WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсова робота

Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей - Курсова робота

Відкрите акціонерне товариство "ЯКИМІВСЬКИЙ АГРОС" (далі-АТ) засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду Державного майна України по Запорізькій області від 29 лютого 1999 р. № 310 шляхом перетворення підприємства "АГРОС" у відкрите акціонерне товариство "ЯКИМІВСЬКИЙ АГРОС".

Юридична адреса: 72500 смт Якимівка Запорізької обл. вул. Леніна, 99

Основною метою діяльності АТ є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал, шляхом здійснення Господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах визначених діючим законодавством і цим Статутом, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

Предметом діяльності АТ є:

 • видобуток і виготовлення засобів підвищення родючості ґрунту;

 • виконання робіт по вивезенню та внесенню в ґрунт органічних та мінеральних добрив, гіпсуванню солончакового ґрунту, обробка сільськогосподарських культур хімічними та біологічними засобами захисту рослин, покращення ґрунту;

 • постачання колективним сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам та іншим товаровиробникам мінеральних добрив, хімічних та біологічних засобів захисту рослин, меліорантів ґрунту, кормових добавок та інших хімічних препаратів для рослинництва і тваринництва;

 • здійснення грунтово-хімічних досліджень, а також аналізу якості кормів і продукції рослинництва на присутність нітратів, радіонуклідів, важких металів і пестицидів;

 • оптова і роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення, та товарами народного споживання;

 • організація підприємств по виробництву цих видів продукції, товарів, у тому числі товарів народного споживання, нової техніки і технологій, сільськогосподарської продукції, включаючи переробку;

 • закупка, реалізація, заготівля і переробка вторсировини;

 • збирання, переробка лому і відходів чорних і кольорових металів, а також торгові операції з ними;

 • посередницькі послуги з нерухомим майном;

 • торгово-посередницька діяльність;

 • виробництво цих видів товарів, на узятих в оренду землях, виробничих потужностях;

 • комісійна оптова та роздрібна торгівля товарами, народного споживання запчастинами, лікеро-горілочними виробами, тютюновими виробами, продуктами харчування, харчовими добавками, непродовольчими товарами;

 • послуги по обробленню земель;

 • землеробство, вирощування насіння;

 • послуги в області хімічного захисту рослин;

 • вирощування, збір, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;

 • подання юридичним і фізичним особам наступних послуг: науково-технічних, сервісних, посередницьких, маркетингових, інформаційних, лізингових, консультаційних, рекламних і представницьких;

 • організація прокату предметів особистого користування, побутових товарів, машин і устаткування, транспортних засобів;

 • здійснення пасажирських і транспортних перевозок автомобільним транспортом по замовленню населення та юридичним особам в межах країн СНГ;

 • закупка у державних, кооперативних, громадських, орендних, змішаних акціонерних, приватних підприємствах, іноземних та інших підприємствах торгівлі або у товаровиробників, а також і у Фізичних осіб і власників продукції сировини, напівфабрикатів, споживчих товарів сільськогосподарського виробництва і сільськогосподарської сировини, а також продовольчих та інших товарів, як за валюту України, так і за валюту іноземну згідно з законодавством;

 • оптова та роздрібна торгівля виробами хімічної промисловості, мінеральними добривами та пестицидами;

 • закупка та реалізація парфумів;

 • створення мережі фірмових магазинів, баз та здійснення оптової, мілко оптової, роздрібної, комерційної і комісійної торгівлі усіма видами продукції і товарів, як за валюту України, так і за іноземну згідно з законодавством;

 • закупка та продаж виробів з дорогоцінних металів;

 • товарообміни (бартерні) операції та інша діяльність заснована на формах зустрічної торгівлі;

 • участь у товарних, товарно-сервісних, фондових біржах нерухомості, в аукціонах;

 • здійснення аденської, комісіонерської, консигнаційної, брокерської, посередницької та іншої комерційної діяльності по договорам, контрактам з юридичними та фізичними особами, в т.ч. з іноземцями;

 • організація і ведення зовнішньоекономічної діяльності у рамках діючого законодавства;

 • участь в різних громадських і благотворних та інших спеціальних програмах підтримки населення;

 • оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичними препаратами в т.ч. препаратами народної медицини з лікарських рослин на натуральній основі;

 • оптова закупка та поставка сільськогосподарської продукції в т.ч. зернових та соняшника;

 • організація та розвиток спільної господарської діяльності з підприємствами, з юридичними особами (в т.ч. з іноземцями);

 • реалізація запчастин до транспортних засобів;

 • постачальницько-збутова діяльність сировиною, матеріалами і товарами промислового виробництва, товарообмінні операції з товарами народного споживання і промислового виробництва;

 • оптова та роздрібна торгівля меблями, будматеріалами, товарами для дому вітчизняного та імпортного виробництва;

 • торгівля нафтою, нафтопродуктами, паливно-змащувальними матеріалами, вугіллям;

 • торгівля металопрокатом, виробами з металу, обладнанням;

 • надання послуг підприємствам, організаціям населенню по закупівлі, транспортуванні, зберіганні продукції та товарів;

 • здійснення будь-яких бартерних операцій з державними, колективними, фермерськими, приватними підприємствами та іншими юридичними особами;

 • утворення пунктів прокату, та орендних ділянок.

АТ має самостійний баланс, розрахунковий, валютний таінші рахунки в банках, товарний знак, який затверджується ПравліннямАТ і реєструється згідно з чинним законодавством, печатку зі своєюназвою.

Статутний Фонд АТ становить 615190 (шістсот п'ятнадцять тисяч сто дев'яносто) гривень, і який поділено на 2460760 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень.

Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку сплачуються передбачені чинним законодавством податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні підприємства, яке визначає напрями його використання за рішенням загальних зборів учасників.

ВАТ "Якимівський АГРОС" здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом. Відомості не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі.

У ВАТ "Якимівський АГРОС" бухгалтерський облік ведеться за журнально – ордерною формою. На підприємстві діє наказ про облікову політику.

Бухгалтерська служба ВАТ "Якимівський АГРОС" складається з однієї особи. На неї покладені обов'язки касира, обліковця, а також головного бухгалтера. На підприємстві не великий обсяг роботи, тому недоцільно утримувати велику бухгалтерську службу.

ВАТ „Якимівський АГРОС" підлягає обов'язковому аудиту, так як в ст.10 Закону „Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. №3125-ХІІ, прийнятий Верховною Радою України, зазначені відкриті акціонерні товариства.

2.2. Економічна характеристика ВАТ „Якимівський АГРОС"

Земля – це продукт природи і тільки в процесі виробничої діяльності людей вона стає засобом виробництва. Земля при правильному її використанні не зношується і не виходить з виробничого процесу, а навпаки її якість покращується.

Виробниче значення і використання землі різноманітне тому, що ґрунти за своїм призначенням поділяються на сільськогосподарські і несільськогосподарські.

Землі сільськогосподарського призначення – це ділянки землі, які постійно використовуються для сільськогосподарських цілей. До них входять:


 
 

Цікаве

Загрузка...