WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами - Курсова робота

Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами - Курсова робота

Дата закінчення аудиту   28.01.2001 р.

   1. Складання аудиторського висновку

У відповідності зі статтею 7 Закони України " Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року аудитор повинен оформлювати результати перевірки аудиторським висновком.

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Публічна бухгалтерська звітність суб'єктів господарської діяльності повинна обов'язково містити аудиторський висновок.

Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів, його публікація свідчить про те, що річна фінансова звітність підприємства відповідає правилам ведення бухгалтерського обліку і є достовірною.

Аудиторський висновок складається з дотриманням відповідних норм та стандартів і повинен містити підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника.

Аудиторський висновок повинен містити наступні основні елементи:

 • заголовок;

 • повна назва об'єкту, що перевіряється;

 • відомості про того, кому адресований аудиторський висновок;

 • вступний абзац, в якому наводиться склад перевіреної звітності, періоди перевірки;

 • відомості про масштаб аудиторської перевірки;

 • висновки відносно перевірених документів;

 • дата складання і адреса аудиторської фірми.

У заголовку аудиторського висновку обов'язково повинен бути запис про те, що аудит проведений незалежним аудитором, з вказівкою фірми або прізвища аудитора і номерів ліцензії. Ця інформація необхідна для підтвердження незалежності перевірки.

В аудиторському висновку повинно бути чітко визначено кому воно адресовано, крім того, аудиторський висновок повинен містити запис про те, що відповідальність за правильність і достовірність інформації в звітності покладається на керівництво підприємства, а аудитор несе відповідальність тільки за висновок, який він дає.

Розділ аудиторського висновку, в якому наводяться дані про масштаби перевірки, повинен переконати користувачів цього документа, що аудит проведений відповідно до вимог національних і міжнародних нормативів і здійснювався на підставі загальноприйнятої практики. У цьому розділі також повідомляється про те, що аудиторська перевірка була спланована та проведена з достатньою мірою впевненості, що в звітності підприємства немає істотних помилок.

Аудиторський висновок повинен містити думку аудитора відносно наступних питань:

 • чи є отримана інформація достатньої для відображення реального стану об'єкта аудиторської перевірки;

 • чи відповідає система бухгалтерського обліку підприємства та його звітність чинному законодавству;

 • чи узгоджуються документи підприємства, які відображають стан об'єкта аудиторської перевірки з чинним законодавством та діючими нормативними актами.

Висновки аудитора в цьому документі повинна бути сформульована чітко і однозначно.

Аудиторський висновок про достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам балансу та інших форм публічної бухгалтерської звітності повинен грунтуватися на аналізі достатнього обсягу інформації щодо наслідків фінансово-господарської діяльності, в тому числі на вивченні бухгалтерської звітності і документів, які можуть становити комерційну таємницю і не підлягають публікації.

Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному його поданні установі, організації або господарюючому суб'єкту України підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором.

ВИСНОВОК

Підводячи підсумки попередніх розділів цієї роботи, можна зробити загальний висновок, що економічний контроль і аудит покликані сприяти підвищенню ефективності роботи підприємств усіх видів фінансово-господарської діяльності та форм власності, встановленню економічних зв'язків між виробничими підприємствами і торгівлею, розвитку маркетингу.

Державний контроль діяльності підприємств здійснюється з метою захистити інтереси споживачів, забезпечити надходження податків до бюджету.

Аудиторський контроль у світовій практиці бізнесу грунтується на взаємній зацікавленості підприємств (фірм) з боку власників (акціонерів), держави в особі податкової служби і аудиторських фірм в реалізації своїх послуг.

Аудит є сильним моральним стимулом для чесної роботи службовців фірми. Розуміння того, що всі записи і звіти будуть проаналізовані незацікавленими особами, змушує службовців акуратно і чітко вести облік і складати звітність.

Ринкові відносини, вільна конкуренція зумовили виникнення внутрішнього аудиту, організованого власниками фірм. Але цей аудит не підміняє внутрішньогосподарського контролю, функціями якого є збереження цінностей, виявлення конкретних винуватців випуску бракованої продукції та інші негативні явища, що є першопричиною збитків.

Таким чином, економічний контроль і аудит постійно змінюються, вдосконалюються, приймають нові види і форми, які відповідають потребам часу й економічного розвитку.


 
 

Цікаве

Загрузка...