик;

Вр – внутрішньогосподарський (властивий) ризик;

Кр – ризик контролю;

Нр – ризик не виявлення викривлень.

За формулою 1 розрахуємо аудиторський ризик для ВАТ "Якимівський АГРОС":

Ар = 0,1*0,6*0,3=0,018

Таким чином ми бачимо, аудиторський ризик для ВАТ "Якимівський АГРОС" становить 1,8%, тобто він є досить низьким

Далі розрахуємо рівень суттєвості для ВАТ "Якимівський АГРОС". Але спочатку, в таблиці 3.3 наведемо базові показники, які необхідні для розрахунку рівня суттєвості.

Таблиця 3.3. – Базові показники, що використовуються для обчислення рівня суттєвості

Найменування показника

Значення базового показника бухгалтерської звітності ТОВ „Північне"

(тис.грн)

Частка (%)

Значення, що застосовується для обчислення рівня суттєвості, тис.грн.

Балансовий прибуток підприємства

113,5

5

5,675

Валовий обсяг реалізації без ПДВ

319,9

2

6,398

Валюта балансу

1977,9

2

39,558

Власний капітал

1851,0

10

185,1

Загальні витрати підприємства

206,7

2

4,134

Сума

240,865

Рівень суттєвості = 240,865 / 5= 48,173 (тис. грн.)

Для звітності ВАТ "Якимівський АГРОС" рівень суттєвості складає 48,173 тис. грн.

Після складання програми аудиту розглядають методику аудиту. Методика проведення аудиту фінансових результатів наведена в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4. – Методика проведення аудиту фінансових результатів

Стадії перевірки

Перелік аудиторських процедур

1

Інвентаризація матеріальних цінностей

Інвентаризаційна комісія приступає до перевірки наявності матеріальних цінностей. Аудитор стежить за правильністю проведення інвентаризації та сам записує результати.

2

Аудит прибуткових і видаткових документів

Перевірка повноти оприбуткування матеріальних цінностей (у тому числі куплених)

3

Звіти матеріально відповідальних осіб

Перевірка залишку запасів за кожний день за весь перевіряємий період

4

Головна книга

Зрівняння звіти матеріально відповідальних осіб з записами головної книги

5

Фінансова звітність

Перевірка правильності віднесення витрат матеріалів і відображення у фінансової звітності

Визначення методики проведення аудиту є заключним етапом складання програми аудиту.

Керівник аудиторської організації Симоненко Н. О.

Керівник аудиторської групи Бабіна І. В.

Після складання методики проведення аудиту складемо тест засобів контролю.

Тести контролю представляють собою перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю й обліку.

Тест засобів контролю наведений в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. – Тест засобів контролю

Зміст тесту

Так

Ні

1

Чи вірно розраховано норми витрат запасів?

2

Чи законно відображено фактичний витрати матеріалів на рахунках бухгалтерського обліку?

3

Чи вірно наведені в балансі та Головній книзі дані про фактичну вартість матеріалів?

4

Чи є дійсною собівартість продукції, яка наведена у Звіті про фінансові результати?

5

Чи існує затверджений керівником перелік осіб, що мають право підписувати первинні документи?

6

Чи є спеціально відведені приміщення (ємкості) для утримання матеріалів?

7

Чи заповнені обов'язкові реквізити в документах?

8

Чи є незавірені виправлення в документах?

9

Чи стоїть на документах підпис особи, яка відповідає за обробку документа?

10

Відповідають фактичні запаси на складі вартісному та кількісному вираженні в обліковій документації?


 
 

Цікаве

Загрузка...