WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти:

 1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. N 436-IV // www.rada.gov.ua

 2. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №86. – С. 3 – 6.

 3. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000 р. №2063-111 // www.rada.gov.ua

 4. Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 21.12.2000 р. N 2157-III // www.rada.gov.ua

 5. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" від 15.05.2003 р. №755-IV // www.rada.gov.ua

 6. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 р. № 889-4 // www.rada.gov.ua

 7. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1.06.2000 р. N 1775-III // www.rada.gov.ua

 8. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 р. N 98/96-ВР // www.rada.gov.ua

 9. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. №334/94-ВР із змінами і доповненнями // www.rada.gov.ua

 10. Закон України "Про податок на додану вартість" в редакції Закону від 03.04.97 р. №168/97-ВР, із змінами і доповненнями // www.rada.gov.ua

 11. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28.06.99 р. № 746/99 із змінами і доповненнями // www.rada.gov.ua

 12. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами" від 25.06.2003 р. №422 // www.rada.gov.ua

 13. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження спрощеного плану рахунків" від 19.04.2001 р. №186 // www.rada.gov.ua

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" // www.rada.gov.ua

Основна:

 1. Мица Є.В. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу. Навчальний посібник. – Харків: Вид.ХДЕУ, 2003. – 104 с.

 2. Единый налог // Все о бухгалтерском учете. – спецвыпуск 162. – 14 марта 2006, № 26 (1180). – 64 с.

Додаткова:

 1. Бойцова М. Единый налог. – Х.: Фактор, 2006. – 322 с.

 2. Мякота В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. – Х.: Изд. Дом Фактор, 2004.- 325 с.

 3. Онищенко Т., Рудяк Ю. Частный предприниматель. – Х.: Изд. Дом Фактор, 2006.- 650 с.

 4. Практика предпринимательства. // Бухгалтерия, 2005. - № 36(659). – с. 38-61.

 5. Рудяк Ю. Упрощенная форма бухгалтерского учета. – Х.: Изд. Дом Фактор, 2004.- 51 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

КНИГА

ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи

________________________________________________

Період обліку (день, тиждень, місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (в одиницях виміру)

Витрати на виробництво продукції (грн.)

Кількість проданої продукції, наданих послуг ( в одиницях виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (грн.)

Сума виручки (доходу) (грн.)

Чистий дохід, грн.

Всього за 1 квартал 200 року

Додаток Б

Додаток 3

до порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку,

затвердженого наказом Державної податкової

адміністрації України від 299 жовтня 1999 року № 599

(у редакції наказу Державної податкової адміністрації

України від 28 грудня 2001 року № 521)

До державної податкової інспекції

_______________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

від _____________________

(ідентифікаційний номер)

_______________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові платника єдиного податку)

ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку

за ________________ квартал 200___ року

(літерами)

1. Види підприємницької діяльності, які здійснювалися мною у звітному кварталі:

__________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначаються згідно з порядковими номерами (кодами), передбаченими в рішеннях відповідних місцевих рад)

2. Фактична чисельність працівників у звітному кварталі:

1-й місяць кварталу __ чол.; 2-й місяць кварталу __ чол.; 3-й місяць кварталу __ чол.

3. Сума фактично сплаченого єдиного податку у звітному кварталі:

відповідно до _________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(назва, дата та номер платіжних документів)

у звітному кварталі сплачено грн.

4. Обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний квартал наростаючим підсумком з початку терміну дії Свідоцтва про сплату єдиного податку в календарному році _____________________________________ грн..

Суб'єкт малого підприємництва _____________________ М.П.

(підпис, дата)

Додаток В

Книга

обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподатковування, обліку і звітності

на ______/______ рік

Державна податкова адміністрація (інспекція)

__________________________________________________

Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа

_____________________________________________________________

(назва)

Ідентифікаційний код

за ЕДРПОУ

___________

________________________________________

(адреса, телефон)

Номера розрахункових (поточних) і інших рахунків, відкритих в установах банків________________________________________________________

№ п/п

Дата і номер банківського або касового документа

Сума виручки від реалізації продукції (робот, послуг), грн.

Сума від реалізації основних фондів, грн.

Позареалізаційні доходи і виручка від іншої реалізації, грн.

Загальна сума виручки і позареалізаційних доходів, грн. (гр.3+4+5)

Загальна сума витрат, здійснених у зв'язку із веденням господарської діяльності, грн.

1

2

3

4

5

6

7


 
 

Цікаве

Загрузка...