WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсова робота

Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсова робота

З таблиці 2.4. видно, що затрати праці зменшились на 29,1%, це зумовлено зменшенням кількості працівників на 15,1% або на 3 чоловіка. Середні затрати праці на одного працівника зменшились на 26,5%, при цьому коефіцієнт використання річного фонду зменшився на 28,6%.

Спеціалізація сільськогосподарського підприємства – це зосередження матеріальних, грошових і трудових ресурсів на виробництво окремих видів продукції, для яких існують найбільш сприятливі умови. Структура товарної продукції відображає спеціалізацію підприємства, яка відображається за допомогою табличної форми (таблиця 2.5.). Структура товарної продукції визначається, як процентне співвідношення вартості продукції окремих культур і галузей до загальній сумі вартості товарної продукції по господарству, яке приймається за 100%. Місце культур і галузей в загальній сумі вартості визначається їх питомою вагою в структурі вартості товарної продукції. Приймається, що господарство спеціалізується на виробництві даної культури, якщо вона в структурі товарної продукції займає 20% і більше. Додатково вказується як розвинуті галузі продукція яких займає 15 – 20%.

Визначити рівень спеціалізації сільськогосподарського підприємства можна за формулою коефіцієнта спеціалізації:

КС = 100 / ∑Р(2і-1) [2.1]

де: КС – коефіцієнт спеціалізації;

і – порядковий номер виду товарної продукції в ранжованому ряді за їх питомою вагою починаючи з більшого;

Р – питома вага кожної галузі в структурі товарної продукції.

При коефіцієнті спеціалізації до 0,2 підприємство має низький рівень спеціалізації, від 0,2 до 0,4 – середній, від 0,4 до 0,6 – високий, а більше 0,6 – дуже високий.

Таблиця 2.5. – Склад і структура товарної продукції ВАТ „Якимівський АГРОС"

Види продукції, галузі

Вартість товарної продукції, т. грн.

Р, %

і

2і-1

Р(2і-1)

2004 р.

2005 р.

2006 р.

В сер. за 3 роки

Зернові культури

735,6

350

76,4

387,3

65,1

1

1

65,1

Соняшник

150,3

280,4

-

143,6

24,1

2

3

72,3

Гірчиця

-

-

193,5

64,5

10,8

3

5

54

Разом по росл.

885,9

630,4

269,9

595,4

100

Х

Х

191,4

Разом по господ.

885,9

630,4

269,9

595,4

100

Х

Х

191,4

КС = 100/191,4 = 0,52

Отже, як видно з розрахунку ВАТ „Якимівський АГРОС" має високий рівень спеціалізації. Як видно із структури товарної продукції господарство спеціалізується на виробництві продукції рослинництва, а саме на виробництві зернових культур і з розвинутим виробництвом соняшнику.

Рентабельність – один із найважливіших показників виробничо-економічної ефективності виробництва на підприємствах. Вона характеризує прибутковість, дохід за визначений період часу. Вона відображає можливості за рахунок виручки від реалізації продукції відшкодовувати витрати виробництва і отримувати частину чистого доходу в формі прибутку, використаного для розширення виробництва, утворення фондів економічного стимулювання.

Показник рентабельності реалізованої продукції визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до повної собівартості.

Таблиця 2.6. – Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в ВАТ „Якимівський АГРОС"

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2006р. в % до 2004р.

Вартість вал. прод. в, т. грн.

1080,8

445,7

280,1

25,9

- на 1 га с/г угідь, грн.

493,4

309

220,2

44,6

- на одного сер.-річ. працівника, грн.

32751,5

14377,4

10003,6

30,8

- на 1 грн. виробничих витрат, грн.

2,63

1,04

0,43

16,3

- на 1 грн. основних вир. фондів, грн.

1,04

0,43

0,28

26,9

Валовий доход, тис грн.

619,7

443,8

319,9

51,6

- на 1 га с/г угідь, грн.

282,9

307,6

251,5

89,9

- на одного сер.-річ. працівника, грн.

186778

14316

11425

60,8

Прибуток, тис. грн.

208,9

14,3

-327,6

-

- на 1 га с/г угідь, грн.

95,4

9,9

-257,5

-

- на одного сер.-річ. працівника, грн.

6330

461

-11700

-

Собівартість реалізованої прод. тис. грн.

534,7

600,7

206,7

38,6

Рівень рентабельності, %

39,1

2,3

-158,5

-

Виходячи з даних Таблиці 2.6. можна зробити висновок, що вартість валової продукції зменшилася на 74,1%, у розрахунку на 1 га с/г угідь, на одного середньорічного працівника, на одну грн. виробничих витрат, на одну грн. основних виробничих фондів зменшились на 45,4%, 69,2%, 83,7%, 73,1% відповідно. Валовий дохід зменшився на 48,4%, у розрахунку на 1 га с/г угідь, на одного середньорічного працівника зменшився на 10,1%, 39,2% відповідно. Понесені збитки у розмірі 327,6 т. грн. Собівартість реалізованої продукції зменшилась на 61,4%.

ІІІ. Аудиторська перевірка операцій по обліку матеріалів (рах. 201, 203)

Основою господарської діяльності підприємств є матеріальні цінності: виробничі запаси, готова продукція, товари, тара, малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) (рахунки класу 2 "Запаси").

Головна мета аудиторської перевірки операцій по обліку матеріалів полягає в правильності відображення в звітності матеріалів та запасів, своєчасне та правильне оприбуткування і списання ТМЦ.

Об'єктами аудиту є: приймання цінностей за кількістю і якістю, норми витрачання, тара; первинні документи, регістри обліку, звітність.

Основними завданнями аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями є: аналіз виконання завдання з товарообігу, виявлення резервів збільшення його об'єму, зменшення витрат і забезпечення рентабельності; перевірка правильності документального оформлення і доцільності здійснення товарних операцій, своєчасне відображення їх в обліку; контроль за своєчасним і повним оприбутковуванням товарно-матеріальних цінностей; дослідження товарних запасів і контроль за дотриманням їх нормативу; контроль за дотриманням правил проведення інвентаризації, своєчасне виявлення її результатів; перевірка виконання договірних зобов'язань щодо постачання і збуту (реалізації) товарів; виявлення фактів приписок і понаднормового списання втрат товарів і т.п.

Для того щоб визначити об'єкт аудиту фінансових результатів розглянемо таблицю 3.1.

Розглянувши таблицю 5 визначили, що об'єктом аудиту фінансових результатів є Баланс (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2) та Примітки до річної звітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...