WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Мале підприємництво - Курсова робота

Мале підприємництво - Курсова робота

Тема 10. Облік коштів, їх еквівалентів і грошових документів на підприємствах малого бізнесу

  1. Особливості обліку грошових коштів та їх еквівалентів на підприємствах малого бізнесу;

  2. Синтетичний облік і документальне оформлення касових операцій на малих підприємствах;

  3. Синтетичний облік і документальне оформлення операцій на рахунках у банках малих підприємств;

  4. Порядок заповнення відомості 1-М.

  1. Особливості обліку грошових коштів та їх еквівалентів на підприємствах малого бізнесу

При здійсненні підприємницької діяльності особливе місце належить оборотному капіталу. Його мобільність, потенційна можливість створювати прибуток допомагають власнику розвивати бізнес. Найбільш мобільна частина ресурсів підприємства – грошові кошти. Цей вид господарських коштів представлений готівкою в касі підприємства і в безготівковій формі на поточних рахунках у банках. Грошові кошти обліковуються на синтетичних рахунках: 30 „Каса", 31 „Рахунки у банках".

У процесі діяльності підприємства виникають ситуації, за якими потрібні гроші готівкою для проведення негайних розрахунків з клієнтами, для оплати деяких витрат, для виплати заробітної плати персоналу і т.п. Порядок організації готівкових розрахунків, оформлення касових операцій, ведення касової книги і контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою регламентований Положенням о проведенні касових операцій в національній валюті в Україні.

Малі підприємства, що відкрили поточні рахунки в установах банків, зберігають свої кошти на цих рахунках на договірних умовах і здійснюють розрахунки по своїх зобов'язаннях у безготівковій і готівковій формі у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НБУ.

Усі готівкові розрахунки підприємств між собою і з підприємцями та фізичними особами здійснюються як за рахунок коштів, одержаних із кас банків, так і за рахунок готівкової виручки через касу підприємств з веденням касової книги.

  1. Синтетичний облік і документальне оформлення касових операцій на малих підприємствах

Готівкова виручка, що надійшла у каси підприємств, повинна здаватися ними в установи банків для зарахування на поточні рахунки.

Сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим підприємством не повинна перевищувати 10 тис. грн. протягом одного дня по одному або декільком платіжним документам. При цьому кількість підприємств, з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується. Платежі понад встановлену граничну суму проводяться виключно у безготівковому порядку.

Підприємствам, які мають поточні рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою, встановлюється ліміт каси. Такі підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку на кінець дня у межах затвердженого ліміту каси. Підприємство має право зберігати протягом трьох робочих днів (включаючи день отримання готівки в установах банку) понад встановленого ліміту в касах готівку, яка одержана в установах банку для виплат, що пов'язані з оплатою праці, а також дивідендів.

За збереження грошових коштів у касі відповідає касир, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Всі надходження і видача готівки малого підприємства обліковуються в касовій книзі. Підприємство веде тільки одну касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана сургучною або мастичною печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписом керівника і головного бухгалтера підприємства.

Підчистки і немотивовані виправлення у касовій книзі заборонені. Зроблені виправлення завіряються підписами касира і головного бухгалтера. Записи у касовій книзі робляться касиром по операціях отримання або видачі готівки по кожному прибутковому касовому ордеру і видатковому документу в день їх надходження або видачі. Щоденно наприкінці робочого дня касир підраховує підсумки операцій за день, виводить залишок коштів в касі на наступний день і передає у бухгалтерію як звіт касира другий екземпляр з прибутковими і видатковими касовими документами під розписку в касовій книзі.

У табл. 10.1. наведена кореспонденція рахунків, яка застосовується для відображення у бухгалтерському обліку касових операцій з використанням рахунків спрощеного Плану рахунків.

Таблиця 10.1

Кореспонденція рахунків з обліку касових операцій

№ з/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1.

Оприбуткована готівкова виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

30

37

2.

Відображено одержання готівкових грошових коштів з банківських рахунків у касу підприємства

30

31

3.

Здана готівка з каси підприємства в банк

31

30

4.

Здана готівка з каси підприємства в банк через службу інкасації

31

30

5.

Відображено надходження виручки, що здана в банк через інкасатора, на банківський рахунок

31

31

6.

Надійшли внески до статутного фонду підприємства від засновників грошовими коштами в касу підприємства

30

40

7.

Погашена заборгованість постачальникам і підрядникам з каси підприємства за постачені ТМЦ (роботи, послуги)

68

30

8.

Виплачена заробітна плата з каси підприємства

66

30

9.

Відображено оприбуткування надлишку грошових коштів, що виявлені при інвентаризації

30

70


 
 

Цікаве

Загрузка...