WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Готова продукція входить до складу запасів товарів і тому згідно П(С)БО 9 "Запаси" повинна відображатися у обліку по фактичній виробничій собівартості.

Фактичну собівартість готової продукції розраховують по закінченню звітного періоду (місяця). Щоденний облік руху готової продукції ведеться або по плановій виробничій собівартості, або по договірних цінах підприємства, або у роздрібних цінах. Будь-яка із вище перерахованих видів оцінок готової продукції наприкінці місяця доводиться до фактичної собівартості шляхом розрахунку сум і відсотків відхилень.

Відхилення показують економію або перевитрачання, що допущені підприємством та обліковуються на рахунку 26 "Готова продукція", і записуються:

економія методом сторно;

перевитрати звичайним записом.

Облік готової продукції здійснюється на рахунку 26 "Готова продукція", по дебету якого відображається надходження готової продукції власного виробництва по фактичній виробничій собівартості, по кредиту – фактична собівартість реалізованої готової продукції.

У табл. 11.1 наведена кореспонденція рахунків, яка застосовується для відображення у бухгалтерському обліку операцій по обліку надходження і вибуття матеріальних запасів з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Таблиця 11.1

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з запасами

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Перерахована попередня оплата за придбані виробничі запаси

68

31

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі попередньої оплати за придбані виробничі запаси(якщо підприємство є платником ПДВ)

64

64

Включені витрати на транспортування виробничих запасів у первісну вартість запасів

20

68

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості послуг по транспортуванню виробничих запасів

64

68

Відображено надходження від постачальників виробничих запасів

20

68

Списана раніш відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості отриманих виробничих запасів

64

68

Оприбутковані раніш не обліковані запаси, що виявлені в результаті інвентаризації

20

70

Випущено зі складу виробничі запаси, що використовуються для адміністративних, постачальних потреб

84

20

Випущено зі складу виробничих запасів для використання в інвестиційній, фінансовій, надзвичайній діяльності

85

20

Списана вартість виробничих запасів, що використовуються безпосередньо при виробництві продукції (робіт, послуг)

23

84

Списана вартість виробничих запасів, що використовуються для адміністративних, постачальних потреб

79

84

Списана вартість виробничих запасів, що використовуються в інвестиційній, фінансовій, надзвичайній діяльності

79

85

Оприбуткована з виробництва на склад готова продукція

26

23

Відвантажена покупцям готова продукція і відображено доход від її реалізації

37

70

Відображена сума податкових зобов'язань по ПДВ у складі вартості відвантаженої готової продукції

70

64

Списана фактична собівартість реалізованої готової продукції

84

26

Списано доход від реалізації готової продукції

70

79

Виявлена сума нестачі запасів

84

20

Списані суми виявленої нестачі запасів на фінансові результати діяльності

79

84

Зарахована на забалансовий рахунок сума нестачі

072

Відображено доход як наслідок встановлення винної особи

37

79

Списана із забалансового рахунку сума нестачі

-

072

Відображено закриття рахунку обліку доходів

70

79

Оцінка вибуття запасів в бухгалтерському обліку малих підприємств здійснюється по одному із передбачених П(С)БО 9 "Запаси" методів:

метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

метод середньозваженої собівартості;

метод ФІФО;

метод нормативних витрат;

метод вартості продажу.

    1. Особливості побудови обліку товарів, їх оцінки і документального оформлення на підприємствах малого бізнесу

Важливою умовою правильної організації обліку товарних запасів є дотримання порядку формування їх первісної вартості і ціни продажу, який також регламентується П(С)БО 9 "Запаси".

Бухгалтерський облік товарів на малих підприємствах що займаються оптовою й роздрібною торгівлею ведеться на рахунку 26 "Готова продукція" з виділенням необхідних субрахунків.

У роздрібній мережі товари враховуються по вільних продажних цінах. У первісну вартість придбаних товарів включаються витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування й інших витрат, що пов'язані із придбанням товарів і доведенням їх до стану придатному до продажу.

При оптовому відвантаженні товарів покупцям оформлюються накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортна накладна; податкова накладна. Відпуск товарів покупцю здійснюється після пред'явлення доручення.

Податкова накладна виписується для обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ, нарахованого на вартість товарів, що надійшли за покупними цінами. Підставою для відображення в обліку малого підприємства вартості реалізованих товарів служать копії розрахунково-платіжних документів, видані постачальником після відвантаження товарів.

Облік наявності й руху товарів ведеться окремо по кожній матеріально відповідальній особі. До товарного звіту матеріально відповідальних осіб додаються товарно-транспортні й інші накладні.

У табл. 11.2. наведена кореспонденція рахунків, яка застосовується для відображення у бухгалтерському обліку операцій по обліку надходження і вибуття товарів з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Таблиця11.2.

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з товарами

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Відображено оприбуткування товару від постачальника у оптового підприємства

26

68

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ у складі вартості отриманого товару

64

68

Перерахована оплата постачальнику за отриманий товар

68

31

Відображено відвантаження покупцям товару

37

70

Відображено сума податкових зобов'язань по ПДВ у складі вартості відвантаженого товару

70

64

Списаний доход від реалізації товару на фінансові результати діяльності

70

79

Списана собівартість реалізованих товарів

84

26

79

84

Отримана оплата за реалізований товар

31

37

Переданий товар зі складу в торгівельну мережу в роздрібній торгівлі

26

26

Нарахована торгівельна націнка

26

26

Надійшли від покупців готівкові грошові кошти за реалізовані у роздріб товари

30

70

Відображена сума податкових зобов'язань по ПДВ у складі вартості реалізованого у роздріб товару

70

64

Списана собівартість реалізованих товарів

84

26

79

84

Списана сума торгівельної націнки, що припадає на реалізований товар

26

26

Списаний доход від реалізації товару на фінансові результати діяльності

70

79


 
 

Цікаве

Загрузка...