WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсова робота

Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсова робота

 • рілля – це ділянки землі, які щорічно використовуються для вирощування сільськогосподарських культур;

 • до сінокосів відносять землі, які спеціально відводяться для вирощування сіна;

 • пасовища – це ділянки землі покриті травою і призначені для випасу тварин;

 • багаторічні насадження – це ділянки землі, зайняті суспільними, культурними посадками плодово-ягідних, технічних і інших насаджень, від яких продукція надходить на протязі декількох років.

До не сільськогосподарських угідь відносять землі покриті лісом, лісополосами, землі під водою, болотами та інші землі, які не використовуються для сільськогосподарських цілей.

Таблиця 2.1. – Склад і структура земельних угідь ВАТ „Якимівський АГРОС"

Угіддя

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2006р. в % до 2004р.

Площа, га

Струк-тура, %

Площа, га

Струк-тура, %

Площа, га

Струк-тура, %

Загальна земельна площа

2194,5

100

1446,8

100

1276,27

100

58,2

Всього с/г угідь

2190,3

99,8

1442,6

99,7

1272,07

99,6

58,1

Із них: - рілля

2185,9

99,6

1438,2

99,4

1267,67

99,6

58

- сінокоси

4,4

0,2

4,4

0,3

4,4

0,4

100

Інші землі

4,2

0,2

4,2

0,3

4,2

0,4

100

Аналізуючи таблицю 2.1. можна зробити висновок, що загальна земельна площа 2006 року, порівняно з 2004 роком, зменшилась на 41,8%. Цю зміну можна пояснити так: у 2005 р. був проданий охрімівський філіал ВАТ „Якимівський АГРОС", тому з ним було передано 747,7 га сільськогосподарських угідь, а у 2006 р. 170,53 га, які були орендовані, було повернено їхнім хазяїнам.

До виробничих основних фондів сільськогосподарського призначення належать засоби, які безпосередньо пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції сільського господарства. Згідно з діючою класифікацією їх поділяють на такі групи:

 • будівлі

 • споруди;

 • пристрої;

 • машини;

 • робоча худоба;

 • транспортні засоби;

 • інструмент виробничий та господарчий;

 • інвентар;

 • продуктивна худоба

 • багаторічні насадження.

Основні фонди беруть участь у виробництві кількох циклів (років), зберігаючи при цьому свою первісну натуральну форму, зношуються поступово і свою вартість переносять на вироблену продукцію частинами, у розмірі щорічного вартісного зносу (амортизації).

Узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів є фондовіддача – виробництво валової продукції сільського господарства у розрахунку на 100 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення.

Оберненим показником фондовіддачі є фондомісткість – вартість основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення у розрахунку на 100 грн. валової продукції.

Під фондоозброєністю праці розуміють розмір основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення з розрахунку на одного середньорічного працівника, зайнятого сільськогосподарському виробництві.

Табл. 2.2. – Забезпеченість основними фондами та ефективність їх використання

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Звітний рік до базисного, %

Основні вир. фонди, т. грн.

1042,0

1025,0

1017,7

97,7

Вартість вал. прод., т. грн.

1080,8

445,7

280,1

25,9

Прибуток, тис. грн.

208,9

14,3

-327,6

-

Фондозабезпеченність, грн.

0,48

0,71

0,8

166,6

Фондоозброєність, грн.

31,58

33,06

36,35

115,1

Фондовіддача, грн.

1,037

0,435

0,28

27

Фондомісткість, грн.

0,964

2,3

3,63

37,6

Норма прибутку, %

20

1,4

-32,2

-

З таблиці 2.2. бачимо, що основні виробничі фонди зменшились порівняно з базисним роком на 2,3%; вартість валової продукції зменшилась на 74,1%; отримано збиток у розмірі 327,6 тис. грн.; фондозабезпеченність збільшилась на 66,6%; фондоозброєність теж збільшилась на 15,1%; фондовіддача зменшилась на 73%; фондомісткість зменшилась на 62,4%; норма прибутку теж зменшилась.

Таблиця 2.3. – Забезпеченість і ефективність використання оборотних фондів

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Звітний рік до базисного, %

Оборотні фонди, тис. грн.

726,6

750,3

801,0

110,2

Виручка від реаліз., т. грн.

743,6

532,5

383,9

51,6

Припадає оборотних фондів на 1 грн. основних, грн

0,697

0,732

0,787

112,9

Коефіцієнт оборотності

1,02

0,71

0,48

47,1

Тривалість обороту, днів

358

514

750

209,5

Аналізуючи таблицю 2.3., можна зробити висновок, що оборотні фонди збільшились на 10,2%, виручка від реалізації теж зменшилась на 48,4%, виходячи з цього коефіцієнт оборотності зменшився на 52,9%, тривалість одного обороту збільшилась у 2 рази.

Трудові ресурси – це частина населення, яка має сукупність фізичних, духовних і розумових здібностей, що дають змогу їй працювати. Забезпечення господарства трудовими ресурсами залишається актуальним питанням. Завжди існує потреба у забезпечені господарства працівниками відповідної кваліфікації і розряду, які є професійними у своїй сфері діяльності.

Таблиця 2.4. – Забезпеченість ВАТ „Якимівський АГРОС" робочою силою і рівень її використання

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2006р. в % до 2004р.

Середньорічна чисельність працівників, чол.

33

31

28

84,9

Кількість працездатних, чол.

33

31

28

84,9

Затрати праці, тис. люд.-год.

60,1

58,4

42,6

70,9

Відпрацьовано люд.-год. на одного середньорічного працівника

1821,2

1883,9

1521,4

83,5

Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу

0,84

0,82

0,6

71,4

Припадає на одного працездатного:

-

-

-

-

- сільськогосподарських угідь, га

66,37

46,54

45,43

68,4

- ріллі, га

66,24

46,39

45,27

68,3


 
 

Цікаве

Загрузка...