WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Для забезпечення необхідної інформації про витрати деталізації вимагають рахунки 84 "Витрати операційної діяльності" і 85 "Інші витрати".

Таким чином, на рахунку 84 для відображення елементів витрат варто відкрити субрахунки по елементах:

"Матеріальні витрати";

"Витрати на оплату праці";

"Відрахування на соціальні заходи";

"Амортизація";

"Інші операційні витрати";

На рахунку 85 - субрахунки для обліку інших звичайних і надзвичайних витрат.

    1. Синтетичний і аналітичний облік доходів від реалізації продукції

Методологічні основи формування доходів у бухгалтерському обліку і її розкриття у фінансовій звітності регулюється П(С)БО–15.

Доход визнається збільшенням активу або зменшення зобов'язань, у результаті чого зростає власний капітал. Не визнається доходом податок на додану вартість, акцизний збір.

Для обліку доходу застосовується рахунок 70 "Доходи". По кредиту рахунку відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків (ПДВ, акцизний збір).

По дебету рахунку відображається віднесення на результат основної діяльності , за мінусом ПДВ і акцизного збору.

У табл. 14.2 наведена кореспонденція рахунків, яка застосовується для відображення у бухгалтерському обліку операцій по обліку доходів з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Таблиця 14.2

Кореспонденція рахунків з обліку доходів

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1.

Відображено доход від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виробничих запасів і інших активів

37

70

2.

Нараховані податкові зобов'язання по ПДВ, податку з реклами, акцизному, готельному, ринковому зборах, а також зборах у Пенсійний фонд при продажу ювелірних, тютюнових виробів, послуг мобільного зв'язку у складі вартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, необоротних активів, виробничих запасів

70

64

3.

Відображено фінансовий результат від реалізації продукції, товарів, послуг, необоротних активів, виробничих запасів

70

79

4.

Відображено відрахування із доходу на суму наданих після дати реалізації скидок покупцям , а також вартість повернутих покупцем продукції і товарів та інші суми, що підлягають відрахуванню із доходу

70

30, 31, 64, 68 і ін.

79

70

Для забезпечення необхідної інформації про доходи в розрізі показників звіту про фінансові результати деталізації вимагає рахунок 70 "Доходи".

На рахунку 70 повинні бути відкриті субрахунки "Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", "Інші операційні доходи" і "Інші надзвичайні доходи".

    1. Особливості обліку фінансових результатів, власного капіталу на підприємствах малого бізнесу

До власного капіталу відносяться: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (не покритий збиток), неоплачений капітал. Все це відображається на рахунку 40 із застосуванням окремих субрахунків на власний погляд підприємства.

Забезпеченість майбутніх витрат і платежів це суми, які резервуються у встановленому порядку з метою рівномірного включення витрат і платежів, наприклад, відпускні працівникам. Це відображається на рахунку 47.

Облік фінансових результатів ведеться на рахунку 79. Якщо при закритті рахунку 79 кредитовий оборот більше кредитового, це збиток.

У табл. 14.3. наведена кореспонденція рахунків, яка застосовується для відображення у бухгалтерському обліку операцій по обліку капіталу з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Таблиця 14.3

Кореспонденція рахунків з обліку капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Відображено розмір статутного капіталу, що заявлений у установчих документах

40

40

Відображено надходження внесків від засновників до статутного капіталу

грошовими коштами

30, 31

40

необоротними активами

10, (15)

виробничими запасами

20, 26

Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій за рахунок дивідендів

40

40

68

40

Відображено збільшення розміру статутного капіталу шляхом внесення грошових коштів

40

40

30

40

Зменшено статутний капітал АТ шляхом зменшення номінальної вартості акцій

40

68

Виплачена компенсація учасникам у зв'язку із зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

68

30, 31

Відображено формування резерву оплати відпусток на виконання гарантійних зобов'язань і ін.

84

47

Зарезервовані суми відпусток:

виробничому персоналу

23

84

іншому персоналу підприємства

79

Сформований резерв на виконання гарантійних зобов'язань (у межах рівня гарантійних замін)

23

84

Нараховані за рахунок резерву суми:

відпускних

47

66

відрахувань на соціальні заходи, що пов'язані із нарахуванням таких сум відпускних

64

Відображено проведення гарантійного ремонту за рахунок зарезервованих коштів

47

20, 26, 66, 64

Списано на фінансові результати:

собівартість реалізованої готової продукції

79

26

собівартість реалізованих товарів

84

26

79

84

собівартість реалізованих виробничих запасів

84

20

79

84

остаточна вартість реалізованих об'єктів необоротних активів

85

10

79

85

витрати операційної діяльності звітного періоду (крім тих, що підлягають віднесенню до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг

79

84

інші витрати звітного періоду, понесені у зв'язку із здійсненням інвестиційної, фінансової і надзвичайної діяльності

79

85

Закрито сальдо по рахунку 79 „Фінансові результати"

прибуток

79

44

збиток

44

79

Списані непокриті збитки за рахунок резервного, пайового, додаткового капіталу

40

44

Відображено використання прибутку у звітному періоді:

на суму нарахованих дивідендів

44

68

на суму нарахованих премій по випущеним облігаціям

55

утворений резервний капітал у відповідності до діючого законодавства, установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку

40


 
 

Цікаве

Загрузка...