WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку - Реферат

Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку - Реферат

операцій з цінними паперами (пп.7.6.3 п.7.6 ст.7 Закону про прибуток). Якщо такі витрати перевищують дохід за звітний період, то збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх періодів від аналогічних операцій протягом 20 наступних звітних періодів до повного їх погашення і в декларації про прибуток не вказуються. Якщо ж доходи від операцій з цінними паперами перевищують витрати, то отриманий прибуток буде включено до валового доходу звітного періоду і відображено в рядку 2.1. додатку "Б" декларації про прибуток. При цьому слід зазначити, що з метою оподаткування платник податку повинен вести окремий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами.
Рух акцій на другому і третьому етапах, відображених в схемі, відбувається на вторинному ринку цінних паперів. Особливістю бухгалтерського обліку таких операцій є те, що при цьому в підприємств не виникають валові доходи та валові витрати, а фінансовий результат від операцій з цінними паперами визначається окремо як різниця між сумою отриманих доходів і витрат під час здійснення таких операцій. Якщо різниця більше нуля (тобто отримано прибуток від операцій з цінними паперами), то вона буде включена до валових доходів звітного періоду.
Стосовно податку на додану вартість, то потрібно звернути увагу, що пп.3.2.1 п.3.2. ст.3 Закону про ПДВ визначено таке: "…не є об`єктом оподаткування операції з випуску, розміщення та продажу цінних паперів за грошові кошти".
Однак на вторинному ринку цінних паперів акції виступають як товар (п.1.6 Закону про прибуток), тому при обміні їх на інший товар виникають бартерні операції, бухгалтерський і податковий облік яких ведеться на загальних підставах. При цьому,у момент здійснення балансуючої бартерної операції в покупця виникає податковий кредит, сума якого буде перенесена до витрат, якщо ці акції були потім продані за грошові кошти або в обмін на інші цінні папери.
Відображення операцій з акціями в бухгалтерському і податковому обліку на першому етапі розглянемо на умовному числовому прикладі, де емітент здійснює випуск акцій, номінальна вартість яких становить 10000 грн. і реалізує їх інвестору. Інвестор оплачує вартість придбаних акцій як грошовими коштами, так і товарно-матеріальними цінностями (див. табл.. 1А і 1Б).
Таблиця 1
Бухгалтерський та податковий облік операцій першого етапу
А. В емітента
Зміст операції Бухгалтерський облік Податковий облік
дебет кредит сума сума ВД сума ВВ
Випуск акцій:
на величину статутного фонду
витрати на випуск акцій 75
81,87,88
85
51 100000
5000
Отримано грошові кошти:
на номінальну вартість акцій
на суму перевищення їх номінальної вартості 50,51
50,51 75
88 20000
5000
Отримано основні фонди, нематеріальні активи:
на номінальну вартість акцій
на суму перевищення їх номінальної вартості 01,04
01,04 75
88 50000
10000
Отримано ТМЦ
на номінальну вартість акцій
на суму перевищення номінальної вартості 05,12,41
05,12,41 75
88 30000
5000 30000
5000
Б. В інвестора
Зміст операції Бухгалтерський облік Податковий облік
дебет кредит сума сума ВД сума ВВ
Оплата акцій грошима:
на суму придбаних акцій
одночасно джерело фінансування на цю ж суму 58
81,87 51
88/6 10000
10000
Оплата основними фондами (гр.1)
на оціночну вартість
списується первинна вартість ОФ
списується знос ОФ
сума перевищення оціночної вартості переданих ОФ над їх балансовою вартістю
на суму придбаних акцій
одночасно відображається джерело фінансування 76
46
02/1
46
58
81,87,
88/14 46
01/1
46
80
76
88/6 10000
10000
5000
5000
10000
10000 5000
Оплата акцій ТМЦ:
на оціночну вартість переданих ТМЦ +ПДВ
списується балансова вартість ТМЦ
відображаються податкові зобов`язання з ПДВ
відображається вартість отриманих акцій
списується ПДВ
76
46
46
58
81 46
05,12,41
68
76
76 12000
5000
2000
10000
2000 10000
перевищення оціночної вартості ТМЦ над їх балансовою вартістю
відображається джерело фінансування 46
81,87 80
88/6 5000
10000
Розглянуті питання стосуються операцій, пов`язаних зі створенням акціонерного товариства і процесом інвестування. Однак останнім часом спостерігається процес реорганізації товариств, їх об`єднання, розподіл, виділення дочірніх акціонерних товариств тощо. Тому у бухгалтерів виникають проблеми, пов`язані з бухгалтерським і податковим обліком операцій, які відбуваються при цьому. Такі питання вимагають додаткового вивчення.
Анотація
В статті розглядається процес акціонування підприємств з позиції бухгалтерського і податкового обліку господарських операцій, які виникають в емітентів й інвесторів на первинному ринку цінних паперів.
Summary
I.Piasetska
Problems of the state enterprises' sharing from the position
of the financial accounting
In the artical the process of the enterprises' sharing from the position of financial and tax accountings of economic operations which arise in emitters and investors on primary securities market is examined.

 
 

Цікаве

Загрузка...