WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

У рядку 3 "Виручка від реалізації основних фондів" відображається виручка, отримана суб'єктом малого підприємства, у випадку здійснення операцій із продажу основних фондів, що визначається як різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, і їх залишковою вартістю на момент продажу.

У рядку 4 "Усього виручка від реалізації" відображається загальна сума засобів, отримана на поточний рахунок і (або) у касу суб'єкта малого підприємництва з урахуванням коштів, отриманих від реалізації основних фондів.

У рядку 5 "Сума єдиного податку по ставці ( )" відображається сума єдиного податку, яку необхідно сплатити не пізніше 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом:

6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у випадку сплати податку на додану вартість відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість";

10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за винятком акцизного збору, у випадку включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

У рядку 6 "Внески, нараховані на суму дивідендів" відображається сума внесків, які платник єдиного податку зобов'язаний при виплаті дивідендів нараховувати і сплачувати в бюджет, у який нараховується єдиний податок, за правилами, установленим підпунктом 7.8.2. пункту 7.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами й доповненнями).

У рядку 7 "Сума самостійно виявлених помилок за результатами минулих податкових періодів" відображається сума заниженого податкового зобов'язання (з позитивним значенням) або сума завищеного податкового зобов'язання (з негативним значенням), самостійно нарахована платником єдиного податку у зв'язку з виправленням помилки.

У рядку 8 "Податкові зобов'язання до сплати" відображається сума податкового зобов'язання, яку необхідно сплатити платнику єдиного податку за звітний період з урахуванням суми самостійно виявленої помилки за результатами минулих податкових періодів (рядок 5 + рядок 6 - рядок 7).

У нижній частині Розрахунку за результатами перевірки посадова особа ДПІ (ДПА) робить відмітку про виявлені або не виявлені порушення (помилках) і у випадку виявлення порушень складає відповідний акт.

Якщо платник обрав ставку 6% єдиного податку, він повинен здавати декларацію по ПДВ щомісяця, і платіжне доручення про сплату щомісяця єдиного податку з оцінкою банку про зарахування коштів.

У рядку 9 "Сума штрафу, самостійно нарахована у зв'язку з виправленням помилки" відображається сума цього штрафу.

Показники, відображені в рядках 1-9 заповнюються в графах 3-6 поквартально. У графі 7 відображена сума, зазначена в графах 3-6.

Згідно наказу ДПАУ від 28.02.03 № 98 виправлення помилок у розрахунку єдиного податку можливо відобразити двома способами:

шляхом надання уточнюючого розрахунку, у такому разі підприємство зобов'язано сплатити суму недоїмки і самостійно нарахований 5% штраф ще до надання уточнюючого розрахунку;

шляхом надання розрахунку єдиного податку з уточненими показниками на наступний податковий період із сплатою 5% штрафу.

Якщо після надання розрахунку за звітний період платник податків надає новий розрахунок із виправленими показниками до закінчення граничного терміну надання Розрахунку сплати єдиного податку за такий же звітний період, то 5%-й штраф не сплачується.

Крім Розрахунків єдиного податку, акцизного збору і декларації по ПДВ (для єдиноподатківців, які сплачують єдиний податок по ставці 6%), платник єдиного податку – юридична особа повинна обов'язково надавати таку звітність:

1. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку по ф. № 1ДФ – щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за звітним кварталом.

Оскільки підприємством – єдиноподатківцем використовується труд найманих працівників (таким працівникам виплачується заробітна плата), а також протягом звітного періоду здійснюються виплати фізичним особам по договорах громадянсько-правового характеру (договір купівлі-продажу, договір підряду), то обов'язковим є надання розрахунку по ф. № 1ДФ у податковий орган по місту державної реєстрації.

У податковому розрахунку по ф. № 1ДФ наводиться інформація про усі фізичні особи, яким у звітному кварталі нараховувались або виплачувались доходи.

У податковому розрахунку по ф. № 1ДФ виплати приватним підприємцям, що надавали послуги (виконували роботи) по договорах громадянсько-правового характеру у звітному кварталі (у число яких включаються, крім приватних підприємців, адвокати, нотаріуси, інші особи, які займаються незалежною професійною діяльністю) відображаються з кодом доходу „42". Якщо доход був виплачений приватному підприємцю за роботи (послуги), вид яких вказаний у його Свідоцтві, то податок з доходів по ставці 15% з такої виплати не утримується, а в ф. 1ДФ фіксується факт виплати такого доходу з кодом доходу „42" і у графах 4а і 4 ставляться прочерки.

Якщо же доход був виплачений приватному підприємцю за роботи (послуги), вид яких не вказаний у його Свідоцтві, то сума такого доходу оподатковується податком по ставці 15%, сума нарахованого і перерахованого податку проставляється у графах 4а і 4 відповідно і обов'язково знаходить відображення у ф. №1 ДФ з кодом признаку доходів „42".

2. Звіт "Про суми пільг по оподаткуванню юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності" (форма № 1-ПП), у терміни, встановлені для надання квартальної податкової звітності (протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу);

3. Звіт "Про нараховані внески і витрати, які пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності" по ф. № 4-ФССзТВП – щоквартально і наростаючим підсумком з початку року не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

4. Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування – щомісячно, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового звітного періоду, який дорівнює календарному місяцю;

5. Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків у Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – щоквартально у наступні терміни: 10.04, 10.07, 10.10;

6. Звіт "Про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) і потребу у працівниках" по формі № 3-ПН надається у державну службу зайнятості 28 числа щомісячно, а у разі необхідності термінового заміщення наявних вільних робочих місць, що виникли у між звітний період у зв'язку із звільненням працівників, дані про ці місця подаються додатково, по мірі їх виникнення;

7. Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків і витрачанні коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України у робочий орган виконавчої дирекції Фонду по місцю реєстрації страхувальника – у наступні терміни: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Підтримка суб'єктів малого підприємництва на сьогодні є одним з найважливіших напрямків державної політики. Вона проявляється у забезпеченні організаційних основ діяльності суб'єктів малого бізнесу, побудови їх бухгалтерського обліку, звітності й оподаткування.

Створення умов для розвитку підприємництва, одним з найпоширеніших напрямків якого є приватне підприємництво, сприяє не тільки поповненню бюджету країни, а й впровадженню нових високотехнологічних виробництв, створенню нових робочих місць.

Діяльність суб'єктів малого підприємництва сприяє гнучкості економіки, мобілізації фінансових і виробничих ресурсів населення, розширенню ринку товарів та послуг, структурній перебудові та збільшенню національного продукту країни.

Для забезпечення та підтримки їх стійкої та ефективної роботи управлінському персоналу необхідно одержання найбільш повних даних про фінансовий і майновий стан підприємства, результативність його діяльності та джерела максимізації прибутку.

В конспекті лекцій наведено напрямки організації роботи суб'єктів малого підприємництва – юридичних та фізичних осіб за різними системами оподаткування, порядок ведення бухгалтерського обліку, заповнення регістрів обліку, складання фінансової та податкової звітності.

Отриманні знання з цієї дисципліни та сформовані навички при її вивченні дають студентам можливість отримати теоретичні основи діяльності приватних підприємців – фізичних осіб та побудови обліку на підприємствах малого бізнесу, сформувати вміння та навички практичної діяльності, сприяють вивченню організаційних основ побудови діяльності суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також податкового обліку суб'єктів малого підприємництва, які працюють за спрощеною системою обліку та оподаткування.


 
 

Цікаве

Загрузка...