WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, які здійснені у даному періоді, але відносяться до майбутніх. Це передплата на журнали, затрати на освоєння нових видів продукції. Все це знаходить відображення на рахунку 39.

    1. Порядок заповнення відомості 5-М

Згідно затверджених методичних рекомендацій по звіту перерахованих статей застосовується Відомість 5-м (додаток Л).

Відомість 5-м по формі додатку 7 до наказу № 422 призначена для систематизації інформації про: доходи від реалізації; інших операційних, інших звичайних і надзвичайних доходах; відрахуваннях із доходу; витратах операційної діяльності по елементах (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати); витратах майбутніх періодів; фінансових результатів; нерозподілених прибутках (непокритих збитках); використання прибутку; власний (статутний, пайовий, додатковий, резервний, несплачений, вилучений) капітал; утворення і використання забезпечення майбутніх витрат і платежів.

У Відомості 5-м відображаються обороти по дебету і кредиту рахунків:

у розділі І:

84 „Витрати операційної діяльності";

85 „Інші витрати";

у розділі ІІ:

23 „Виробництво"

у розділі ІІІ:

44 „Нерозподілений прибуток (непокриті збитки);

70 „Доходи";

79 „Фінансові результати";

у розділі ІV:

39 „Витрати майбутніх періодів"

40 „ Власний капітал"

47 „Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

У розділі І „Облік витрат" у статтях рядків 1-6 по дебету рахунку 84 „Витрати операційної діяльності" на підставі первісних облікових документів (і/або листів –розшифровок) на витрачання (або передачу у місця витрачання) виробничих запасів, по нарахуванню заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи відображаються витрати, що пов'язані із виробництвом і реалізацією продукції, із здійсненням діяльності по виконанню робіт, наданню послуг і продажем товарів (графи 3-14).

Собівартість реалізованих виробничих запасів, товарів і іноземної валюти з кредиту рахунків обліку відповідних активів списується до дебету рахунку 84 „Витрати операційної діяльності" (строки 5.3 - 5.6), з наступним списанням до дебету рахунку 79 „Фінансові результати".

З кредиту рахунку 84 „Витрати операційної діяльності" (графи 16-18) витрати списуються до дебету рахунків:

23 „Виробництво" – малими підприємствами, що здійснюють виробництво готової продукції (робіт, послуг), у сумі витрат, які - 79 "Фінансові результати" – у сумі витрат, які у відповідності з П(С)БО 16, включаються у виробничу собівартість продукції;

79 „Фінансові результати" – у сумі інших операційних витрат (адміністративних, побутових).

Списання усієї суми витрат операційної діяльності малі підприємства, що здійснюють виробництво готової продукції (робіт, послуг), з кредиту рахунку 84 можуть проводити у кореспонденції із рахунком 79 „Фінансові результати".

Дані графи 15 розділу І Відомості 5-м у частині витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), переносяться у графу 16 розділу І і в графу 6 розділу ІІ, а в частині інших операційних витрат – в графу 17 розділу І і в графу 5 розділу ІІІ, або усі витрати операційної діяльності переносяться у графу 17 розділу І і графу 5 розділу ІІІ.

Витрати малого підприємства, що здійснює торгівельну діяльність, з кредиту рахунку 84 списуються до дебету рахунку 79 (графа 17 розділу І і графа 5 розділу ІІІ).

У графі 20 розділу І накопичуються підсумкові дані у розрізі складових елементів операційних витрат і статей інших витрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) місяць.

У рядках 7.1 -7.4 розділу І відображається сума визнаних витрат, що виникли у результаті іншої, ніж операційна, діяльності (фінансові витрати, інші витрати), надзвичайних подій, і податок на прибуток.

У розділі ІІ „Облік витрат на виробництво" у графах 4-7 розділу ІІ Відомості 5-м відображаються витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) по видах продукції, робіт, послуг (об'єктах витрат) (дебет рахунку 23), а в графах 8-13 по кредиту цього рахунку відображається їх списання (кредит рахунку 23).

Із рахунку 23 „Виробництво" щомісячно малі підприємства, що здійснюють виробництво готової продукції, списують у дебет рахунку 26 „Готова продукція" (графа 8 розділу ІІ) суму витрат, що відносяться до прийнятої готової продукції, або усю суму витрат на виробництво продукції без оцінки залишків незавершеного виробництва.

Малі підприємства, що здійснюють діяльність по виконанню робіт і послуг, з кредиту рахунку 23 щомісячно списують фактичну виробничу собівартість реалізованих робіт і послуг в дебет рахунку 79 „Фінансові результати", або усю суму затрат без оцінки залишків незавершеного виробництва (графа 9 розділу ІІ).

Списання собівартості реалізованої готової продукції щомісячно з кредиту рахунку 26 „Готова продукція" (у Відомості 2-м) може здійснюватись в дебет рахунку 79 „Фінансові результати": на суму, що визначена з урахуванням вартості залишку нереалізованої готової продукції, або на усю суму без розподілу на собівартість залишків готової продукції. При цьому у всіх випадках у Відомості 5-м забезпечується ведення кількісного обліку залишку, надходження і вибуття готової продукції на підставі первісних документів на її виготовлення и вибуття (реалізацію і т.п.).

Малим підприємствам, що здійснюють виробництво готової продукції, робіт, послуг, дозволено робити списання усієї суми витрат операційної діяльності, з кредиту рахунку 84 у кореспонденції з рахунком 79 „Фінансові результати" (без відображення на рахунку 23 „Виробництво").


 
 

Цікаве

Загрузка...